Lịch 2006
(Phụng Vụ năm B) 

Ngày/Tháng

Thứ

Lễ

27/11/2005

Chúa Nhật

1 Mùa Vọng (bắt đầu Phụng Vụ năm B)
(Chú ư: Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia)

 Tháng 12, 2005

 

 

04/12/2005

Chúa Nhật

2 MV

08/12/2005

Thứ Năm

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Buộc ở USA

11/12/2005

Chúa Nhật

3 MV

18/12/2005

Chúa Nhật

4 MV

24/12/2005

Thứ Bảy

Vọng Giáng Sinh

25/12/2005

Chúa Nhật

Lễ Giáng Sinh

30/12/2005

Thứ Sáu

Lễ Thánh Gia, Lễ Trọng

 Tháng 1, 2006

 

 

01/01/2006

Chúa Nhật

Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng, New Year
(Ngày Cầu Cho Ḥa B́nh Thế Giới)

03/01

Thứ Ba

Lễ Kính Thánh Danh Chúa Giêsu

08/01

Chúa Nhật

Lễ Hiển Linh

09/01

Thứ Hai

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa

15/01

Chúa Nhật

2 Quanh Năm (QN)

22/01

Chúa Nhật

3 QN (Tuần Cầu Nguyện Cho Hiệp Nhất)

25/01

Thứ Tư

Lễ Th. Phaolô TĐ Trở Lại, Lễ Kính

29/01

Chúa Nhật

4 QN - Tết Nguyên Đán – Bính Tuất

 Tháng 2, 2006

 

 

02/02

Thứ Năm

Lễ Đức Mẹ Dâng Con (Lễ Nến), Lễ Kính

05/02

Chúa Nhật

5 QN

12/02

Chúa Nhật

6 QN

(14/02

Thứ Ba

Ngày Valentine ở Mỹ)

19/02

Chúa Nhật

7 QN

22/02

Thứ Tư

Lễ Kính Toà Thánh Phêrô

26/02

Chúa Nhật

8 QN

 Tháng 3, 2006

 

  Tháng Kính Thánh Cả Giuse

01/03

Thứ Tư

Lễ Tro
Chú ư: Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (trừ các Lễ Trọng)

05/03

Chúa Nhật

1 Mùa Chay (MC)

12/03

Chúa Nhật

2 MC 

19/03

Chúa Nhật

3 MC 

20/03

Thứ Hai

Lễ Thánh Giuse, Lễ Trọng (có Kinh Vinh Danh)

25/03

Thứ Bảy

Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ, Lễ Trọng (có Kinh Vinh Danh)

26/03

Chúa Nhật

4 MC 

 Tháng 4, 2006

 

 

02/04

Chúa Nhật

5 MC  (Đổi giờ lên 1 tiếng)

09/04

Chúa Nhật

Lễ Lá (Ngày Giới Trẻ Thế Giới)

13/04

Thứ Năm

Tuần Thánh: Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể

14/04

Thứ Sáu

Tuần Thánh: Chúa Chịu Nạn

15/04

Thứ Bảy

Vọng Phục Sinh

16/04

Chúa Nhật

Lễ Phục Sinh

23/04

Chúa Nhật

2 Phục Sinh (PS) - Kính Chúa T́nh Thương

25/04

Thứ Ba

Lễ Kính Th. Marcô, Thánh Sử

30/04

Chúa Nhật

3 PS (Cầu cho quê hương Việt Nam)

 Tháng 5, 2006

 

  Tháng Hoa Đức Mẹ

01/05

Thứ Hai

Lễ Thánh Giuse Thợ (Ngày Quốc Tế Lao Động)

03/05

Thứ Tư

Lễ Kính Th Philipphê và Giacôbê II, Tông Đồ

07/05

Chúa Nhật

4 PS (Cầu Cho Ơn Gọi)

14/05

Chúa Nhật

5 PS (Mother’s Day)

21/05

Chúa Nhật

6 PS

25/05

Thứ Năm

Lễ Chúa Lên Trời (Có nơi chuyển đến CN )

28/05

Chúa Nhật

7 PS (Lễ Chúa Lên Trời)

(29/05

Thứ Hai

Memorial Day ở Mỹ)

31/05

Thứ Tư

Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Lễ Kính

 Tháng 6, 2006

 

 

04/06

Chúa Nhật

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

11/06

Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi

18/06

Chúa Nhật

Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa (Father’s Day)

23/06

Thứ Sáu

Lễ Thánh Tâm Chúa, Lễ Trọng

24/06

Thứ Bảy

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Lễ Trọng

25/06

Chúa Nhật

12 QN

29/06

Thứ Năm

Lễ Hai Thánh TĐ Phêrô & Phaolô, Lễ Buộc

 Tháng 7, 2006

 

 

02/07

Chúa Nhật

13 QN

03/07

Thứ Hai

Lễ Thánh Tôma TĐ. Lễ Kính

09/07

Chúa Nhật

14 QN

16/07

Chúa Nhật

15 QN

23/07

Chúa Nhật

16 QN

25/07

Thứ Ba

Lễ THánh Giacôbê I, TĐ, Lễ Kính

30/07

Chúa Nhật

17 QN

 Tháng 8, 2006

 

 

03 - 6/08

Thurs - Sun

Ngày Thánh Mẫu 29th (Đồng Công, Mis.)

06/08

Chúa Nhật

Lễ Chúa Biến H́nh

10/08

Thứ Năm

Lễ Kính Thánh Lorenso, tử đạo.

13/08

Chúa Nhật

19 QN

15/08

Thứ Ba

Đức Mẹ Lên Trời, Lễ Buộc

20/08

Chúa Nhật

20 QN

24/08

Thứ Năm

Kính Thánh Bartôlômêô, T. Đồ

27/08

Chúa Nhật

21 QN

 Tháng 9, 2006

 

 

03/09

Chúa Nhật

22 QN

(04/09

Thứ Hai

Ngày Labor Day ở USA)

08/09

Thứ Sáu

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, Lễ Kính

10/09

Chúa Nhật

23 QN

14/09

Thứ Năm

Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Lễ Kính

17/09

Chúa Nhật

24 QN

21/09

Thứ Năm

Kính Thánh Matthêô, Tông Đồ Thánh Sử

24/09

Chúa Nhật

25 QN

29/09

Thứ Sáu

Kính 3 Tổng Lănh T.T Micae, Gabie và Raphae.

 Tháng 10, 06

 

  Tháng Mân Côi Đức Mẹ

01/10

Chúa Nhật

26 QN

(06/10

Thứ Sáu

Tết Trung Thu)

08/10

Chúa Nhật

27 QN

15/10

Chúa Nhật

28 QN

18/10

Thứ Tư

Kính Thánh Luca, Thánh Sử

22/10

Chúa Nhật

29 QN - Khánh Nhật Truyền Giáo

28/10

Thứ Bảy

Kính 2 Thánh Simon và Thađêô, Tông Đồ

29/10

Chúa Nhật

30 QN (Đổi Giờ lui lai)

(31/10

Thứ Ba

Ngày Halloween ở USA)

 Tháng 11, 06

 

  Tháng Các Linh Hồn

01/11

Thứ Tư

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Lễ Buộc

02/11

Thứ Năm

Lễ Các Đẳng Linh Hồn - Lễ Trọng

05/11

Chúa Nhật

31 QN

09/11

Thứ Năm

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Th.  Latêranô, Lễ Kính

12/11

Chúa Nhật

32 QN

19/11

Chúa Nhật

33 QN

(23/11

Thứ Năm

Thanksgiving Day ở Mỹ)

24/11

Thứ Sáu

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

26/11

Chúa Nhật

Chúa Kitô Vua

30/11

Thứ Năm

Lễ Kính Thánh Anrê, Tông Đồ

 Tháng 12, 06

 

 

03/12

Chúa Nhật

1 MV (bắt đầu Phụng Vụ năm C)

08/12

Thứ Sáu

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Buộc ở USA

10/12

Chúa Nhật

2 MV

12/12

Thứ Ba

Lễ Đức Mẹ Guadalupê, (Lễ Kính ở Mỹ)

17/12

Chúa Nhật

3 MV

24/12

Chúa Nhật

4 MV  - Vọng Giáng Sinh

25/12

Thứ Hai

Lễ Giáng Sinh (Lễ Buộc)

31/12

Thứ Năm

Lễ Thánh Gia, Lễ Trọng

 

 

Slottica