Tháng 1 Năm 2006
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

1

2/12

Lễ Trọng

Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

 

2

3/12

Th. Cả Basil và Gregory Nazianzen, GM/TS

3

4/124

5/12

Lễ Nhớ

Th. Elizabeth Ann Seton

5

6/12

Lễ Nhớ

Th. John Neumann, GM

6

7/12

Lễ Nhớ

Cp. Andre Bessette

7

8/12

Lễ Nhớ

Th. Raymond of Penyafort, LM

Thánh Giuse Tuân, TĐVN

8

9/12

Lễ Trọng

Lễ Hiển Linh

9

10/12

Lễ Kính Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

10

11/1211

12/1212

13/1213

14/12

Th. Hilary, M/TS

Thánh Đaminh An Khảm; Luca Thìn; Giuse Tả

14

15/12

 

 15

16/12

CN II TN

 

16

17/1217

18/12

Lễ Nhớ

Th. Anthony, Ab

18

19/12

 

19

20/1220

21/12

Lễ Nhớ

Th. Fabian, GH/TĐ; Sebastian, TĐ

21

22/12

Lễ Nhớ

Th. Agnes, ĐT/TĐ

22

23/12

CN III TN

Thánh Mátthêu Anphongsô Đậu; Phanxicô Tế

23

24/1224

25/12

Lễ Nhớ

Th. Francis de Sales, GM/TS

25

26/12

Lễ Kính

Th. Phalô Tông Đồ trở lại

26

27/12

Lễ Nhớ

Th. Timothy và Titus, GM

27

28/12

Lễ Nhớ

Th. Angela Merici, ĐT

28

29/12

Lễ Nhớ

Th. Thomas Aquinas, LM/TS

29

1/1

CN IV TN

TẾT NGUYÊN ĐÁN

(Cầu Bình An)

30

2/1

 

MÙNG HAI TẾT

(Nhớ Công Ơn Tổ Tiên)

31

3/1

Th. John Bosco, LM

MÙNG BA TẾT

(Thánh Hóa Công Việc Làm)

 


Slottica