Tháng 07, 2005
ÂM LỊCH ẤT DẬU 2005: Th. Năm Thiếu / Th Sáu Đủ                           Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

 

 

 

 

 

 

1           25

 

Đầu Tháng

Kính Thánh Tâm Chúa

2      26

 

Đầu Tháng

Kính Khiết Tâm Mẹ

3      27

 

CN 14 TN
NĂM A

(Th TOMA TÔNG ĐỒ)

4           28

 

Th Elizabeth Bồ Đào Nha

 

Independence Day

5      29

 

Th. Antôn Giacaria, LM

6        1

(Th. Sáu Đủ) 

 

 Th Maria Goretti

Trinh nữ TĐ

7        2

(Tiểu Thử) 

Đầu Tháng

Kính Chúa Giêsu LMTP

 

8       3

 

9        4

 

Th Augustino Zhao ROng và các bạn TĐ

 

10      5

 

CN 15 TN

NĂM A

11      6

 

Th Bênêđictô, viện phụ

Lễ Nhớ

12      7

 

 

 

13      8

 

Th. Henry

14     9

 

 Chân phước Kateri Tekakwitha, trinh nữ Lễ Nhớ (USA)

 

15     10

 

Th Bonaventura, GMTS

Lễ Nhớ 

 

16     11

 

Kính Đức Mẹ

núi Carmêlô

17     12

 

CN 16 TN

NĂM A

18     13

 

Th. Camiliô Lellis, LM
(USA)

19     14

 

 

20    15

 

 Th Apollinariô GMTĐ

21     16

 

Th. Laurensô Brinđisiô LMTS

 

22     17

 

Th. Maria Mađalena

Lễ Nhớ

23    18

 

 Kính Đức Mẹ

Th. Brigitta, nữ tu

24    19

 

CN 17 TN

NĂM A

 

 25   20

 

Th. Giacôbê Tông Đồ

Lễ Kính

 

26     21

 

Th Gioakim & Anna

Song thân Đức Mẹ

Lễ Nhớ

27     22

 

28     23

 

 

29     24

 

Th. Martha

Lễ Nhớ

30     25

 

Th Phêrô Kim Ngôn, GMTS

 

 

31    26

 

CN 18 TN

NĂM A

(Th Inhaxiô Loyola LM)

 

 

 

 

 

 

 

Slottica