Lịch 2008
(Phụng Vụ năm A, chu kỳ II) 

Ngày/Tháng

Thứ

Lễ

 Tháng 12, 2007

 

 

02/12/2007

Chúa Nhật

1 Mùa Vọng (bắt đầu Phụng Vụ năm A)
(Chú ư: Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia)

08/12/2007

Thứ Bảy

Lễ Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Trọng và Buộc

09/12/2007

Chúa Nhật

2 MV

16/12/2007

Chúa Nhật

3 MV

23/12/2007

Chúa Nhật

4 MV

24/12/2007

Thứ Hai

Vọng Giáng Sinh

25/12/2007

Thứ Ba

Lễ Giáng Sinh

30/12/2007

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia, Lễ Trọng

 Tháng 1, 2008

 

 

01/01/2008

Thứ Ba

Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng và Buộc, New Year
(Ngày Cầu Cho Ḥa B́nh Thế Giới)

06/01

Chúa Nhật

Lễ Hiển Linh

13/01

Chúa Nhật

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa

20/01

Chúa Nhật

2 Quanh Năm (QN) (Tuần Cầu Cho Hiệp Nhất)

25/01

Thứ Sáu

Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại

27/01

Chúa Nhật

3 QN

 Tháng 2, 2008

 

 

03/02

Chúa Nhật

4 QN

06/02

Thứ Tư

Lễ Tro
Chú ư: Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (trừ các Lễ Trọng)

07/02

Thứ Năm

7 QN - Tết Nguyên Đán

10/02

Chúa Nhật

1 Mùa Chay (MC)

(14/02

Thứ Năm

Ngày Valentine ở Mỹ)

17/02

Chúa Nhật

2 MC 

24/02

Chúa Nhật

3 MC 

 Tháng 3, 2008

 

  Thánh Kính Thánh Cả Giuse

02/03

Chúa Nhật

4 MC 

09/03

Chúa Nhật

5 MC (Đổi giờ lên 1 tiếng)

15/03

Thứ Bảy

Lễ Thánh Giuse, Lễ Trọng

16/03

Chúa Nhật

Lễ Lá

20/03

Thứ Năm

Tuần Thánh: Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể

21/03

Thứ Sáu

Tuần Thánh: Chúa Chịu Nạn

22/03

Thứ Bảy

Vọng Phục Sinh

23/03

Chúa Nhật

Lễ Phục Sinh

30/03

Chúa Nhật

2 Phục Sinh (PS) - Kính Chúa T́nh Thương

31/03

Thứ Hai

Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ, Lễ Trọng

 Tháng 4, 2008

 

 

06/04

Chúa Nhật

3 Phục Sinh (PS)

13/04

Chúa Nhật

4 PS

20/04

Chúa Nhật

5 PS

25/04

Thứ Sáu

Lễ Kính Th. Marcô, Thánh Sử

27/04

Chúa Nhật

6 PS

(30/04

Thứ Tư

Cầu cho quê hương Việt Nam)

 Tháng 5, 2008

 

  Tháng Hoa Đức Mẹ

01/05

Thứ Năm

Lễ Thánh Giuse Thợ (Ngày Quốc Tế Lao Động)

01/05

Thứ Năm

Lễ Chúa Lên Trời (Có nơi chuyển đến CN )

03/05

Thứ Bảy

Lễ Kính Th Philipphê và Giacôbê II, Tông Đồ

04/05

Chúa Nhật

7 PS (Lễ Chúa Lên Trời)

11/05

Chúa Nhật

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Mother’s Day)

18/05

Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi

25/05

Chúa Nhật

Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa

(26/05

Thứ Hai

Memorial Day ở Mỹ)

30/05

Thứ Sáu

Lễ Thánh Tâm Chúa, Lễ Trọng

31/05

Thứ Bảy

Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Lễ Kính

 Tháng 6, 2008

 

 Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

01/06

Chúa Nhật

9 QN

08/06

Chúa Nhật

10 QN

15/06

Chúa Nhật

11 QN (Father’s Day)

22/06

Chúa Nhật

12 QN

24/06

Thứ Ba

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Lễ Trọng

29/06

Chúa Nhật

Lễ Hai Thánh TĐ Phêrô & Phaolô, Lễ Buộc (CN13)

 Tháng 7, 2008

 

 

03/07

Thứ Năm

Lễ Thánh Tôma TĐ. Lễ Kính

06/07

Chúa Nhật

14 QN

13/07

Chúa Nhật

15 QN

20/07

Chúa Nhật

16 QN

25/07

Thứ Sáu

Lễ Thánh Giacôbê I, TĐ, Lễ Kính

27/07

Chúa Nhật

17 QN

 Tháng 8, 2008

 

 

03/08

Chúa Nhật

18 QN

06/08

Thứ Tư

Lễ Chúa Biến H́nh

07 – 10/08

Thurs - Sun

Ngày Thánh Mẫu (Đồng Công, Mis.)

10/08

Chúa Nhật

19 QN

(10/08

Chúa Nhật

Lễ Kính Thánh Lorenso, tử đạo.)

15/08

Thứ Sáu

Đức Mẹ Lên Trời, Lễ Buộc

17/08

Chúa Nhật

20 QN

24/08

Chúa Nhật

21 QN

(24/08

Chúa Nhật

Kính Thánh Bartôlômêô, T. Đồ)

31/07

Chúa Nhật

22 QN

 Tháng 9, 2008

 

 

(01/09

Thứ Hai

Ngày Labor Day ở USA)

07/09

Chúa Nhật

23 QN

08/09

Thứ Hai

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, Lễ Kính

14/09

Chúa Nhật

Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Lễ Kính

(14/09

Chúa Nhật

24 QN)

21/09

Chúa Nhật

25 QN

(21/09

Chúa Nhật

Kính Thánh Matthêô, Tông Đồ Thánh Sử)

28/09

Chúa Nhật

26 QN

29/09

Thứ Hai

Kính 3 Tổng Lănh T.T Micae, Gabie và Raphae.

 Tháng 10, 08

 

  Tháng Mân Côi Đức Mẹ

05/10

Chúa Nhật

27 QN

12/10

Chúa Nhật

28 QN

18/10

Thứ Bảy

Kính Thánh Luca, Thánh Sử

19/10

Chúa Nhật

29 QN (Khánh Nhật Truyền Giáo)

26/10

Chúa Nhật

30 QN

(26/10

Chúa Nhật

Kính 2 Thánh Simon và Thađêô, Tông Đồ)

(31/10

Thứ Sáu

Ngày Halloween ở USA)

 Tháng 11, 08

 

  Tháng Các Linh Hồn

01/11

Thứ Bảy

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Lễ Trọng (ở Mỹ không buộc)

02/11

Chúa Nhật

Lễ Các Đẳng Linh Hồn - Lễ Trọng (Đổi Giờ lui lai)

(02/11

Chúa Nhật

31 QN)

09/11

Chúa Nhật

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Th.  Latêranô, Lễ Kính

(09/11

Chúa Nhật

32 QN)

16/11

Chúa Nhật

33 QN

(20/11

Thứ Năm

Thanksgiving Day ở Mỹ)

23/11

Chúa Nhật

Chúa Kitô Vua

24/11

Thứ Hai

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

30/11

Chúa Nhật

1 MV (bắt đầu Phụng Vụ năm B)

(30/11

Chúa Nhật

Lễ Kính Thánh Anrê, Tông Đồ)

 Tháng 12, 08

 

 

07/12

Chúa Nhật

2 MV

08/12

Thứ Hai

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Buộc ở USA

12/12

Thứ Sáu

Lễ Đức Mẹ Guadalupê, (Lễ Kính ở Mỹ)

14/12

Chúa Nhật

3 MV

21/12

Chúa Nhật

4 MV

25/12

Thứ Năm

Lễ Giáng Sinh (Lễ Buộc)

30/12

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia, Lễ Trọng

 Chú ư: Tại Hoa Kỳ

 1. Lễ Thánh Cả Giuse (19/3) và Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô & PhaoLô (29/6) không buộc.
 2. Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1), Lễ Mẹ Lên Trời (15/8) và Lễ Các Thánh (1/11) nếu vào ngày thứ Hai hoặc thứ Bảy th́ không buộc.
 3. Mother’s Day: The Second Sunday in May
 4. Father’s Day: The Third Sunday in June
 5. Daylight Saving Time: 2am on the Second Sunday in March and the First Sunday of November.
 6. Ngày Thánh Mẫu Missouri: thường vào tuần đầu của tháng Tám

Những Ngày Cầu Nguyện và Kính Đặc Biệt:

 1. Ngày cầu cho Hoà B́nh Thế Giới: Ngày 1/1, Lễ Mẹ Thiên Chúa
 2. Tuần bát nhật cầu cho Hiệp Nhất: Từ ngày 18 tháng 1 đến lễ Thánh Phaolô TĐ trở lại (25/1)
 3. Kính Ḷng Thương Xót Chúa: Chúa Nhật II Phục Sinh
 4. Ngày Cầu cho Ơn Thiên Triệu: Chúa Nhật IV Phục Sinh
 5. Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo: Chúa Nhật áp chót của Tháng Mười


More Info…

Slottica