Lịch 2009
(Phụng Vụ Chúa Nhật năm B, ngày thường chu kỳ I) 

Ngày/Tháng

Thứ

Lễ

 Năm 2008

 

 

30/11/2008

Chúa Nhật

1 Mùa Vọng (bắt đầu Phụng Vụ năm B)
(Chú ư: Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia)

07/12/2008

Chúa Nhật

2 MV

08/12/2008

Thứ Hai

Lễ Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Trọng

14/12/2008

Chúa Nhật

3 MV

21/12/2008

Chúa Nhật

4 MV

24/12/2008

Thứ Tư

Vọng Giáng Sinh

25/12/2008

Thứ Năm

Lễ Giáng Sinh

27/12/2008

Thứ Bảy

Lễ Thánh Gioan Tông Đồ, Lễ Kính

28/12/2008

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia, Lễ Trọng

 Tháng 1, 2009

 

 

01/01/2009

Thứ Năm

Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng và Buộc, New Year
(Ngày Cầu Cho Ḥa B́nh Thế Giới)

04/01

Chúa Nhật

Lễ Hiển Linh

11/01

Chúa Nhật

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa

18/01

Chúa Nhật

2 Quanh Năm (QN) (Tuần Cầu Cho Hiệp Nhất)

25/01

Chúa Nhật

3 QN

(25/01

Chúa Nhật

Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại)

26/01

Thứ Hai

Tết Nguyên Đán

 Tháng 2, 2009

 

 

01/02

Chúa Nhật

4 QN

08/02

Chúa Nhật

5 QN

(14/02

Thứ Bảy

Ngày Valentine ở Mỹ)

15/02

Chúa Nhật

6 QN 

22/02

Chúa Nhật

7 QN 

25/02

Thứ Tư

Lễ Tro
Chú ư: Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (trừ các Lễ Trọng)

 Tháng 3, 2009

 

  Thánh Kính Thánh Cả Giuse

01/03

Chúa Nhật

1 MC 

08/03

Chúa Nhật

2 MC (Đổi giờ lên 1 tiếng)

15/03

Chúa Nhật

3 MC 

19/03

Thứ Năm

Lễ Thánh Giuse, Lễ Trọng

22/03

Chúa Nhật

4 MC 

25/03

Thứ Tư

Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ, Lễ Trọng

29/03

Chúa Nhật

5 MC 

 Tháng 4, 2009

 

 

05/04

Chúa Nhật

Lễ Lá

09/04

Thứ Năm

Tuần Thánh: Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể

10/04

Thứ Sáu

Tuần Thánh: Chúa Chịu Nạn

11/04

Thứ Bảy

Vọng Phục Sinh

12/04

Chúa Nhật

Lễ Phục Sinh

19/04

Chúa Nhật

2 Phục Sinh (PS) - Kính Chúa T́nh Thương

25/04

Thứ Bảy

Lễ Kính Th. Marcô, Thánh Sử

26/04

Chúa Nhật

3 Phục Sinh (PS)

(30/04

Thứ Năm

Cầu cho quê hương Việt Nam)

 Tháng 5, 2009

 

  Tháng Hoa Đức Mẹ

01/05

Thứ Sáu

Lễ Thánh Giuse Thợ (Ngày Quốc Tế Lao Động)

03/05

Chúa Nhật

4 PS

(03/05

Chúa Nhật

Lễ Kính Th Philipphê và Giacôbê II, Tông Đồ)

10/05

Chúa Nhật

5 PS (Mother’s Day)

14/05

Thứ Năm

Lễ Kính Th. Matthia, Tông Đồ

17/05

Chúa Nhật

6 PS

21/05

Thứ Năm

Lễ Chúa Lên Trời (Có nơi chuyển đến CN )

24/05

Chúa Nhật

7 PS (Lễ Chúa Lên Trời)

(25/05

Thứ Hai

Memorial Day ở Mỹ)

31/05

Chúa Nhật

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

(31/05

Chúa Nhật

Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Lễ Kính)

 Tháng 6, 2009

 

 Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

07/06

Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi

11/06

Thứ Năm

Thánh Barnabas Tông Đồ

14/06

Chúa Nhật

Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa

19/06

Thứ Sáu

Lễ Thánh Tâm Chúa, Lễ Trọng

21/06

Chúa Nhật

12 QN (Father’s Day)

24/06

Thứ Tư

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Lễ Trọng

28/06

Chúa Nhật

13 QN

29/06

Thứ Hai

Lễ Hai Thánh TĐ Phêrô & Phaolô, Lễ Trọng

 Tháng 7, 2009

 

 

03/07

Thứ Sáu

Lễ Thánh Tôma TĐ. Lễ Kính

05/07

Chúa Nhật

14 QN

15/07

Chúa Nhật

15 QN

19/07

Chúa Nhật

16 QN

25/07

Thứ Bảy

Lễ Thánh Giacôbê (James), TĐ, Lễ Kính

26/07

Chúa Nhật

17 QN

 Tháng 8, 2009

 

 

02/08

Chúa Nhật

18 QN

06/08

Thứ Năm

Lễ Chúa Biến H́nh

06– 09/08

Thurs - Sun

Ngày Thánh Mẫu (Đồng Công, Mis.)

09/08

Chúa Nhật

19 QN

10/08

Thứ Hai

Lễ Kính Thánh Lorenso, tử đạo.

15/08

Thứ Bảy

Đức Mẹ Lên Trời, Lễ Buộc

16/08

Chúa Nhật

20 QN

23/08

Chúa Nhật

21 QN

24/08

Thứ Hai

Kính Thánh Bartôlômêô (Bartholomew), T. Đồ

30/07

Chúa Nhật

22 QN

 Tháng 9, 2009

 

 

06/09

Chúa Nhật

23 QN

(07/09

Thứ Hai

Ngày Labor Day ở USA)

08/09

Thứ Ba

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, Lễ Kính

13/09

Chúa Nhật

24 QN

14/09

Thứ Hai

Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Lễ Kính

20/09

Chúa Nhật

25 QN

21/09

Thứ Hai

Kính Thánh Matthêô, Tông Đồ Thánh Sử

27/09

Chúa Nhật

26 QN

29/09

Thứ Ba

Kính 3 Tổng Lănh T.T Micae, Gabie và Raphae.

 Tháng 10, 2009

 

  Tháng Mân Côi Đức Mẹ

04/10

Chúa Nhật

27 QN

11/10

Chúa Nhật

28 QN

18/10

Chúa Nhật

29 QN (Khánh Nhật Truyền Giáo)

(18/10

Chúa Nhật

Kính Thánh Luca, Thánh Sử)

25/10

Chúa Nhật

30 QN

28/10

Thứ Tư

Kính 2 Thánh Simon và Jude, Tông Đồ)

(31/10

Thứ Bảy

Ngày Halloween ở USA)

 Tháng 11, 2009

 

  Tháng Các Linh Hồn

01/11

Chúa Nhật

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Lễ Trọng(Đổi Giờ lui lai)

(01/11

Chúa Nhật

31 QN)

02/11

Thứ Hai

Lễ Các Đẳng Linh Hồn - Lễ Trọng

08/11

Chúa Nhật

32 QN

09/11

Thứ Hai

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Th.  Latêranô, Lễ Kính

15/11

Chúa Nhật

33 QN

22/11

Chúa Nhật

Chúa Kitô Vua

24/11

Thứ Ba

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

(26/11

Thứ Năm

Thanksgiving Day ở Mỹ)

29/11

Chúa Nhật

1 MV (bắt đầu Phụng Vụ năm C)

30/11

Thứ Hai

Lễ Kính Thánh Anrê, Tông Đồ

 Tháng 12, 2009

 

 

06/12

Chúa Nhật

2 MV

08/12

Thứ Ba

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Buộc ở USA

12/12

Thứ Bảy

Lễ Đức Mẹ Guadalupê, (Lễ Kính ở Mỹ)

13/12

Chúa Nhật

3 MV

20/12

Chúa Nhật

4 MV

25/12

Thứ Sáu

Lễ Giáng Sinh (Lễ Buộc)

27/12

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia, Lễ Trọng

 Chú ư: Tại Hoa Kỳ

 1. Lễ Thánh Cả Giuse (19/3) và Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô & PhaoLô (29/6) không buộc.
 2. Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1), Lễ Mẹ Lên Trời (15/8) và Lễ Các Thánh (1/11) nếu vào ngày thứ Hai hoặc thứ Bảy th́ không buộc.
 3. Mother’s Day: The Second Sunday in May
 4. Father’s Day: The Third Sunday in June
 5. Daylight Saving Time: 2am on the Second Sunday in March and the First Sunday of November.
 6. Ngày Thánh Mẫu Missouri: thường vào tuần đầu của tháng Tám

Những Ngày Cầu Nguyện và Kính Đặc Biệt:

 1. Ngày cầu cho Hoà B́nh Thế Giới: Ngày 1/1, Lễ Mẹ Thiên Chúa
 2. Tuần bát nhật cầu cho Hiệp Nhất: Từ ngày 18 tháng 1 đến lễ Thánh Phaolô TĐ trở lại (25/1)
 3. Kính Ḷng Thương Xót Chúa: Chúa Nhật II Phục Sinh
 4. Ngày Cầu cho Ơn Thiên Triệu: Chúa Nhật IV Phục Sinh
 5. Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo: Chúa Nhật áp chót của Tháng Mười


More Info…

Slottica