Tận Hiến

Updated: 12/12/19 by HH

Bài Hát

Tác Giả

 

Date

25 Năm Tạ Ơn  Hải Nguyễn Imp Dec 14
25 Năm Tin Mừng  Nguyễn Chánh Feb 04
40 Năm Linh Mục  Nguyễn Chánh Aug 14
Ai Muốn Theo Ta   MP3  Linh Trần Thy   Feb 26, 18
Alleluia     
Alleluia  Xuân Thảo  
Alleluia, Nếu Ai Yêu Mến Thầy  Thế Thông Jan 10
Ân Tình Cảm Tạ  Đào Trung  
Ân Tình Chúa  Nguyễn Duy  
Ân Tình Thánh (3 bè)  MIDI  Hương Đan, NNT Feb 14
Bài Ca Dâng Hiến  Trầm Hương, Dao Kim  
Bài Ca Linh Mục  Duy Tân, Ân Đức  
Bài Ca Truyền Giáo  Nguyễn Chánh Feb 04
Bàn Tay Cứu Độ  Nguyễn Duy  
Bàn Thánh và Hồi Tưởng  Thế Thông, Miên Ly Jan 10
Biết Lấy Gì (Đồng Giọng) Hương Vĩnh Jan 11
Biết Lấy Gì (Dị Giọng) Hương Vĩnh Jan 12
Bước Chân Giao Ước  Nguyễn Chánh Mar 04
Bước Chân Huyền Diệu  Nguyễn Duy  
Bước Theo Ngài   Mai Lợi Feb 12
Bước Theo Ngài 2     
Ca Khúc Hồng Ân 1  Nguyễn Duy  
Ca Khúc Hồng Ân 2  Nguyễn Duy  
Ca Khúc Tri Ân  Nguyễn Văn Hiển Imp Aug 23, 18
Cát Bụi  MIDI  Hải Nguyễn Jun 07
Cảm Mến Hồng Ân  Kim Long Jun 08
Cảm Mến Tình Ngài  Anh Tuấn  
Cảm Mến Tình Ngài 2  Anh Tuấn  
Cảm Tạ Hồng Ân  Nguyễn Duy  
Cảm Tạ Tình Cha (50 năm) Lm Xuân Đường   May 11, 16
Cảm Tạ Tình Chúa  Nguyễn Văn Hiển Imp Aug 23, 18
Cậy Trông Nơi Chúa Thôi   Giang Ân Mar 12
Cầu Cho Linh Mục  Mi Trầm  
Cầu Cho Linh Mục  Trần Thế Aug 11
Chính Chúa Chọn Con  Mi Trầm  
Chính Nhờ Ngài  Nguyễn Duy  
Chỉ Ước Một Điều   MIDI Linh Trần Thy   Feb 15
Chỉ Vì Yêu Con   Anh Tuấn  
Cho Con Ðến Với Ngài  Hồng Trần - Phạm Ðình Ðài  
Cho Con Vững Tin     
Cho Con Vững Tin, 4 bè   MIDI  Nguyễn Duy, NNT Oct 13
Chúa Biết Tâm Tư Con   Giang Ân Mar 12 
Chúa Chính Là Gia Nghiệp Đời Con  Liên Bình Định Oct 13
Chúa Dẫn Đưa Tôi  Anh Tuấn  
Chúa Dắt Dìu Con  Nguyễn Duy  
Chúa Đã Chọn Con  Lữ Hành Feb 12
Chúa Đã Chọn Con  Trầm Thiên Thu Feb 11
Chúa Đã Gọi Con  Nguyễn Bách Feb 12
Chúa Đã Yêu Con     
Chúa Dìu Con     
Chúa Cất Tiếng Gọi Con     
Chúa Gọi Con     
Chúa Là Gia Nghiệp  Mi Trầm, Liên Bình Định Aug 05
Chúa Là Gia Nghiệp  Hoàng Ngô, Liên Bình Định Aug 05
Chúa Là Tất Cả Đời Con  Giang Ân Sep 09 
Chứng Nhân Tình Yêu  Nguyễn Duy  
Chúa Sẽ Cùng Con Đồng Hành MIDI Trần Minh Hứa Apr 11
Chúa Sẽ Cùng Con Đồng Hành (4 bè)  MIDI Trần Minh Hứa Oct 12
Chúa Thương Gọi Con  Nhật Minh Imp Jun 15
Con Biết Dâng Gì Đây  Ân Đức, Tiến Linh  
Có Một Điều  Ân Đức May 19, 17
Có Ngài Ở Bên  Anh Tuấn Dec 09
Con Đã Chọn Ngài  Ngọc Linh Aug 10
Con Là Tư Tế Muôn Đời  Liên Bình Định Jan 06
Con Nay Sẽ Lấy Gì  Kim Long  
Con Ra Đi  Nguyễn Văn Hiển Imp Aug 23, 18
Con Thuộc Về Chúa  Kim Ân Sep 10, 16
Con Thuộc Về Ngài  Hồng Trần Jun 07
Con Xin  Anh Tuấn  
Con Xin Đến     
Con Xin Làm Của Lễ     
Của Lễ Đời Con  Nguyễn Duy  
Dạy Con Nên Nhân Chứng  Nguyễn Ngọc Tiến Jul 11
Dẫn Con Từng Bước  Nguyễn Duy  
Dâng Chúa     
Dâng Chúa Đời Linh Mục  Nguyễn Chánh Sep 14
Dâng Chúa Đời Con  Nguyễn Chánh - Sa Mạc Hồng May 09
Dâng Của Lễ Tận Hiến  Nguyễn Chánh May 18, 17
Dâng Hiến  Nguyễn Văn Hiển Imp Aug 23, 18
Dâng Hy Lễ     
Dâng Lên Chúa  Nguyễn Văn Hiển Jul 25, 19
Dâng Ngài Tình Son (3 bè)  MIDI  Hương Đan, NNT Feb 14
Dấu Ấn Tình Yêu  Ân Đức  
Đem Tin Mừng  Martinô  
Đến Để Phục Vụ  Nguyễn Duy  
Đẹp Thay  Mi Trầm  
Đi Theo Ngài  Anh Tuấn  
Điều Con Mơ Ước  Trầm Thiên Thu Jun 10
Đời Con Như Hiến Lễ (10 Năm) Lm Xuân Đường   May 11, 16
Đời Linh Mục Lm Xuân Đường   May 11, 16
Đời Linh Mục  Nguyễn Duy  
Đồng Hành Với Con  Nguyễn Duy  
Đồng Lúa Chín Vàng  Trầm Thiên Thu Imp Sep 12
Đuốc Sáng Tâm Linh, 3 bè   MIDI  Trầm Hương, NNT Oct 13
Đừng Sợ Lm Xuân Đường   May 11, 16
Đường Con Đi   Nguyễn Duy  
Đường Đi Theo Chúa  Nguyễn Duy  
Được Ngài Sai Đi  Đạt Đức Imp Dec 14
Giao Ước  Ánh Đằng, Liên Bình Định Sep 07
Giao Ước  Ánh Đằng, Thiên Cung  
Gieo Bước  Hải Hồ, Trần Định  
Gieo Bước  Hải Hồ, Trần Định, Thu An Sep 14
Hạnh Phúc Đời Dâng Hiến Hiền Hoà Imp Feb 15
Hãy Ði Rao Giảng  Lê Đăng Ngôn Oct 08
Hãy Ði Rao Giảng  Nguyễn Chánh Feb 04
Hãy Nên Thánh  Nguyễn Duy  
Hãy Ra Khơi  Lê Đăng Ngôn Oct 08
Here I Am Lord Lm Xuân Đường   May 11, 16
Hiến Lễ Cuộc Đời  Anh Tuấn  
Hiến Lễ Đời Con     
Hiến Lễ Tình Yêu     
Hoan Ca Dâng Hiến  Trầm Thiên Thu Sep14
Hoan Ca Tận Hiến     
Hoan Ca Truyền Giáo (2 bè)  Liên Bình Định, Brandon Nguyen, Mercedes Gonzalez Feb 11, 17
Hoan Ca Truyền Giáo (3 bè)  Liên Bình Định, Brandon Nguyen, Mercedes Gonzalez Feb 11, 17
Hoan Ca Tri Ân  Nguyễn Duy  
Hồng Ân Bao La  Minh Tâm Sep 02
Hồng Ân Bao La  Trầm Thiên Thu Feb 11
Hồng Phúc Chúa Ban  Ðinh Công Huỳnh  
Hợp Khúc Dâng Người  Trần Minh Hứa May 11
Huyền Nhiệm Đời Linh Mục Hiền Hoà Imp Feb 15
Khát Khao  Ngô Duy Linh  Sep 02
Khi Con Vào Đời  Nguyễn Duy  Sep 02
Khi Chúa Là Của Con  Lữ Hành Feb 12
Kinh Cầu Linh Mục (2 bè)   MIDI  Hải Nguyễn Aug 09
Kinh Cầu Linh Mục (4 bè)    MIDI  Hải Nguyễn Aug 09
Kinh Tận Hiến  Hải Nguyễn Jan 13
Kinh Truyền Giáo  Lê Hà Jul 12, 16
Không Phải Con     
Không Phải Vì Con     
Khúc Ca Cảm Ta  Nguyễn Duy  
Khúc Ca Hồng Ân  Nguyễn Duy  
Khúc Ca Tạ Ơn  Lữ Hành Feb 12
Khúc Hát Tạ Ơn  Ðinh Công Huỳnh  
Kinh Cầu Cho Các Linh Mục  Nguyễn Duy  
Lạy Chúa Con Đây    Jun 07
Lạy Chúa Xin Hãy Sai Đi     
Lấy Gì Đáp Đền Ơn Ngài  Nguyễn Duy  
Lễ Dâng Đầu Mùa  Liên Bình Định Jan 06
Lễ Vật Đơn Thành     
Linh Mục  Nhật Minh Imp Jun 15
Linh Mục Đời Đời   MIDI  Văn Duy Tùng Apr 11
Linh Mục Người Là Ai     
Linh Mục Tạ Ơn Hải Nguyễn Imp Mar 16
Loan Báo Tin Mừng  Thế Thông, Nguyễn Năng Jan 10
Lời Chúa Trong Cuộc Đời  Nguyễn Duy  
Lời Gọi Trong Ðêm  Ðinh Công Lý  
Lời Khấn Nguyện  Lữ Hành Jan 13
Lời Kinh Dâng Mẹ     
Lời Kinh Nguyện Cầu Hiền Hoà Imp Feb 15
Lời Kinh Thắp Sáng  Trầm Thiên Thu Jun 10
Lời Minh Ước  Hải Nguyễn Imp Dec 14
Lời Nguyện Phó Tế  Nguyễn Duy  
Lời Nguyện Truyền Giáo  Hoài Chiên  
Lời Nguyện Truyền Giáo Hải Nguyễn Imp Mar 16
Lúa Chín Đầy Đồng & Lúa Chín Trên Đồng  Thiên Ân Oct 10
Mãi Mãi Con Chọn Ngài  Nguyễn V Hòa, Phạm V Chính  
Mơ Về Nhà Chúa  Lữ Hành Feb 12
Mỗi Ngày     
Một Điều Xin Chúa  Anh Tuấn  
Một Đời Nhìn Lại (10 Năm) Lm Xuân Đường   May 11, 16
Một Đời Theo Chúa  Thế Thông Mar 12
Một Đời Vui  Trầm Thiên Thu   Mar 15
Một Giao Ước   MIDI  Văn Duy Tùng Apr 10
Một Giao Ước (Bản Đệm Đàn)   MIDI  Văn Duy Tùng Apr 11
Một Ngày Trong Nhà Chúa (Nhập Lễ)  Nguyễn Chánh May 18, 17
Muối Men Cho Ðời  Hồng Trần Dec 03
Này Con Đây     
Này Con Xin Đến  Mi Trầm, Liên Bình Định Aug 10
Này Con Xin Đến  Nguyễn Duy  
Này Con Xin Đến  Nguyễn Duy  
Này Con Xin Đến 2  Nguyễn Duy  
Ngài Đã Thương Ban     
Ngài Gọi Con Đi  Giang Ân Mar 12
Ngàn Đời Thương Mến     
Ngày Ấy Chúa Gọi Con  Sơn Dương Jun 12
Người Đã Cất Bước  Tri Văn Vinh  
Người Ðã Chọn Tôi     
Nhân Loại Vẫn Cần     
Như Lời Ngôn Sứ  Nguyễn Duy  
Như Người Đã Đến  Nguyễn Duy  
Những Gót Chân  Tuấn Kim Sep 19, 17
Niềm Phó Thác (3 bè)   MIDI  Nguyên Hòa, NNT Jan 14
Niềm Vui Tận Hiến     
Niềm Vui Tận Hiến  Hải Hồ, Trần Định Jun 08
Niềm Vui Thánh Hiến     
Núi Thánh Cát Minh Lm Xuân Đường   May 11, 16
Nữ Vương Linh Mục     
Ôi Mẹ Linh Mục  Nguyễn Duy  
Ơn Chúa Gọi  Nguyễn Duy  
Ơn Gọi Hiệp Thông  Nguyễn Duy  
Sao Chúa Gọi Con  Nguyễn Duy  
Sao Chúa Gọi Con  Ngọc Hân Imp Oct 26, 17
Sao Ngài Gọi Con (với đàn tranh)  Thu An Sep 12
Sao Ngài Gọi Con (2 bè)  Thu An Apr 10
Sao Ngài Gọi Con (4 bè)  Thu An Jun 12
Sao Ngài Gọi Con (Thu An - Liên Bình Định)  MID  Thu An, Liên Bình Định Nov 15
Sao Ngài Gọi Tôi  Viết Chung, Liên Bình Định Jul 12
Tạ Ơn Chúa Gọi Con  Ngọc Hân Imp Oct 26, 17
Tâm Ca Cảm Tạ  Nguyễn Duy  
Tâm Ca Linh Mục     
Tâm Tình Hiến Dâng 1  Oanh Sông Lam  
Tâm Tình Hiến Dâng 2  Oanh Sông Lam  
Tâm Tình Hiến Dâng  OSL - Liên Bình Định Aug 05
Tâm Tình Người Tôi Tớ  Thiên Lan Feb 06
Tâm Tình Phó Thác  Nguyễn Hoà - Hồng Trần Nov 04
Tận Hiến     
Tháng Năm Đời Dâng Hiến Lm Xuân Đường   May 11, 16
Thánh Gía Vinh Quang     
Thánh Hóa Linh Mục     
Thắp Sáng Đèn Tim  Hải Triều Feb 11
Theo Bước Chúa  Nguyễn Duy  
Theo Chúa     
Theo Chúa (3 bè)   MIDI  Đan Sĩ Bảo Tịnh, Trầm Hương, NNT Jul 13
Theo Chúa  Phương Anh  
Theo Chúa  Thành Tâm, Liên Bình Định Jul 15
Theo Chúa Lên Đường  Nguyễn Duy  
Thiên Chức Linh Mục  Nguyễn Duy  
Thuộc Về (3 bè)   MIDI  Giang Ân, NNT Feb14
Tìm Ngài   Nguyễn Duy  
Tình Ca Dâng Hiến Hiền Hoà Imp Feb 15
Tình Ca Mùa Dâng Hiến  Ân Đức  
Tình Chúa Thương  Lữ Hành Feb 12
Tình Con Dâng Chúa  Nguyễn Văn Hiển Imp Aug 23, 18
Tình Dâng Hiến     
Tình Khúc  Ân Đức  
Tình Khúc, 4 bè   MIDI  Ân Đức, NNT, CM Oct 13
Tình Ngài Con Cảm Mến  Nguyễn Ngọc Tiến Imp Dec 12, 19
Tình Người Hiến Dâng Lm Xuân Đường   May 11, 16
Tình Thương Ấp Ủ  Nguyễn Duy  
Tình Yêu Chúa  Nguyễn Văn Hiển Imp Aug 23, 18
Tình Yêu Chúa Gọi Tội  Nguyễn Duy  
Tình Yêu Chúa Thẳm Sâu  Kim Long  
Tình Yêu Thánh Giá  Nguyễn Duy  
Tình Yêu Thiên Chúa  Kim Long  
Tình Yêu Thiên Chúa  Kim Long - Liên Bình Định Feb 06
Tình Yêu Thiên Chúa  Thế Thông, Đình Diễn  
Tin Mừng Cứu Độ  Nguyễn Duy  
Tôi Chỉ Ước Trông  Hoàng Khánh, Kim Long  
Tôi Hớn Hở Vui Mừng Trong Chúa  Nguyễn Ngọc Tiến Jan 10
Trên Đường Hiến Tế     
Tri Ân Tình Chúa  Ðinh Công Huỳnh  
Trọn Đời Cảm Mến  Nguyễn Duy  
Trong Yêu Thương  Nguyễn Duy  
Từ Bây Giờ     
Từ Đây  Kim Long  
Từ Nay Con Sống  Anh Tuấn  
Từ Ngàn Xưa  Kim Long Imp  
Từ Ngàn Xưa, 3 bè   MIDI  Kim Long, NNT Imp Oct 13
Từ Rất Xa Khơi  Đỗ Vy Hạ Aug 04
Từng Bước Đi Lên  Văn Chi Jul 12, 16
Từng Bước Theo Ngài  La Thập Tự, Liên Bình Định Feb 23, 17
Tv15 Chúa Là Gia Nghiệp  Mi Trầm  
Tv115 Biết Lấy Gì  Nguyễn Duy  
Tv118 Khúc Ca Cảm Tạ  Nguyễn Chánh  
Tv137 Lễ Ngân Khánh  Nguyễn Chánh Feb 04
Vì Ngài Chọn Con     
Vui Đời Dâng Hiến  Trầm Thiên Thu Sep 12
Xin Biến Đổi Con Lm Xuân Đường   May 11, 16
Xin Cảm Tạ     
Xin Cho Con  Xuân Đàn Imp Dec 14
Xin Cho Tôi  Nguyễn Duy  
Xin Chúa Nhận  Vũ Mộng Mơ  
Xin Chúc Mừng  MIDI  Hải Nguyễn Jun 07
Xin Dạy Con  Anh Tuấn  
Xin Dâng  Hải Nguyễn Imp Dec 14
Xin Được Sống Một Đời  Nguyễn Duy  
Xin Hãy Sai Con  Nguyên Lê Jul 11
Xin Sai Con Đi     
Yêu Cho Đến Cùng  Nguyễn Duy  

 

Ngoài Phụng Vụ

Bài Hát Tác Giả Uploaded
Vì Tôi Là Linh Mục, 3 bè     MIDI Nguyễn Duy, NNT Oct 13

   

Database Updated: Apr 19, 2016 by TranThe

Slottica