Tháng Mân Côi Đức Mẹ

Tháng 10, 2004
ÂM LỊCH GIÁP THÂN 2004: Th. 8 và  Th. 9

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

 

 

 

 

 

1      18

Đầu Tháng

Kính Thánh Tâm Chúa

Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Lễ Nhớ

2      19

 Đầu Tháng

Kính Khiết Tâm Đức Mẹ
Các Thiên Thần Bản Mệnh, Lễ Nhớ

3      20

 

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN

Bài đọc Chúa Nhật: năm C

4           21

 

Th. Phanxicô Assisi

Lễ Nhớ

5      22

 

 

6      23

 

Th. Brunô, linh mục

C. Phước Marie-Rose Durocher

trinh nữ (Hoa Kỳ)

 

7      24

 Đầu Tháng

Kính Chúa Giêsu LMTP

 Lễ Đức Mẹ Mân Côi, Lễ Nhớ

8      25

 

 

9      26

Kính Đức Mẹ

Th. Điônysiô, giám mục

và các Bạn tử đạo

Th. Gioan Lêônarđô, linh mục

10    27

 

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN

11    28

 

 

12    29

 

 

 

13    30

 

Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra

lần 6 tại Fatima (1917)
Columbus Day
(Hoa Kỳ)

14     1

 Tháng 9 thiếu

 

Th. Callistô I, giáo hoàng tử đạo

15     2

 

 

Th. Têrêxa Avila

trinh nữ tiến sĩ

Lễ Nhớ

16     3

Th. Hedviga, nữ tu

Th. Margarita Maria Alacoque, trinh nữ

Kỷ niệm ĐTC Gioan Phaolô II

đắc cử (1978)

17     4

 CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN

(Th. Inhaxiô Antiôkia

giám mục tử đạo

Lễ Nhớ)

18     5

 

 

Th. Luca, thánh sử

Lễ Kính

19     6

 

Th. Isaac Jogues và

Th. Gioan Brebeuf, LM

và các Bạn tử đạo - Hoa Kỳ

20     7

 

 Th. Phaolô Thánh Giá

linh mục (Hoa Kỳ)

21     8

 

22     9

 

Kỷ niệm ĐTC Gioan Phaolô II

đăng quang (1978)

23    10

 

 

Th. Gioan Capistranô

linh mục

24    11

 CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN

Khánh Nhật Truyền Giáo

(Th. Antôn Claret, giám mục)

 25   12

 

 

 

26    13

 

27    14

 

28    14

 

Th. Simon và Th. Thađêô

tông đồ

Lễ Kính

29    15

 

30    16         

31    17

 CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN

Vặn đồng hồ chậm lại 1 giờ

(Hoa Kỳ) 

 

 

 

 

 

 

 

Slottica