Tháng 7 Năm 2006
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 

 

 

 

 

 

1

6/6

Lễ Nhớ

Cp. Junipero Serra, LM Dòng

2

7/6

CN XIII TN

3

8/6

Lễ Kính

Th. Thomas, Tông Đồ

4

9/6

Lễ Nhớ

Th. Elizabeth of Portugal

5

10/6

Lễ Nhớ

Th. Anthony Zaccaria, LM

6

11/6

Lễ Nhớ

Th. Maria Goretti, ĐT/TĐ

7

12/6

 

8

13/6

 

9

14/6

CN XIV TN

10

15/6

 

11

16/6

Lễ Nhớ

Th. Benedict, Tu Viện Trường

12

17/6

 

13

18/6

Lễ Nhớ

Th. Henry

14

19/6

Lễ Nhớ

Cp. Kateri Tekakwitha, ĐT

15

20/6

Lễ Nhớ

Th. Bonaventure, GM/TS

16

21/6

CN XV TN

17

22/6

 

18

23/6

 

19

24/6

 

20

25/6

 

21

26/6

Lễ Nhớ

Th. Lawrence of Brindisi, LM/TS

22

27/6

Lễ Nhớ

Th. Mary Magdalene

23

28/6

CN XVI TN

24

29/6

 

25

1/7

Lễ Kính

Th. James, Tông Đồ

26

2/7

Lễ Nhớ

Th. Joachim và Ann, thân phụ mẫu Đức Mẹ

27

3/7

 

28

4/7

 

29

5/7

Lễ Nhớ

Th. Martha

30

6/7

CN XVII TN

31

7/7

Lễ Nhớ

Th. Ignatius of Loyola, LM

 

 

 

 

 

 

Slottica