Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn Luyện Tội

Tháng 11, 2004

ÂM LỊCH GIÁP THÂN 2004: Th. Chín / Th. Mười

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

 

1      19

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

Lễ Trọng

 

2      20

 

 

LỄ CẦU HỒN

3      21

 

 

Th. Martinô Porrê

tu sỹ

4      22

 Đầu Tháng

Kính Chúa Giêsu LMTP

Th. Carôlô Bôrômêô

giám mục, Lễ Nhớ

5      23

Đầu Tháng

Kính Thánh Tâm Chúa 

6      24

 

Đầu Tháng

Kính Khiết Tâm Mẹ

7      25

 

 CHÚA NHẬT 32 TN

 

8      26

 

 

 

9      27

 

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Thánh Gioan Laterano, Lễ Kính

10    28

 

 Th. Lêô Cả, giáo hoàng tiến sĩ- Lễ Nhớ

11    29

 

Th. Martinô, giám mục, Lễ Nhớ

Veterans Day (Hoa Kỳ)

12     1

 

Th. Giosaphát

giám mục tử đạo

Lễ Nhớ

13     2

 Kính Đức Mẹ

Th. Phanxica Xavier Cabrini, trinh nữ

Lễ Nhớ (Hoa Kỳ)

14     3

 

 CHÚA NHẬT 33 TN

 

15      4

 

Th. Albertô Cả

giám mục tiến sĩ

16     5

 

Th. Margarita Tô Cách Lan

Th. Gertruđê, trinh nữ

17     6

 

Th. Êlizabeth Hung Gia Lợi

nữ tu

Lễ Nhớ

18     7

 Cung Hiến Đền Thờ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô

Th. Rosa Philippine Duchesne

trinh nữ (Hoa Kỳ)

19     8

 

20     9

 Kính Đức Mẹ

21    10

 

LỄ CHÚA KITÔ VUA

(Lễ Đức Mẹ Dâng Ḿnh Vào Đền Thờ

Lễ Nhớ)

22    11

 

 Th. Cêcilia, trinh nữ tử đạo

Lễ Nhớ

23    12

 

 Th. Clêmentê I,
Th. Côlumban

CP Miguel Pro, LMTĐ - Hoa Kỳ

24    13

 

 LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN - Lễ Nhớ

(Lễ này mừng trọng tại VN.) 

25    14

 

Thanksgiving Day

(Hoa Kỳ) 

26    15

 

27    16

 

 Kính Đức Mẹ

 

28    17

 

Chúa Nhật 1

Mùa Vọng

29    18

 

 

 

30    19

 

Thánh An-rê
Tông Đồ, Lễ Kính

 

 

 

 

 

Slottica