Tháng 6 Năm 2006
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 

 

 

 

1

6/5

Lễ Nhớ

Th. Justin, TĐ

2

7/5

Lễ Nhớ

Th. Marcellinus và Peter, TĐ

3

8/5

Lễ Nhớ

Th. Charles Lwanga và Các bạn TĐ

4

9/5

Lễ Trọng

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

5

10/5

Lễ Nhớ

Th. Boniface, GM/TĐ

6

11/5

Lễ Nhớ

Th. Norbert, GM

7

12/5

 

8

13/5

 

9

14/5

Lễ Nhớ

Th. Ephrem, Phó Tế/TS

10

15/5

 

11

16/5

Lễ Trọng

Lễ Chúa Ba Ngôi

12

17/5

 

13

18/5

Lễ Nhớ

Th. Anthony of Padua, LM/TS

14

19/5

 

15

20/5

 

16

21/5

 

17

22/5

 

18

23/5

Lễ Trọng

Kính Mình Máu Thánh

19

24/5

Lễ Nhớ

Th. Romuald, Tu Viện Trường

20

25/5

 

21

26/5

Lễ Nhớ

Th. Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ

22

27/5

Lễ Nhớ

Th. Paulinus of Nola, GM; John Fisher, GM/TĐ và Thomas More, TĐ

23

28/5

Lễ Trọng

Kính Trái Tim Chúa Giêsu

24

29/5

Lễ Trọng

Sinh Nhật Th. Gioan

25

30/5

CN XII TN

26

1/6

 

27

2/6

Lễ Nhớ

Th. Cyril of Alexandria, GM/TĐ

28

3/6

Lễ Nhớ

Th. Irenaeus, GM/TĐ

29

4/6

Lễ Trọng

Th. Peter và Paul, Tông Đồ

30

5/6

Lễ Nhớ

Các Thánh TĐ Tiên Khởi Roma

 

 

Slottica