Tháng 4 Năm 2006
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 

 

 

 

 

 

1

4/3

 

2

5/3

CN V

Mùa Chay

3

6/3

 

4

7/3

Th. Isidore, GM/TS

5

8/3

Th. Vincent Ferrer, LM

6

9/3

 

7

10/3

Th. John Baptist de la Salle, LM

8

11/3

 

9

12/3

CN Lễ Lá

10

13/3

 

11

14/3

 

12

15/3

 

13

16/3

Thứ Năm Tuần Thánh

14

17/3

Thứ Sáu Tuần Thánh

15

18/3

Thứ Bảy Tuần Thánh

16

19/3

Lễ Trọng

CN Phục Sinh

17

20/3

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

18

21/3

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

19

22/3

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

20

23/3

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

21

24/3

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

22

25/3

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

23

26/3

CN II

Phục Sinh

24

27/3

Lễ Nhớ

Th. Fidelis of SiGMaringen, LM/TĐ

25

28/3

Lễ Kính

Th. Mark, Thánh Sử

26

29/3

 

27

30/3

 

28

1/4

Lễ Nhớ

Th. Peter Chanel, LM/TĐ

29

2/4

Lễ Nhớ

Th. Catherine of Siena, ĐT/TS

30

3/4

CN III

Phục Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slottica