Tháng 08, 2004                                                                                                                                 
ÂM LỊCH GIÁP THÂN 2004: Th. 6 & 7

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

1         16

CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN

(Th. Anphongsô Ligôri giám mục tiến sĩ, Lễ Nhớ)

2         17

 

Th. Eusebiô Vercellêsi, GM

Th. Phêrô Giulianô Eymard

linh mục

3         18

 

 

 

4         19

 

Th. Gioan Vianney, linh mục

Lễ Nhớ

5         10

 

ĐHTM MISSOURI

 

Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả

6      21

 

ĐHTM MISSOURI

Đầu Tháng

LỄ CHÚA BIẾN H̀NH

Lễ Kính

7         22

 

ĐHTM MISSOURI

Đầu Tháng

Th. Xystô II, GHTĐ và các Bạn tử đạo / Th. Cajetanô,

8             23

 

 CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN

(Th. Đaminh - Lễ Nhớ)

9         24

 

 

 

 

 

10      25

 

Th. Laurensô,  phó tế tử đạo, Lễ Kính

11      26

 

Th. Clara, trinh nữ

Lễ Nhớ

12      27

 

13      28

 

Th. Pontianô

giáo hoàng tử đạo, và Th.Hippôlitô, Lm tử đạo

14      29

 Kính Đức Mẹ

Th. Maximillian Kolbe

linh mục tử đạo

Lễ Nhớ

15      30

 

LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

Lễ Buộc

16        1

 th. Bảy thiếu

 

Th. Têphanô Hung Gia Lợi

 

17        2

 

 

18        3

 

Th. Gioanna Phanxica Chantal

nữ tu (Hoa Kỳ)

19        4

 

Th. Gioan Êuđê, linh mục

Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần 4 tại Fatima (1917)

20        5

 

Th. Bênađô, viện phụ tiến sĩ

Lễ Nhớ

21        6

 

 Kính Đức Mẹ

Th. Piô X, giáo hoàng

Lễ Nhớ

22        6

 

 CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN

(Lễ Đức Mẹ Nữ Vương, Lễ Nhớ)

23        7

 

Th. Rôsa Lima, trinh nữ

17        8

 

Th. Bartôlômêô, tông đồ, Lễ kính

25        9

 

Th. Lu-y

Th. Giuse Calasanz, linh mục

26      10

 

27      11

 

Th. Mônica

Lễ Nhớ

28      12

(Th. Tám Thiếu)

 Kính Đức Mẹ

Th. Augustinô

giám mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

29      12

 CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN

(Th. Gioan Tẩy Giả

bị trảm quyết

Lễ Nhớ)

30      13

 

 

 

31      14

 

 

 

 

 

 

 

Slottica