Tháng 9 Năm 2006
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 

 

 

 

 

1

9/7N

 

2

10/7N

 

3

11/7N

CN XXII TN

4

12/7N

 

5

13/7N

 

6

14/7N

 

7

15/7N

 

8

16/7N

Lễ Kính

Sinh Nhật Đức Mẹ

9

17/7N

Lễ Nhớ

Th. Peter Claver, LM

10

18/7N

CN XXIII TN

11

19/7N

 

12

20/7N

 

13

21/7N

Th. John Chrysostom, GM/TS

14

22/7N

Lễ Kính

Tôn Vinh Thánh Giá

15

23/7N

Lễ Nhớ

Đúc Mẹ Sầu Bi

16

24/7N

Th. Cornelius, GH/TĐ và Cyprian, GM/TĐ

17

25/7N

CN XXIV TN

18

26/7N

 

19

27/7N

Lễ Nhớ

Th. Janurius, GM/TĐ

20

28/7N

Th. Andrew Kim,  Paul Chong, và các Bạn TĐ

21

29/7N

Lễ Kính

Th. Matthew, Tông Đồ Thánh Sử

22

1/8

 

23

2/8

 

24

3/8

CN XXV TN

25

4/8

 

26

5/8

Lễ Nhớ

Th. Cosmas và Damian, Mm

27

6/8

Lễ Nhớ

Th. Vincent de Paul, LM

28

7/8

Lễ Nhớ

Th. Wenceslaus, Lawrence Ruiz và các Bạn TĐ

29

8/8

Lễ Kính

Th. Michael, Gabriel, và Raphael, Tổng Lãnh Thiên Thần

30

9/8

Lễ Nhớ

Th. Jerome, LM/TS

 

Slottica