Tháng 2 Năm 2006
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 

1

4/1

 

 

 

2

5/1

Lễ Kính

Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh(Lễ Nến)

3

6/1

Lễ Nhớ

Th. Blase, GM/TS; Ansgar, GM

4

7/1

 

 

 

5

8/1

CN V TN

6

9/1

Lễ Nhớ

Th. Paul Miki và Các bạn TĐ

7

10/1

 

8

11/1

Lễ Nhớ

Th. Jerome Emiliani

9

12/1

 

10

13/1

Lễ Nhớ

Th. Scholastica, ĐT

11

14/1

Lễ Nhớ

Đức Mẹ Lô Đức

12

15/1

CN VI TN

13

16/1

 

14

17/1

Lễ Nhớ

Th. Cyril, Đan Sĩ,và Methodius, GM

15

18/1

 

16

19/1

 

17

20/1

Lễ Nhớ

Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ

18

21/1

 

19

22/1

CN VII TN

20

23/1

 

21

24/1

Lễ Nhớ

Th. Peter Damian, GM/TS

22

25/1

Lễ Kính

Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ

23

26/1

Lễ Nhớ

Th. Polycarp, GM/TĐ

24

27/1

 

25

28/1

 

26

29/1

CN VIII TN

27

30/1

 

28

1/2

 

 

 

Slottica