Bài Tập Phát Âm


 

Ghi Chú:

  • Mỗi bài tập trên có thể thực tập với các nguyên âm đơn, kép, hoặc ghép thêm các phụ âm đứng trước hoặc sau nguyên âm.
  • Đồng thời có thể chuyển dịch các bài tập lên cao dần hoặc xuống thấp dần, hoặc có thể thay đổi hành độ nhanh chậm khác nhau.
  • Cũng có thể tập thay đổi cường độ từ nhỏ đến to, hoặc ngược lại.
  • Áp dụng các vẻ nhạc để Ban hợp ca quen dần với Staccato, Marcato, vv...


dkhc_luyenca_13.gif (25824 bytes) 

mostbet uz

Slottica