Thiếu Nhi - Ca Lời Chúa & Phụng Ca

Chọn Bài Hát Cho Thiếu Nhi 

Bài Hát Sinh Hoạt Thiếu Nhi - Học Đường - Các Bài Hát Thiếu Nhi của Hải Nguyễn
Những Bài Sinh Hoạt Đoàn Thể Khác

08/23/2018

Bánh Thiêng Bởi Trời (Hiệp Lễ) Nguyễn Duy   Jan 01
Cất Tiếng Hát Lên (Nhập Lễ / Kết Lễ) Anh Tuấn   Jan 01
Chìa Khóa Phêrô (TN 21-A) Nguyễn Duy   Jan 01
Cho Con Theo Ngài  Nhật Minh Imp Jun 22, 15
Chúa Giêsu và Trẻ Nhỏ (Hiệp Lễ)     Jan 01
Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (Chúa Kito Vua) Nguyễn Duy   Jan 01
Chúa Là Ánh Sáng (Chay 4-A) Nguyễn Duy   Jan 01
Chúa Yêu Bé Thơ (Hiệp Lễ)     Jan 01
Chung Nhịp Bước (Nhập Lễ)     Jan 01
Chuyện Phải Lo (TN 8-A) Nguyễn Duy   Jan 01
Con Chào Chúa Con Về (Kết Lễ)     Jan 01
Con Chỉ Yêu Chúa Mà Thôi  Nguyễn Ngọc Tiến   Jul 11
Có Chúa Ta Ðược Bình An (TN 19-A) CN 19 TN A   Jan 01
Có Chúa Thánh Thần  Nguyễn Duy   Jan 01
Con Ðường Bé Nhỏ  Phanxicô   (dup)
Con Ðường Của Em (Vọng 2A) Nguyễn Duy   Jan 01
Con Không Có Gì (Dâng Lễ) Nguyễn Duy   Jan 01
Con Mến Yêu Dâng MIDI (Dâng Lễ) Hải Ánh   Jan 01
Con Mong Chúa  Anh Tuấn   Jan 01
Con Tin Một Chúa Ba Ngôi  Nguyễn Duy   Jan 01
Con Xin Dâng  Nguyễn Duy   Jan 01
Con Yêu Dấu (Chúa Chịu Phép Rửa) Nguyễn Duy   Jan 01
Cùng Về Nơi Đây MIDI  Hải Ánh   Jan 01
Của Lễ Con Dâng      Jan 01
Của Lễ Con Dâng  Nguyễn Duy   Jan 01
Của Lễ Tình Yêu 5  Hiếu Anh   Jan 01
Dâng Chúa      Jan 01
Dâng Chúa Tuổi Thơ Trầm Thiên Thu   Apr 12
Dâng Chúa Tuổi Thơ   Liên Bình Định   Jan 01
Dâng Chúa HIến Lễ Đời Con MIDI  Hải Ánh   Jan 01
Dâng Lên Chúa Tuổi Trẻ  Nguyễn Duy, Nha Trang   Jan 01
Diễm Phúc Của Lòng Tin (Phục Sinh 2A) Nguyễn Duy   Jan 01
Dự Tiệc Cưới (TN 28A) Nguyễn Duy   Jan 01
Ðất Tốt (TN 15A) Nguyễn Duy   Jan 01
Ðau Khổ Dẫn Ðến Vinh Quang (Chay 2A) Nguyễn Duy   Jan 01
Ðây Chiên Thiên Chúa (TN 2A) Nguyễn Duy   Jan 01
Đến Nhà Chúa Đón Trung Thu  (Trung Thu) Đạt Đức Imp Dec 2, 14
Điều Đơn Giản  Nhật Minh Imp Jun 22, 15
Ðời Con Có Chúa  Nguyễn Duy   Jan 01
Ðón Chờ Chúa (Vọng 1A) Nguyễn Duy   Jan 01
Ðức Kitô Là Sự Sống (Chay 5A) Nguyễn Duy   Jan 01
Ðường Ðến Cha (PS 5A) Nguyễn Duy   Jan 01
Ðược Rước Chúa      Jan 01
Em Ðâu Có Sợ  (TN 12A) Nguyễn Duy   Jan 01
Em Vào Nhà Chúa  Trầm Thiên Thu   Apr 12
Gia Ðình Thánh (Thánh Gia) Nguyễn Duy   Jan 01
Giáng Sinh Tạ Ơn  Trầm Thiên Thu   Oct 12
Giáng Sinh Về  Trầm Thiên Thu   Dec 12
Hãy Ðể Mọc Lên (TN 16A) Nguyễn Duy   Jan 01
Hãy Vui Mừng (Vọng 3A) Nguyễn Duy   Jan 01
Hiền Từ Và Khiêm Nhu (TN 14A) Nguyễn Duy   Jan 01
Khúc Ca Hiển Linh (Lễ Hiển Linh) Nguyễn Duy   Jan 01
Khúc Hát Trẻ Thơ  Nguyễn Ngọc Tiến   Jan 01
Khúc Ngợi Ca  Anh Tuấn   Jan 01
Khúc Tạ Ơn  Anh Tuấn   Jan 01
Là Ánh Sáng (TN 5A) Nguyễn Duy   Jan 01
Lần Ðầu Rước Chúa (Rước Lễ Lần Đầu)     Jan 01
Lần Ðầu Tiên (Rước Lễ Lần Đầu)     Jan 01
Lề Luật Chúa Ban (Nguyễn Duy) (TV 6A) Nguyễn Duy   Jan 01
Lệnh Truyền Của Chúa (Lễ Chúa Lên Trời) Nguyễn Duy   Jan 01
Lễ Vật Bài Ca MIDI  Hải Ánh   Jan 01
Lời Cầu Tuổi Thơ   Trầm Thiên Thu   Aug 13
Lời Kinh Tạ Lỗi Hiền Hoà Imp Feb 5, 15
Lời Mời Gọi  Nhật Minh Imp Jun 22, 15
Mạnh Tin (TN 20A) Nguyễn Duy   Jan 01
Mến Chúa Yêu Người (TN 30A) Nguyễn Duy   Jan 01
Mong Chờ Chúa Đến (Mùa Vọng) Trầm Thiên Thu   Aug 13
Môn Ðệ Chân Chính (TN 9A) Nguyễn Duy   Jan 01
Môn Ðệ Chúa (TN 31A) Nguyễn Duy   Jan 01
Một Chúa Yêu Thương   Nguyễn Duy   Jan 01
Mục Tử Nhân Lành (PS 4A) Nguyễn Duy   Jan 01
Năm Chiếc Bánh (TN 18A) Nguyễn Duy   Jan 01
Này Ðoàn Em Bé      Jan 01
Nên Thánh (TN 7A) Nguyễn Duy   Jan 01
Ngày Của Chúa      Jan 01
Ngọc Quí (TN 17A) Nguyễn Duy   Jan 01
Người Khôn (TN 32A) Nguyễn Duy   Jan 01
Người Trung Tín (TN 33A) Nguyễn Duy   Jan 01
Nguồn Sự Sống (Chay 3A) Nguyễn Duy   Jan 01
Nhờ Tấm Bánh Bẻ Ra (PS 3A) Nguyễn Duy   Jan 01
Nhủ Lòng  Nhật Minh Imp Jun 22, 15
Như Chúa Yêu Con  Nhật Minh Imp Jun 22, 15
Như Giêsu (Kết Lễ)     Jan 01
Như Ngàn Sao (Dâng Lễ)     Jan 01
Những Người Có Công (Dâng Lễ)     Jan 01
Niềm Vui Lớn Lao (Hiệp Lễ)     Jan 01
Niềm Vui Rước Chúa Hiền Hoà Imp Feb 5, 15
Nước Trời Ðã Gần (TN 3A) Nguyễn Duy   Jan 01
Ôi Giêsu Nhân Ái (Hiệp Lễ)     Jan 01
Ô Kìa Vườn Nho (TN 27A) Nguyễn Duy   Jan 01
Phêrô Phaolo (Lễ Th Phero & Phaolo) Nguyễn Duy   Jan 01
Phúc Lành Của Chúa (TN 4A) Nguyễn Duy   Jan 01
Rước Lễ Lần Đầu  Hàn Thư Sinh   Sep 13
Rước Chúa  Trầm Thiên Thu   May 11
Rước Chúa Lần Ðầu      Jan 01
Sáng Danh Thiên Chúa Muôn Ðời      Jan 01
Sống Với Ngài  Nhật Minh Imp Jun 22, 15
Sửa Dậy và Tha Thứ (TN 23A) Nguyễn Duy   Jan 01
Sứ Giả Chúa (TN 13A) Nguyễn Duy   Jan 01
Sứ Mạng Yêu Thương (TN 10A) Nguyễn Duy   Jan 01
Sự Sống Mới (PS 6A) Nguyễn Duy   Jan 01
Tâm Tình Con Ngoan      Jan 01
Tâm Tình Người Ðược Yêu      Jan 01
Tặng Phẩm Dâng Ngài  Nhật Minh Imp Jun 22, 15
Tặng Vật Dâng Ngài  Nguyễn Duy   Jan 01
Thánh Lễ Trẻ Em 1 (Kinh Tiền Tụng) Hoàng Kim   Jan 01
Thánh Lễ Trẻ Em 2 (Kinh Tiền Tụng) Hoàng Kim   Jan 01
Thánh Lễ Trẻ Em 3 (Kinh Tiền Tụng) Hoàng Kim   Jan 01
Tha Thứ Cho Nhau (TN 24A) Nguyễn Duy   Jan 01
Theo Chúa (Chay 1A) Nguyễn Duy   Jan 01
Thiên Chúa Tối Cao (TN 29A) Nguyễn Duy   Jan 01
Thiếu Nhi Yêu Chúa  Nguyễn Duy   Jan 01
Thông Phần Dâng (Dâng Lễ)     Jan 01
Thuộc Về Chúa (Hiệp Lễ) Nguyễn Duy   Jan 01
Tìm Chúa  Nhật Minh Imp Jun 22, 15
Tình Ca Cảm Tạ Nguyễn Duy   Jan 01
Tình Chúa Thương Yêu (TN 11A) Nguyễn Duy   Jan 01
Tình Khúc Mân Côi      Jan 01
Tình Yêu Tuyệt Vời (Lễ Thánh Tâm) Nguyễn Duy   Jan 01
Tin Mừng Phục Sinh (PS 1A) Nguyễn Duy   Jan 01
Tôi Tớ Khiêm Nhu (Lễ Lá) Nguyễn Duy   Jan 01
Trời Cao Hơn Ðất (TN 25A) Nguyễn Duy   Jan 01
Trung Thu Con Tạ Ơn Chúa  (Trung Thu) Đạt Đức Imp Dec 14
Từ Bỏ Mình Ði (TN 22A) Nguyễn Duy   Jan 01
Tuổi Hồng Dâng Chúa Hiền Hoà Imp Feb 5, 15
Tuổi Thơ Dâng Chúa  Nguyễn Duy   Jan 01
Tuổi Tho Dâng Chúa (2) Hiền Hoà Imp Feb 5, 15
Tuổi Thơ Xanh  Nhật Minh Imp Jun 22, 15
Vào Nước Trời (TN 26A) Nguyễn Duy   Jan 01
Vâng Theo Lời Chúa (Vọng 4A) Nguyễn Duy   Jan 01
Vầng Sáng Đức Tin (Trung Thu) Trầm Thiên Thu   Jul 13
Vinh Danh Chúa (Giáng Sinh) Nguyễn Duy   Jan 01
Với Bước Chân Bé Nhỏ (Nhập Lễ)     Jan 01
Xin Dâng Lên Cha MIDI  Hải Ánh   Jan 01
Yêu Chúa Giêsu Trầm Thiên Thu   Jan 01

Database Updated: Jan 26, 2015 by TranThe

Slottica