Lịch 2005
(Phụng Vụ năm A)

 

Ngày/Tháng

Thứ

Lễ

28/11/2004

Chúa Nhật

1 Mùa Vọng (bắt đầu Phụng Vụ năm A)

05/12/2004

Chúa Nhật

2 MV

08/12/2004

Thứ Tư

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Lễ Buộc

12/12/2004

Chúa Nhật

Lễ Đức Mẹ Guadalupe - Lễ Kính ( ở Mỹ)

12/12/2004

Chúa Nhật

3 MV

19/12/2004

Chúa Nhật

4 MV

24/12/2004

Thứ Sáu

Vọng Giáng Sinh

25/12/2004

Thứ Bảy

Lễ Giáng Sinh

26/12/2004

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia Thất

 Tháng 1, 2005    

01/01/2005

Thứ Bảy

Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng, New Year

02/01

Chúa Nhật

Lễ Hiển Linh

09/01

Chúa Nhật

Chúa Chịu Phép Rửa

16/01

Chúa Nhật

2 Quanh Năm (QN)

23/01

Chúa Nhật

3 QN

30/01

Chúa Nhật

4 QN

 Tháng 2, 2005    

02/02

Thứ Tư

Lễ Ðức Mẹ Dâng Chúa - Lễ Kính

06/02

Chúa Nhật

5 QN

09/02

Thứ Tư

Mùng Một Tết Nguyên Đán - Ất Dậu

09/02

Thứ Tư

Lễ Tro

09/02

Thứ Tư

(Lễ Ðức Mẹ Lộ Ðức - Lễ Nhớ)

13/02 Chúa Nhật 1 Mùa Chay (MC)
20/02 Chúa Nhật 2 MC

27/02

Chúa Nhật

3 MC

 Tháng 3, 2005    

05/03

Chúa Nhật

4 MC

12/03

Chúa Nhật

5 MC 

19/03

Thứ Bảy

Thánh Giuse, Lễ Trọng

20/03

Chúa Nhật

Lễ Lá

24/03

Thứ Năm

Tuần Thánh: Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể

25/03

Thứ Sáu

Tuần Thánh: Chúa Chịu Nạn

26/03

Thứ Bảy

Vọng Phục Sinh

27/03

Chúa Nhật

Lễ Phục Sinh

 Tháng 4, 2005    

03/04

Chúa Nhật

2 Phục Sinh (PS) - Kính Chúa Tình Thương
Đổi Giờ - Vặn nhanh lên 1 giờ

04/04 Thứ Hai Lễ Truyền Tin Ðức Mẹ - Lễ Trọng

10/04

Chúa Nhật

3 PS

17/04

Chúa Nhật

4 PS - Cầu Cho Ơn Thiên Triệu 

24/04

Chúa Nhật

5 PS

 Tháng 5, 2005    

01/05

Chúa Nhật

6 PS

05/05

Thứ Năm

Chúa Lên Trời (Dời vào Chúa Nhật ?)

08/05 Chúa Nhật 7 PS (Lễ Chúa Lên Trời) - Mother's Day
14/05 Thứ Bảy Lễ Thánh Mathia Tông Ðồ - Lễ Kính

15/05

Chúa Nhật

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

22/05

Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi

29/05

Chúa Nhật

Kính Mình và Máu Thánh Chúa

30/05 Thứ Hai Memorial Day
 Tháng 6, 2005    

03/06

Thứ Sáu

Lễ Kính Thánh Tâm Chúa - Lễ Trọng

04/06

Thứ Bảy

Lễ Kính Trái Tim Ðức Mẹ - Lễ Nhớ

05/06

Chúa Nhật

10 QN

12/06 Chúa Nhật 11 QN 

19/06

Chúa Nhật

12 QN - Father's Day

24/06 Thứ Sáu Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

26/06

Chúa Nhật

13 QN

27/06 Thứ Hai Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

29/06

Thứ Tư

Lễ Hai Thánh Phêrô & Phaolô

 Tháng 7, 2005    
03/07 Chúa Nhật 14 QN
04/07 Thứ Hai Ngày Độc Lập (Hoa Kỳ)

10/07

Chúa Nhật

15 QN

17/07

Chúa Nhật

16 QN

24/07

Chúa Nhật

17 QN

31/07

Chúa Nhật

18 QN

 Tháng 8, 2005    

04 - 7/08

Thurs - Sun

Ngày Thánh Mẫu 27th (Đồng Công, Missouri)

06/08

Thứ Bảy

Lễ Chúa Biến Hình - Lễ Kính

07/08

Chúa Nhật

19 QN

14/08

Chúa Nhật

20 QN

15/08

Thứ Hai

Đức Mẹ Lên Trời, Lễ Trọng

21/08

Chúa Nhật

21 QN

28/08

Chúa Nhật

22 QN

 Tháng 9, 2005    

04/09

Chúa Nhật

23 QN

05/09

Thứ Hai

Ngày Lễ Lao Động (Hoa Kỳ)

08/09

Thứ Tư

Lễ Sinh Nhật Ðức Mẹ - Lễ Kính

11/09

Chúa Nhật

24 QN

14/09

Thứ Tư

Lễ Suy Tôn Thánh Giá - Lễ Kính

18/09

Chúa Nhật

25 QN

18/09 Chúa Nhật Tết Trung Thu 

25/09

Chúa Nhật

26 QN

29/09

Thứ Năm

Kính Tổng Lãnh Các TT: Michael, Gabiriel và Raphel - Lễ Kính

 Tháng 10, 05    

02/10

Chúa Nhật

27 QN

09/10

Chúa Nhật

28 QN

16/10

Chúa Nhật

29 QN

18/10

Thứ Ba

Kính Thánh Luca Thánh Sử - Lễ Kính

23/10

Chúa Nhật

30 QN - Khánh Nhật Truyền Giáo

30/10

Chúa Nhật

31 QN (Đổi Giờ lui lai)

 Tháng 11, 05    

01/11

Thứ Ba

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Lễ Trọng & Buộc

02/11

Thứ Tư

Lễ Các Đẳng Linh Hồn - Lễ Trọng

06/11

Chúa Nhật

32 QN

09/11

Thứ Tư

Lễ Cung Hiến Ðền Thờ Thánh Laterano

13/11

Chúa Nhật

33 QN (Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo VN)

20/11

Chúa Nhật

Chúa Kitô Vua

24/11 Thứ Năm Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam (đúng ngày)
24/11 Thứ Năm Thanksgiving Day

27/11

Chúa Nhật

1 Mùa Vọng (bắt đầu Phụng Vụ năm B)

 Tháng 12, 05    

04/12

Chúa Nhật

2 MV

08/12

Thứ Năm

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Trọng & Buộc

11/12

Chúa Nhật

3 MV

18/12

Chúa Nhật

4 MV

24/12

Thứ Bảy

Vọng Giáng Sinh

25/12

Chúa Nhật

Lễ Giáng Sinh

27/12 Thứ Ba Lễ Kính Thánh Gioan Tông Ðồ Thánh Sử
28/12 Thứ Ba Các Thánh Anh Hài - Lễ Kính
30/12 Thứ Năm Lễ Thánh Gia, Lễ Kính

 

 

Slottica