Tháng 12 Năm 2006
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 

 

 

 

 

1

11/10

 

2

12/10

 

3

13/10

CN I

Mùa Vọng

4

14/10

Lễ Nhớ

Th. John Damascene, LM/TS

5

15/10

 

6

16/10

Lễ Nhớ

Th. Nicholas, TS

7

17/10

Lễ Nhớ

Th. Ambrose, GM/TS

8

18/10

Lễ Trọng

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên
 Tội

9

19/10

Lễ Nhớ

Cp. Juan Diego

10

20/10

CN II

Mùa Vọng

11

21/10

Lễ Nhớ

Th. Damasus I, GH

12

22/10

Lễ Nhớ

Lễ Đức Mẹ Guadalupe

13

23/10

Lễ Nhớ

Th. Lucy, ĐT/TĐ

14

24/10

Lễ Nhớ

Th. John of the Cross, LM/TS

15

25/10

 

16

26/10

 

17

27/10

CN III

Mùa Vọng

18

28/10

 

19

29/10

 

20

1/11

 

21

2/11

Lễ Nhớ

Th. Peter Canisius, LM/TS

22

3/11

 

23

4/11

Lễ Nhớ

Th. John of Kanty, LM

24

5/11

CN IV

Mùa Vọng

25

6/11

Lễ Trọng

Giáng Sinh

26

7/11

Lễ Kính

Th. Stephen, TĐ

27

8/11

Lễ Kính

Th. John, Tông Đo Thánh Sử

28

9/11

Lễ Kính

Các Thánh Anh Hài

29

10/11

Lễ Nhớ

Th. Thomas
Becket, GM/TĐ

30

11/11

 

31

12/11

Lễ Kính

Thánh Gia

 

 

 

 

 

 

 

 

Slottica