Thánh Kinh - Tin Mừng

Last updated: 11/13/2017

Tên Bài Hát  Tác Giả    Note 
An Bình Ra Đi [Nunc Dimitis] (Lc 2:29-32)  Trầm Thiên Thu   Sep 4, 17
Biệt Phái - Thu Thuế (Lc 10:25-37)  Nguyễn Bách   Feb 12
Bình An và Chia Rẽ (Lc 12:49-53)  Trầm Thiên Thu   Oct 11
Cám Dỗ (Mt 4:1-11, Rm 5:12...)  Trầm Thiên Thu   Jun 13
Cây và Hoa Trái (Mt 7:16-20)  Nguyễn Bách   Feb 12
Cây Vả Khô Cằn (Lc 13:6-8)  Nguyễn Bách   Feb 12
Chiên Lạc - Bạc Mất (Lc 15:4-10)  Nguyễn Bách   Feb 12
Chiên Lạc Trở Về (Lc 15:4-10)  Trầm Thiên Thu   Jun 15
Chỉ Có Một Chủ (Lc 16:1-13)  Trầm Thiên Thu   Oct 11
Chọn Phần Tốt Nhất (Lc 10:38-42)  Trầm Thiên Thu   Oct 11
Chớ Lo Ngày Mai (Mt 6:24-34)  YOUTUBE Trầm Thiên Thu   Jun 13
Chung Chén (Mc 10:39)  Trầm Thiên Thu   Aug 29, 17
Chuyện Bác Ái (Mt 25:34-40)  Trầm Thiên Thu   Oct 11
Chuyện Cầu Nguyện  Trầm Thiên Thu   Oct 11
Chuyện Đời  MP3 Trầm Thiên Thu   May 13
Chuyện Lúa và Cỏ  Trầm Thiên Thu   Jul 14
Chuyện Người Mù  Trầm Thiên Thu   Jun 13
Chuyện Người Mù (Chay 4A)  Trầm Thiên Thu   Mar 14
Chuyện Người Phụ Nữ Ngoại Tình  Kiều Hữu Chiến Imp Feb 2, 17
Chuyện Tha Thứ  Trầm Thiên Thu   May 13
Chuyện Tích Trữ  Trầm Thiên Thu   Oct 11
Con Hoang Trở Về  Trầm Thiên Thu   Jun 13
Con Muốn Nên Thánh  Trầm Thiên Thu   May 15
Cứ Bền Đỗ  Trầm Thiên Thu   Feb 12
Cửa Chuồng Chiên  Nguyễn Bách   Feb 12
Da Kêu  Trầm Thiên Thu   May 15
Dụ Ngôn Nén Vàng  Trầm Thiên Thu   Jun 13
Điều Kiện Theo Chúa  Trầm Thiên Thu   Jun 13
Đôi Bề  Trầm Thiên Thu   May 13
Đứa Trẻ Xin Đồ Ăn  Nguyễn Bách   Feb 12
Được và Mất  Trầm Thiên Thu   Aug 12
Đường Giêsu  Trầm Thiên Thu   Apr 13
Hai Con Khác Nhau  Nguyễn Bách   Feb 12
Hành Trình Tin Yêu  Trầm Thiên Thu   Nov 13
Hạt Giống  Trầm Thiên Thu   Jun 13
Hạt Giống Tự Mọc  Nguyễn Bách   Jun 12
Hãy Nhảy Mừng  Trầm Thiên Thu   Oct 11
Hãy Yêu Thương  Trầm Thiên Thu   Apr 13
Hỡi Trời Mây  Trầm Thiên Thu   Jun 15
Khi Cầu Nguyện  Trầm Thiên Thu   Oct 13
Khước Từ  Trầm Thiên Thu   Aug 08, 16
Kiên Tâm  Trầm Thiên Thu   Jun 13
Kho Báu Nước Trời  Nguyễn Bách   Feb 12
Lazaro và Phú Hộ  Trầm Thiên Thu   Sep 10
Lời Chúa  Lê Đăng Ngôn   May 13
Lời Chúa - Bỏ Ngài Con Đến Với Ai Lm Xuân Đường   May 11, 16
Lời Chúa Chúa Nhật TN-29 Năm A, B C Lm Xuân Đường   May 11, 16
Lời Chúa Chúa Nhật TN-30 Năm A, B C Lm Xuân Đường   May 11, 16
Lời Chúa Chúa Nhật TN-31 Năm A, B C Lm Xuân Đường   May 11, 16
Lời Chúa Chúa Nhật Vọng-1 Năm A, B C Lm Xuân Đường   May 11, 16
Lời Chúa Chúa Nhật Vọng 2 Năm A, B C Lm Xuân Đường   May 11, 16
Một Lần Ngã Ngựa  Trầm Thiên Thu   Apr 13
Muối Mặn Đèn Sáng  Trầm Thiên Thu   Jun 13
Mười Cô Trinh Nữ       
Mười Trinh Nữ  Nguyễn Bách   Feb 12
Nhà Phú Hộ  Trần Thế  Jul 11
Ngọc Trời  Trầm Thiên Thu  Jul 14
Người Gieo Giống  Nguyễn Bách   Feb 12
Người Làm Vườn Nho  Nguyễn Bách   Feb 12
Người Tôi Trung  Trầm Thiên Thu   May 14
Niềm Hạnh Phúc  Trầm Thiên Thu   Jun 13
Nước Hằng Sống  Trầm Thiên Thu   Jun 13
Nước Hằng Sống (Chay 3a)  Trầm Thiên Thu   Mar 14
Nước Hằng Sống  Nguyễn Bách   Jan 12
Nước Trời  Trần Thế  Jul 11
Qua Cửa Hẹp  Trầm Thiên Thu   Jun 13
Quan Toà và Bà Goá  Nguyễn Bách   Feb 12
Răn Kẻ Được Mời  Nguyễn Bách   Feb 12
Sóng Đời  Trầm Thiên Thu   Jun 15
Sống  Trầm Thiên Thu   Oct 11
Tám Mối Phúc  Trầm Thiên Thu   Apr 13
Thánh Luật  Trầm Thiên Thu   Jun 13
Theo (Lc 9:57-62)  Trầm Thiên Thu   Oct 15
Thiên Chúa Yêu Thế Gian  Trần Thế   Jul 11
Thực Hành Yêu Thương  Trầm Thiên Thu   Oct 11
Tiệc Cưới Cana  Hải Nguyễn   Jan 13
Tin  Trầm Thiên Thu   Jul 13
Tính Toán  Trầm Thiên Thu   Oct 11
Tình Ca Tội Nhân  Trầm Thiên Thu   Jul 13
Tình Chúa Tuyệt Vời  Trầm Thiên Thu   Jul 13
Tỉnh Thức Chờ Chúa  Trầm Thiên Thu   Jul 13
Tỉnh Thức Đón Chúa  Trầm Thiên Thu   May 13
Trắng Án (Ga 8,2-11)  Trầm Thiên Thu   Feb 16
Truyền Tin (25/3)  Trầm Thiên Thu   Mar 14
Vững Lòng Cậy Tin  Trầm Thiên Thu   Aug 11, 17
Vững Tin Nguyện Cầu  Trầm Thiên Thu   May 13
Nhà Xây Trên Đá   Mi Trầm  
Xin Chữa Lành (Mt 15, 21-28)  Trầm Thiên Thu   Aug 20, 17
Xin Thêm Đức Tin  Trầm Thiên Thu   Apr 13

Update Database: Apr 26, 16 by TranThe

Slottica