Tháng 8 Năm 2006
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 

1

8/7

Lễ Nhớ

Th. W Alphonsus Liguori, GM/TS

2

9/7

Lễ Nhớ

Th. Eusebius of Vercelli, GM

3

10/7

 

4

11/7

Lễ Nhớ

Th. John Vianney, LM

5

12/7

Lễ Nhớ

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà

6

13/7

Lễ Kính

Chúa Giêsu Biến Hình

7

14/7

Lễ Nhớ

Th. Sixtus II, Gh và các Bạn TĐ; Cajetan, LM

8

15/7

Lễ Nhớ

Th. Dominic, LM

9

16/7

 

10

17/7

Lễ Kính

Th. Lawrence, TS/TĐ

11

18/7

Lễ Nhớ

Th. Clare, ĐT

12

19/7

 

13

20/7

CN XIX TN

14

21/7

Lễ Nhớ

Th. Maximilian Kolbe, LM/TĐ

15

22/7

Lễ Trọng

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

16

23/7

Lễ Nhớ

Th. Stephen of Hungary

17

24/7

 

18

25/7

Lễ Nhớ

Th. Jane Frances de Chantal, Tu Sĩ

19

26/7

Lễ Nhớ

Th. John Eudes, LM

20

27/7

CN XX TN

21

28/7

Lễ Nhớ

Th. Pius X, GH

22

29/7

Lễ Nhớ

Queenship of Mary

23

30/7

Lễ Nhớ

Th. Rose of Lima, ĐT

24

1/7N

Lễ Kính

Th. Bartholomew, Tông Đồ

25

2/7N

Lễ Nhớ

Th. Louis of France; Joseph Calasanz, LM

26

3/7N

 

27

4/7N

CN XXI TN

28

5/7N

Lễ Nhớ

Th. Augustine, GM/TS

29

6/7N

Lễ Nhớ

Th. Gioan Tẩy Giả bị chém đầu

30

7/7N

 

31

8/7N

 

 


Slottica