Tháng 11 Năm 2006
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 

 

 

1

11/9

Lễ Trọng

Lễ Các Thánh

2

12/9

Lễ Kính

Các Đẳng Linh Hồn

3

13/9

Lễ Nhớ

Th. Martin de Porres, Tu Sĩ

4

14/9

Lễ Nhớ

Th. Charles Borromeo, TS

5

15/9

CN XXXI TN

6

16/9

 

7

17/9

 

8

18/9

 

9

19/9

Lễ Kính

Lễ cung hiền đền thờ Th. Gioan Latêranô

10

20/9

Lễ Nhớ

Th. Leo the Great, GH/TS

11

21/9

Lễ Nhớ

Th. Martin of Tours, TS

12

22/9

CN XXXII TN

13

23/9

Lễ Nhớ

Th. Frances Xavier Cabrini, ĐT

14

24/9

 

15

25/9

Lễ Nhớ

Th. Albert the Great, GM/TS

16

26/9

Lễ Nhớ

Th. Margaret of Scotland; Gertrude, ĐT

17

27/9

Lễ Nhớ

Th. Elizabeth of Hungary, Tu Sĩ

18

28/9

Lễ Nhớ

Lễ cung hiến đền thờ Th. Phêrô & Phaolô TĐ

19

29/9

CN XXXIII TN

20

30/9

 

21

1/10

Lễ Nhớ

Lễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh

22

2/10

Lễ Nhớ

Th. Cecilia, ĐT/TĐ

23

3/10

Th. Clement I & Cp. Miguel Pro, LM/TĐ

LỄ TẠ ƠN (Thanksgiving)

24

4/10

Th. Andrew Dũng-Lạc, LM, và các bạn TĐVN

 

25

5/10

 

26

6/10

Lễ Trọng

Chúa Kitô Vua

27

7/10

 

28

8/10

 

29

9/10

 

30

10/10

Lễ Kính

Th. Andrew, Tông Đồ

 

 


 

Slottica