Tháng 05, 2005
ÂM LỊCH ẤT DẬU 2005: Th. Ba Thiếu / Th Tư Đủ                                Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

1      23

 

CN 6 PHỤC SINH

Thanh Giuse Thợ

Ngày Quốc Tế Lao Động

2           24

 

Th Athanasiô GMTS

Lễ Nhớ

3           25

 

Th. Phillipphê & Giacobê Tông Đồ

Lễ Kính

4           26

 

5           27

 

Lễ Chúa Lên Trời

(Lễ Buộc)

6           28

 

Đầu Tháng

Kính Thánh Tâm Chúa

7      29

 

Đầu Tháng

Kính Khiết Tâm Mẹ

8       1

 

CN 7 PHỤC SINH
(Chúa Lên Trời)
Mother's Day

 

9           2

 

 

10     3

 

Chân Phước Damien Veuster LM

(Hoa Kỳ)

11      4

 

 

12     5

 

 Th. Nêrêô & Akiêô TĐ; Th. Pancraxiô, TĐ

13     6

 

Kỷ niệm Đức Mẹ Hiện Ra tại Fatima

14     7

 

Th. Mathia Tông Đồ

Lễ Kính

 

15     8

 

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

(Th. Isidoro nông gia, Hoa Kỳ)

16      9

 

Tuần 7 Thường Niên

Bài đọc: năm 1

17     10

 

 

 

18     11

 

Th Gioan I, GHTĐ

Sinh Nhật
ĐTC Gioan Phaolo II

19     12

 

 

 

20     13

 

 Th. Bênađinô, LM

 

21     14

Kính Đức Mẹ

Th. Christopher Magallane và các bạn tử đạo

22     15

 

LỄ CHÚA BA NGÔI

23     16

 

(Tuần 8 Thường Niên)

24     17

 

 

25    18

  Th. Bêđa Khả Kính, LMTS

Th. Gregorio VII, GH
Th. Maria Madalena Pazzi, Trinh Nữ

26     19

 

Th. Philiphê Nêri, LM

Lễ Nhớ

 

27     20

 

Th. Augustino Cantuariô, GM

28    21

 

Kính Đức Mẹ

29    22

 

LỄ M̀NH & MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU

 30   23

 

(Tuần 9 TN)

Memorial Day
(Hoa Kỳ)

 

 31   24

 

Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Lễ Kính

 

 

 

 

 

Slottica