Tháng 10, 2005
ÂM LỊCH GIÁP THÂN 2005: Th. Tám Thiếu / Th. Chín Đủ                  Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1      28

 Đầu Tháng


Th Teresa Hài Đồng Giêsu, TNTS

Lễ Nhớ

2      29

 

CN 27 TN

NĂM A

(Các Thiên Thần Bản Mạnh)

 

3           1

 (Th Chín Đủ)

 

4      2

 

Th. Phanxicô Assisi

Lễ Nhớ

5      3

 

 

 

6      4

 Đầu Tháng

Kính Chúa Giêsu LMTP

 Th Brunô LM; C. Phước Marie Rose Durocher (USA)

7      5

Đầu Tháng
Kính Thánh Tâm Chúa

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Lễ Nhớ

8      6

(Hàn Lộ)

Kính Đức Mẹ

9       7

 

CN 28 TN
NĂM A

10      8

 

Columbus Day (USA)

11      9

 

 

 

12     10

 

 

13     11

 

Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, lần 6

14    12

 

 

Th. Callisto I, GHTĐ

15    13

 

Th. Teresa Avila, TNTS

Lễ Nhớ

16    14

 

CN 29 TN
NĂM A

17     15

 

Th. Inhaxiô Antiôkia, GMTĐ, Lễ Nhớ

18     16

 

Th Luca, Thánh Sử

Lễ Kính

19    17

 

Th Isaac Jogues & Th Gioan Brebeuf, LMTĐ

Lễ Nhớ (USA) 

20     18

 

Th. Phaolo Thánh Giá, LM (USA)

 

 

21     19

 

 

22    20

 

 Kính Đức Mẹ

Kỷ niệm ĐGH Gioan Phaolo đang quang 1978

23    21

 

CN 30 TN
NĂM A
(Khánh Nhật Truyền Giáo)

 

 24   22

 

Th. Anton claret, GM

 

25    23

 

 

26    24

 

 

27    25

 

 

28    26

 

Th. Simon & Th Thadeô, Tông Đồ, Lễ Kính

29    27

Kính Đức Mẹ

30    28

 

CN 31 TN

NĂM A

(Văn Đồng Hồ Chậm Lại)

 31   29

 

 

Halloween

(USA)

 

 

 

 

 

 

Slottica