Điều Khiển Hợp Ca I

(Phạm Đức Huyến)


Cám ơn nhạc sĩ Phạm Đức Huyến đã cho phép nhóm Ca trưởng trích một số đoạn trong cuốn "Điều Khiển Hợp Ca I" để làm tài liệu hướng dẫn cho các Ca trưởng trên internet.

mostbet uz

Slottica