Mùa Vọng 

Updated December 03, 2019

Tên Bài Hát  Tác Giả    Upload 
Alleluia & Ðáp Ca  Xin coi phần Ðáp Ca     
Bài Ca Mùa Đông Trần Minh Hứa   Nov 13
Bài Ca Mùa Vọng Lê Đăng Ngôn   Nov 08
Bài Ca Mùa Vọng 2 Lê Đăng Ngôn   Nov 08
Ca Hiệp Lễ (Vọng 1)  Trần Văn Huyến   Apr 10
Ca Hiệp Lễ (Vọng 3)  Trần Văn Huyến   Jan 14, 19
Ca Hiệp Lễ (Vọng 4)  Trần Văn Huyến   Jan 14, 19
Ca Nhập Lễ (Vọng 1)  Trần Văn Huyến   Apr 10
Ca Nhập Lễ (Vọng 3)  Trần Văn Huyến   Jan 14, 19
Ca Nhập Lễ (Vọng 3)  hvh    
Ca Nhập Lễ (Vọng 4)  Trần Văn Huyến   Jan 14, 19
Câu Chuyện Vườn Eden  Lữ Hành   Feb 12
Cầu Đấng Thiên Sai Trầm Thiên Thu   Nov 18
Chờ Mong Chúa Đến  Liên Bình Định   Nov 13
Chờ Mong Maranatha  Nguyễn Bách   Jan 12
Chúa Đã Gần Đến  Lê Đăng Ngôn  Imp Oct  06
Chúa Sắp Đến (Nhập Lễ - Vọng II ) Trầm Thiên Thu   Aug 13
Con Hướng Tâm Hồn Lên Đạt Đức Imp Dec 14
Con Hướng Về Chúa   MIDI   Nguyên Kha    
Con Hướng Về Chúa  Lữ Hành, Nguyên Kha   Feb 12
Con Khao Khát Chúa Lm Phạm Văn Đẩu   Jul 17
Con Mong Chờ Ngài Ðỗ Vy Hạ    
Con Nâng Tâm Hồn Lên Xuân Thảo     
Con Nâng Tâm Hồn Lên Xuân Thảo - Tiến Linh    
Có Tiếng Kêu Kim Long     
Dâng Lễ Mùa Vọng (2) hvh    
Dâng Lễ Mùa Vọng (3) hvh    
Dâng Lễ Mùa Vọng (4) hvh    
Dọn Đường Chúa Đến  Nhật Minh Imp Jun 15
Dọn Đường Chúa Đến  Lê Đăng Ngôn   Dec 17
Ðêm Qua Rồi Hải Triều     
Để Chúa Đến  ?   Feb 12
Đoản Khúc Mùa Vọng  Lê Đăng Ngôn   Dec 13
Ðổi Mới       
Đường Cho Chúa  Trầm Thiên Thu   Dec 14
Emmanuel  Martinô   Nov 12
Giọt Sương Giêsu  Trầm Thiên Thu   Nov 18
Hạt Mưa Thánh Ân  Thế Thông   Apr 10
Hãy Chỗi Dậy Kim Long    
Hãy Dọn Ðường  Mi Trầm   Nov 03
Hãy Dọn Ðường  Nguyễn Chánh   Dec 13
Hãy Dọn Đường Chúa   Lê Hà   Jun 16
Hãy Dọn Đường Chúa  Lê Đăng Ngôn  Imp Oct 06
Hãy Dọn Đường Chúa  Trần Thế   May 16
Hãy Dọn Sẵn Con Đường  Trần Thế   Jul 11
Hãy Mừng Vui Lên Hải Nguyễn Imp Dec 14
Hãy Tỉnh Thức La Thập Tự   Oct 17
Hãy Tỉnh Thức Hải Nguyễn Imp Dec 14
Hãy Tỉnh Thức Hiền Hoà   Oct 16
Hãy Tỉnh Thức Phạm Quang     
Hãy Tỉnh Thức, 3 bè   MIDI Phạm Quang, NNT   Oct 13
Hãy Tỉnh Thức Nguyễn Chánh   Oct 14
Hãy Tỉnh Thức và Cầu Nguyện Nguyễn Paul   Oct 18
Hãy Vùng Đứng (2 bè) Vinh Hạnh     
Hãy Vùng Đứng (3 bè) Vinh Hạnh    Oct 16
Hãy Vùng Đứng (4 bè) Vinh Hạnh    Oct 16
Hỡi Dân Xion  ?   Feb 12
Hỡi Mây Ngàn   Midi  Hải Ánh   Oct 04
Hỡi Muôn Dân  Midi  Hải Ánh   Oct  04
Hỡi Người Lê Hà, Lời: Nguyễn Châu   Oct 17
Hỡi Trời Mây Trầm Thiên Thu   Jun 15
Hướng Nhìn Chúa (Tv24) Viết Chung   Oct  04
Hướng Về Chúa (2 bè)  4-bè Kim Long   Nov 03
Hướng Về Chúa (Nhập Lễ - Vọng I ) Trầm Thiên Thu   Aug 13
Hướng Về Trời Cao       
Lạy Chúa Xin Hãy Đến Hiền Hoà Imp Feb 15
Lạy Trời  MIDI  Hải Nguyễn   Mar 08
Lễ Dâng Mùa Vọng Đinh Công Huỳnh   Jan 12
Lễ Dâng Trông Đợi Viết Chung     
Lời Nguyện Giữa Đời  Thế Thông   Apr 10
Lời Vọng Thái Nguyên   Nov 05
Maranatha   MIDI Liên Bình Định   Nov 13
Maranatha  Lữ Hành   Feb 12
Maranatha MIDI  Thành Tâm    
Mau Mau Dọn Ðường Anh Tuấn     
Mây Ơi Mưa Xuống Nguyễn Duy   Dec 06
Mong  Trầm Thiên Thu   Jun 15
Mong Chờ Giêsu  MIDI Negro Spiritual    
Mong Chờ Chúa Đến (Thiếu Nhi) Trầm Thiên Thu   Aug 13
Mong Ðợi Chúa Ðến  Nguyễn Hùng Cường    
Mong Ngôi Hai  Trầm Thiên Thu   Nov 13
Mùa Vọng  Tuấn Kim, thơ: Xuân Ly Băng   Oct 17
Mưa Đấng Công Bình Nguyễn Paul   Sep 16
Mưa Vị Công Chính Nguyễn Paul   Sep 16
Mưa Giêsu - YOUTUBE Trầm Thiên Thu   Aug 13
Mưa Nguồn Cứu Rỗi 1 Xuân Đàn Imp Dec 14
Mưa Nguồn Cứu Rỗi 2 Xuân Đàn Imp Dec 14
Mưa Nguồn Cứu Rỗi 3 Xuân Đàn Imp Dec 14
Mừng Vui Lên       
Nào Hỡi Dân Xion  ?   Feb 12
Này Dân Sion Nguyễn Khắc Xuyên    
Này Đây Trinh Nữ  Hải Triều & Liên Bình Định   Apr 08
Ngài Hãy Giáng Sinh Nguyễn Paul   Oct 16
Ngàn Mây   MIDI Liên Bình Định   Nov 15
Ngàn Mây Hỡi  Lm Ân Tú   Dec 17
Ngày Ấy  Vinh Hạnh     
Ngợi Khen Thiên Chúa Hải Nguyễn Imp Dec 14
Nguyện Mùa Vọng MIDI Hoàng Vũ    
Nguyện Trời Cao Liên Bình Định   Nov 13
Nguyện Xin Chúa Đến Khổng Vĩnh Thành Imp Feb 08
Ngước Mắt Trông Lên Cao  Đỗ Vy Hạ   Nov 04
Người Sẽ Đến Nguyễn Vân Nam   Nov 10
Ngưỡng Vọng Chúa  Trầm Thiên Thu Imp Nov 15
Nhập Lễ Mùa Vọng      Nov 05
Nhìn Trời Cao  Lữ Hành   Jan 13
Nước Trời Đã Gần Thành Tâm    
Sa Mạc Bình An  Lê Đăng Ngôn   Dec 13
Sám Hối  Lê Đăng Ngôn   Dec13
Sion Hãy Vui Mừng  Lê Đăng Ngôn   Nov 08
Sion Mừng Vui  Lê Đăng Ngôn   Dec 13
Tâm Tình Mùa Vọng  Lữ Hành   Feb 12
Tháng Năm Đợi Trông  Lữ Hành   Feb 12
Thánh Ca Isaia12  Lê Đăng Ngôn  Imp Oct 06
Thân Phận Lưu Đày MIDI  Xuân.Quế.Dũng     
Thắp Nến Đợi Chờ  Lê Đăng Ngôn   Dec 17
Tiếng Gọi Trong Sa mạc MIDI  Xuân Thảo    
Tiếng Kêu Trong Hoang Địa Hải Nguyễn Imp Dec 14
Tìm Ngài  Lê Đăng Ngôn   Dec13
Tỉnh Thức Chờ Chúa  YOUTUBE Trầm Thiên Thu   Nov 14
Trần Gian Khát Mong Hiền Hoà Imp Feb 15
Trẻ Thơ Ấy Hải Triều     
Trong Rừng Sâu  ?   Feb 12
Trông Chờ Chúa Đến MIDI Lan Thanh     
Trông Ðợi  Didier Rimaud - J. Bình    
Trời Cao   MIDI  Duy Tân     
Trời Cao  NNT, Duy Tân   Oct 16
Trời Cao Hỡi  Khổng Vĩnh Thành Imp Feb 08
Trời Cao Hỡi  Nguyễn Mộng Huỳnh   Feb 12
Trời Cao Ơi   MIDI  Hải Nguyễn   Aug 09
Trời Cao Ơi Xuân Đàn Imp Dec 14
Trời Cao Sương Rơi  Lê Đăng Ngôn   Dec13
Trời Cao Sương Xuống Thế Thông    
Van Xin  Nguyễn Bách   Jan 12
Vì Chúa Sẽ Ðến     Nov 03
Vọng Trầm Thiên Thu   Aug 13
Vọng Ca  Nguyễn Bách   Jan 12
Vọng Thiên Sai  MP3 Trầm Thiên Thu Imp Aug 13
Vọng Tiếng Khẩn Cầu Trầm Thiên Thu   Aug 13
Vui Lên  Midi  Hải Ánh   Oct 04
Vui Lên Mi Trầm     
Vui Lên Sion Thành Tâm    
Vui Trong Chúa (Nhập Lễ - Vọng III ) Trầm Thiên Thu   Aug 13
Vùng Lên Giêrusalem  Hải Triều & Liên Bình Định   Apr 08
Vươn Lên Tới Chúa  Midi  Hải Ánh   Oct 04
Xin Ban Hồng Ân Cứu Ðộ Viết Chung     
Xin Chúa Đến Kim Long     
Xin Chúa Đến    
Xin Chúa Xuống Nhạc: Didier Rimaud    Dec 06
Xin Đổ Sương Mai Lm Phạm Văn Đẩu   Jul 17
Xin Ðổ Sương Mai Thế Thông   Apr 10
Xin Ðổ Sương Mai (Orchestra) Thế Thông   Apr 10
Xin Đổ Sương Mai (Nhập Lễ - Vọng IV ) Trầm Thiên Thu   Aug 13
Xin Người Ðến Hải Triều     
Xin Như Mặt Trời Lên Ðỗ Vy Hạ    
Xin Trời Cho Mưa  Lữ Hành   Jan 13
Xin Trời Xanh  MIDI  Hải Nguyễn   Aug 09
        

Database Updated: Jan 10, 2019 by hvh

Slottica