Tuần Thánh
(Từ Lễ Lá tới Thứ Sáu Tuần Thánh) 

Updated: 12/12/19 by HH

Tên Bài Hát  Tác Giả    Date 
14 Chặng Thánh Giá  Trầm Thiên Thu   Mar 14
Bài Ca Rửa Chân  MP3 Trầm Thiên Thu   Mar 11
Bài Thương Khó (Matthew) CN Lễ Lá (nămA)  Nguyễn Văn Hòa    
Bài Thương Khó (Maccô) CN Lễ Lá (nămB)
> Cách dùng 
Nguyễn Văn Hòa    
Bài Thương Khó (Luca) Lễ Lá (nămC)  Nguyễn Văn Hòa   Feb 10
Bài Thương Khó (Gioan)   Nguyễn Văn Hòa    
Bài Thương Khó (Gioan)2  Nguyễn Văn Hòa    
Bàn Tiệc Ly Năm Nào Phanxicô   Mar 05
Bi Ca      Mar 05
Ca Tâm Niệm - Suy Tôn Thánh Giá      Mar 05
Câu Xướng: Tuần Thánh Đỗ Vy Hạ    
Canvê Chiều Tím Đỗ Vy Hạ    
Các Trẻ Do Thái      
Chết Với Đức Kitô  Nguyễn Chánh   Mar 14
Chiên Vượt Qua  Khổng Vĩnh Thành   Apr 07
Chiều Hôm Ấy Nguyễn Quang Trường   Mar 12
Chiều Tiệc Ly Phanxicô   Mar 05
Chính Mình Máu Chúa Tri Văn Vinh   Mar 12
Chúa Đã Thấy Hết Tri Văn Vinh   Mar 12
Chúa Mời Chúng Ta Tri Văn Vinh   Mar 12
Chúa Vào Thành Vũ Mộng Thơ    
Chúa Rửa Chân Con Sao ?  Cát Minh    
Con Đường Chúa Đi Qua  Văn Chi    
Con Đường Thánh Giá Hiền Hoà Imp Feb 15
Con Đường Theo Chúa  Thái Nguyên   Mar 06
Con Xin Phó Thác (Tv30)  Thái Nguyên   Mar 06
Con Xin Vâng Lời  Hải Triều, Liên Bình Định   Jun 08
Cứ Dấu Này Kim Long    
Dân Do Thái _ câu xướng PÂ Nguyên Hữu    
Dân Ta Ơi  Hoàng Kim    
Dân Ta Ơi  Kim Long    
Dân Ta Ơi  Nguyên Thanh    
Dân Ta Ơi  Trầm Thiên Thu   Mar 12
Dâng Lễ: Đâu Có Tình Yêu  Kim Long    
Dấu Yêu Thương  Trầm Thiên Thu   Mar 16
Đáp Ca Tuần Thánh  (Phần Thánh Vịnh & Đáp Ca)    
Đâu Có Tình Yêu Thương Vinh Hạnh, Trần Duy   May 8, 16
Đêm Cuối Trầm Thiên Thu   Mar 15
Đêm Vườn Dầu Trầm Thiên Thu   Mar 13
Điều Răn Mới Tri Văn Vinh   Mar 12
Điệu Thương Trầm Thiên Thu   Mar 25, 18
Đường Lên Canvê Liên Bình Định Imp Feb 15
Đường Lên Golgotha  MIDI  Hải Nguyễn   Jun 07
Đường Lên Thánh Giá  MP3 Trầm Thiên Thu   Mar 12
Đường Thánh Giá  Nguyễn Bách   Jan 12
Đường Thập Giá  Hoa Phượng Vi   Feb 12
Đường Thập Giá  Trầm Thiên Thu   Apr 12
Đường Thập Giá  Liên Bình Định   Feb 16
Đường Tình Sử  - Youtube Trầm Thiên Thu   Mar 12
Giêsu Giêsu  Thành Tâm    
Giet-se-ma-ni   MIDI Ánh Thiều, Liên Bình Định   Jan 15
Giờ Tử Nạn Hoài Đức    
Gương Thầy Rửa Chân Hoa Phượng Vi   Mar 11
Hãy Rửa Chân Cho Nhau Nguyễn Chánh   Mar 12
Hoan Hô      
Hoan Hô Chúa      
Hoan Hô Con Vua Đavit      
Hoan Hô Vua Giêsu      
Hỡi Thiếu Nữ Sion Trần Thế   Jul 11
Huyền Nhiệm Thánh Giá Hiền Hoà Imp Feb 15
Jesus, Remember Me  Ngọc Cẩn   Jul 06, 16
Khát  Trầm Thiên Thu   Mar 14
Lạy Bánh Trường Sinh  Khổng Vĩnh Thành   Apr 07
Lạy Cha  Hải Nguyễn   Jan 13
Lạy Chúa (Rửa Chân)  Quốc Vinh    
Lạy Linh Hồn Chúa Kitô  Duy Linh, Tiến Linh    
Lời Cuối  Trầm Thiên Thu   Mar 12
Lời Trên Thập Giá  Tuấn Kim, thơ: Xuân Ly Băng   Oct 26, 17
Lời Vọng Tình Yêu Đỗ Vy Hạ    
Luật Yêu Thương Nguyễn Duy    
Mẹ Sầu Bi Sơn Dương   Feb 13
Nếu Có Thể Kim Long    
Máu Chiên Bò  Kim Long, hvh   Mar 12
Mầu Nhiệm Thập Giá  Youtube Trầm Thiên Thu   Mar 12
Mến Chúa Yêu Người  Nguyễn Văn Hiển Imp Aug 18
Mình Thánh: Chính Mình Máu Ta  Tri Văn Trinh    
Mình Thánh: Đây Mình Ta  Hoàng Kim    
Mình Thánh: Đây Là Mình Thầy  Cát Minh    
Mình Thánh: Nào Ca Hát  Hoàng Lý    
Nếu Có Thể  Kim Long   Mar 13
Nếu Có Thể Được  Cát Minh    
Nếu Đẹp Lòng Cha  Hải Nguyễn   Jan 13
Ngài Gánh Lấy  Hoàng Kim    
Nguyệt Thực  Trầm Thiên Thu   Mar 20, 18
Ngước Trông Lên Người  Vũ Khởi Phụng   Feb 12
Nhân Sao Chúa Bỏ Con  Nguyễn Bách   Jan 12
Nhiệm Mầu Cây Thánh Giá Hiền Hoà Imp Feb 15
Nhớ Ngày Năm Xưa  Hùng Lân   Mar 05
Những Người Do Thái (Rước Lá)  Nguyên Hữu    
Niềm Tâm Sự  Anh Linh   May 05
Niềm Vinh Dự  ?   Mar 25, 19
Ở Đâu Có Yêu Thương  Khổng Vĩnh Thành   Apr 07
Ôi Thập Giá  Kim Long    
Phó Thác  Nguyễn Duy    
Rước Lá       
Rước Lá 1  Thái Nguyên   Jan 07
Rước Lá 2  Thái Nguyên   Jan 07
Sao Chúa Bỏ Con (Tv21)  Kim Long    
Sao Chúa Bỏ Con (Đệm Đàn)   MP3 Thái Sơn   Jan 05, 18
Sao Chúa Bỏ Con Phanxicô   Mar 05
Sao Chúa Bỏ Con? Tri Văn Vinh   Mar 12
Sao Chúa Đành Bỏ Con Ngọc Linh   Mar 09
Suy Tôn Thánh Giá   MIDI  Cao Thanh Hoàng   Feb 10
Suy Tôn Thánh Giá  Lữ Hành   Jan 13
Tâm Tình Ca 4  Thành Tâm   Mar 06
Thánh Giá Cứu Độ  Khổng Vĩnh Thành Imp Mar 06
Thánh Giá Chúa Nguồn Cứu Độ Kim Ân    
Thánh Giá Đợi Chờ Ngọc Cẩn    
Thánh Giá Là Gì? (2 bè)   MIDI Linh Trần Thy   Mar 15
Thánh Giá Là Gì? (3 bè)   MIDI  MP3 Linh Trần Thy   Mar 15
Thánh Giá Trung Tín Nguyễn Vũ Lân    
Thánh Giá Vinh Quang -   Feb 15
Thập Giá Cứu Độ  Trần Văn Huyến    
Thập Giá Đức Kitô  Trần Văn Huyến, Tiến Linh    
Thập Giá Đức Kitô  Nguyễn Văn Hiển Imp Aug 23, 18
Thập Giá Ngất Cao  Hoàng Kim    
Thập Giá Ngất Cao (4 Bè)  Hoàng Kim, T Ch   Jan 17, 17
Thập Giá Niềm Tự Hào  Thái Nguyên   Mar 06
Thập Giá Nói Gì Phanxicô    
Thập Giá Tình Thương  Nguyễn Bách   Jan 12
Thập Giá Tình Yêu Sơn Dương   Feb 13
Thập Tự Đau Thương Tri Văn Vinh   Mar 12
Thầy Là Cây Nho  Hùng Lân   May 05
Thờ Lạy Thánh Giá Hải Nguyễn Imp Mar 16
Tiếng Vọng Đêm Vườn Dầu  Youtube Trầm Thiên Thu   Mar 14
Tình Chúa Chiu Xưa   MP3 Trầm Thiên Thu   Mar 14
Tình Ngài Bao La      
Tình Thập Giá  Nguyễn Ngọc Tiến Imp Dec 12, 19
Tình Yêu Cứu Độ  Trầm Thiên Thu   Mar 13
Tình Yêu Thập Giá  Hương Vĩnh    
Tình Yêu Nhiệm Mầu  Lữ Hành   Jan 13
Tình Yêu và Thập Giá  Giang Ân   Mar 12
Trên Cây Thập Giá  Thái Nguyên   Mar 06
Trong Cơn Nguy Khốn   Trầm Thiên Thu   Apr 14
Từ Thập Giá Kim Ân   Apr 7, 17
Vạn Tuế (Chúa Nhật Lễ Lá) Loan Hảo   Feb 16
Vang Lời Tụng Ca      
Vinh Dự Của Chúng Ta Hoàng Kim    
Vinh Dự Của Chúng Ta Kim Long, Trần Duy   May 8, 16
Vinh Dự Của Con Là Thánh Giá  Khổng Vĩnh Thành   Apr 07
Vinh Dự Thập Giá  Hoa Phượng Vi   Feb 12
Vinh Quang Của Ta 1 Hải Ánh   Feb 07
Vinh Quang Của Ta 2 Hải Ánh   Feb 07
Vinh Quang Của Ta Hoàng Kim    
Vinh Quang Thập Giá Nguyễn Bách   Feb 12
Vinh Quang Thập Giá  Trầm Thiên Thu   Mar 12
Vinh Quang Thập Tự Hoài Bắc Imp Feb 15
Vì Tình Yêu  Nguyễn Bách   Jan 12
Vua Hiển Vinh  Thái Nguyên   Mar 06
Xin Theo Ý Cha Trần Thế   Jul 11
Xin Vâng Ý Cha  Thành Tâm    
Xác Thân Làm Bánh (1)  Hồ Đăng Tín - Vũ Khởi Phụng   Mar 09
Xác Thân Làm Bánh (2)  Vũ Khởi Phụng   Mar 09
Xưa Chúa Vào Thành Thánh  Hải Triều   Mar 05
Yêu Thương Kẻ Thù Tri Văn Vinh   Mar 12
       

Database Updated: April 26, 2016 by TranThe

Slottica