Khởi Tấu


Để Ban hợp ca bắt đầu bài hát đồng loạt và sắc bén, Ca trưởng phải chú ý đến một số vấn đề liên quan đến kỹ thuật khởi tấu.

A. Trước Khi Khởi Tấu

a) Ca trưởng phải đứng thẳng, quan sát Ban hợp ca, hai tay để xuôi tự nhiên.

b) Lấy giọng cho mình bằng tiếng đàn hay bằng thanh cữ.

c) Bắt giọng cho Ban hợp ca một cách thận trọng, rõ ràng để mọi người nghe được.

 • Hoặc ngậm miệng âm giọng của mỗi bè.
 • Hoặc đọc chữ của đầu bài hát, theo giọng của các bè. Đây là cách thông dụng nhất.
 • Tránh đọc tên các nốt của các bè trong khi Ban hợp ca lại hát theo chữ, việc này gây lúng túng cho Ban hợp ca.
 • Khi bắt giọng cho Ban hợp ca, tay phải Ca truởng hướng tới từng bè như mời gọi, tay trái để xuôi tự nhiên, hoặc phụ theo tay phải diễn tả sắc thái của bản nhạc.
pdh_khoitau1.jpg (8908 bytes) 
d) Ca trưởng giơ hai tay ở tư thế sẵn sàng, quan sát toàn diện trong mấy giây xem Ban hợp ca đã tập trung chú ý cao độ chưa. Lúc này Ca trưởng không nên động đậy tay.

 

e) Sau đó Ca trưởng mới ra dấu hiệu khởi tấu ở phách chuẩn bị 

pdh_khoitau2.jpg (8701 bytes) 

 

khoitau1.gif (14609 bytes)

 • Tay Ca trưởng phải báo hiệu ở phách chuẩn bị ngay trước phách mà bản nhạc bắt đầu. Thí dụ: nhịp k , bài hát khởi xướng ở phách 1, tay nhịp Ca trưởng báo hiệu ở phách thứ 3.
 • Cử điệu của tay Ca trưởng báo hiệu ở phách chuẩn bị cần phải sắc bén và dứt khoát.
 • Cuối của phách chuẩn bị, tay Ca trưởng phất nhanh hơn một chút để Ban hợp ca dễ nhận (ở nhịp điệu chậm vừa).
 • Khi đầu bài hát bắt đầu bằng phách thứ 2 như sau: 

khoitau2.gif (8934 bytes)

 • Nếu bài hát trình bày chậm, tay nhịp báo hiệu cũng phải chậm. Ngược lại, nếu muốn bài hát trình bày nhanh, tay nhịp Ca trưởng phải báo hiệu nhanh.
 • Nếu bài hát bắt đầu nhỏ, cử điệu của Ca trưởng thấp ngang ngực, hai tay gần nhau, hơi úp.
pdh_khoitau3.jpg (9137 bytes) 
 • Ngược lại, nếu bài hát bắt đầu mạnh, tay nhịp của Ca trưởng cao rộng, hai bàn tay hơi ngửa, gân guốc.

 

 • Ở phách chuẩn bị, Ban hợp ca lấy hơi khi thì 1 phách, khi thì nửa phách vv... tùy trường hợp như đã nêu ra trong bản tổng kết các trường hợp khởi tấu.
 
pdh_khoitau4.jpg (9028 bytes) 
 • Như vậy, tay nhịp báo hiệu của Ca trưởng cần chính xác và nhịp nhàng theo hơi thở, đồng thời còn tùy thuộc vào:

  - Hành độ của bản nhạc, để cử điệu báo hiệu khởi tấu nhanh hay chậm.

  - Cường độ của bản nhạc, để cử điệu báo hiệu khởi tấu cao rộng hay thấp hơn.

  - Sắc thái của bản nhạc, để cử điệu báo hiệu khởi tấu gẫy gọn hay cong vòng diễn tả.

pdh_khoitau6.jpg (9449 bytes) 

  khoitau3.gif (18754 bytes)

khoitau4.gif (10952 bytes)

khoitau6.gif (27728 bytes)

 khoitau7.gif (28443 bytes)

khoitau8.gif (20248 bytes) 

mostbet uz

Slottica