Tháng 5 Năm 2006
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 

1

4/4

Lễ Nhớ

Th. Giuse Thợ

2

5/4

Lễ Nhớ

Th. Athanasius, GM/TS

3

6/4

Lễ Kính

Th. Philip & James, Tông Đồ

4

7/4

 

5

8/4

 

6

9/4

 

7

10/4

CN IV

Phục Sinh

8

11/4

 

9

12/4

 

10

13/4

 

11

14/4

 

12

15/4

Lễ Nhớ

Th. Nereus và Achilleus, Pancras, TĐ

13

16/4

 

14

17/4

CN V

Phục Sinh

15

18/4

Lễ Nhớ

Th. Isidore, Nông Dân

16

19/4

 

17

20/4

 

18

21/4

Lễ Nhớ

Th. John I, GH/TĐ

19

22/4

 

20

23/4

Lễ Nhớ

Th. Bernardine of Siena, LM

21

24/4

CN VI

Phục Sinh

22

25/4

 

23

26/4

 

24

27/4

 

25

28/4

Lễ Trọng

Chúa Giêsu Lên Trời

26

29/4

Lễ Nhớ

Th. Philip Neri, LM

27

1/5

Lễ Nhớ

Th. Augustine of Canterbury, GM

28

2/5

CN VII

Phục Sinh

29

3/5

 

30

4/5

 

31

5/5

Lễ Kính

Đức Mẹ thăm viếng Bà Th. Isave

 

 

 

 

Slottica