Phục Sinh 

Updated: 05/22/19 by HH

Tên Bài Hát  Tác Giả    Date
Alleluia   G.F.Handel    
Alleluia   YOUTUBE Liên Bình Định   Sep 07
Alleluia, Amen  Liên Bình Định   Feb 06
Alleluia, Chúa Đã Sống Lại Hiền Hoà Imp Feb 15
Ánh Nến Phục Sinh  Thiên Duy   Mar 14
Ánh Sáng Phục Sinh  Lutha   Mar 06
Ánh Sáng Phục Sinh  Nguyễn Chánh   Mar 07
Ánh Sáng Phục Sinh  Trầm Thiên Thu   Mar12
Bài Ca Chiến Thắng  Cao Minh Thắng   Mar11
Bài Ca Mới  Nguyễn Như    
Bài Ca Phục Sinh  Đỗ Vy Hạ    
Bảo Chứng Phục Sinh  Trầm Thiên Thu   May 14
Bóng Hồng Trong Sương  Tuấn Kim, thơ: Xuân Ly Băng   Oct 26, 17
Ca Khúc Phục Sinh  Nguyễn Chánh    Mar 04
Ca Mừng Phục Sinh  Viết Chung    
Ca Mừng Phục Sinh       
Ca Mừng Phục Sinh  Nguyễn Chánh   Feb 04
CN-Phục Sinh - Ca Hiệp Lễ  Trần Anh Linh   May 26, 19
CN-Phục Sinh - Ca Nhập Lễ  Trần Văn Huyến   May 26, 19
CN3-Phục Sinh - Ca Hiệp Lễ  Nguyễn Hữu Triết   May 26, 19
CN3-Phục Sinh - Ca Nhập Lễ  Nguyễn Hữu Triết, Trần Văn Huyến   May 26, 19
CN3-Phục Sinh - Ca Nhập Lễ  Đỗ Xuân Quế    
CN4-Phục Sinh - Ca Hiệp Lễ  Trần Anh Linh   May 26, 19
CN4-Phục Sinh - Ca Nhập Lễ  Trần Anh Linh, Trần Văn Huyến   May 26, 19
CN5-Phục Sinh - Ca Hiệp Lễ  Nguyễn Như Yêng   May 26, 19
CN5-Phục Sinh - Ca Nhập Lễ  Nguyễn Như Yêng   May 26, 19
CN6-Phục Sinh - Ca Hiệp Lễ  Trần Anh Linh   May 26, 19
CN6-Phục Sinh - Ca Nhập Lễ  Trần Anh Linh   May 26, 19
Ca Vang Ngày Mới  Nguyễn Duy    
Ca Vang Phục Sinh  Nguyễn Chánh   Feb 28, 18
Cất Tiếng Ca Mừng (tv65)  Hoài Bắc    
Chiên Lễ Vượt Qua  Cát Minh    
Chiên Vượt Qua  Cát Minh, Tiến Linh    
Chiên Vượt Qua  Trầm Thiên Thu   Mar 12
Chúa Chiến Thắng Khải Hoàn  Ngọc Khánh Imp Jul 06
Chúa Đã Phục Sinh  Kim Long    
Chúa Ðã Phục Sinh  Hải Ánh   Feb 04
Chúa Đã Phục Sinh  Lời Việt: Phạm Hoàng   Mar 06
Chúa Đã Sống Lại       
Chúa Đã Sống Lại  Liên Bình Định   Mar 16
Chúa Đã Sống Lại     (Bb)  Cát Minh    
Chúa Đã Sống Lại Đạt Đức Imp Dec 14
Chúa Đã Sống Lại  Đỗ Vy Hạ    
Chúa Đã Sống Lại  Nguyễn Duy    
Chúa Đã Sống Lại  Phương Anh   Feb 06
Chúa Đã Sống Lại  Thế Thông   Jan 10
Chúa Đã Sống Lại  Thu An   Apr 10
Chúa Đã Sống Lại  Tri Văn Vinh   Mar 12
Chúa Đã Sống Lại Thật  Trần Thế   Aug 11
Chúa Đã Sống Lại Thật  Viết Chung    
Chúa Khải Hoàn  Hải Linh   May 10
Chúa Khải Hoàn  Lữ Hành Imp Jan 13
Chúa Khải Hoàn Alleluia (2 bè)  MIDI  Liên Bình Định   Mar 16
Chúa Khải Hoàn Alleluia (4 bè)  MIDI  Liên Bình Định   Mar 16
Chúa Là Cây Nho  Ân Đức    
Chúa Là Cây Nho  Vân Thanh   Oct 15
Chúa Là Mục Tử (tv22)  Trần Anh Linh    
Chúa Là Mục Tử (tv22)  Nguyễn Duy Vi, Tiến Linh    
Chúa Phục Sinh  Nguyên Hữu    
Chúa Phục Sinh  Trần Văn Huyến    
Chúa Phục Sinh & Mừng Chúa PS       
Chúa Phục Sinh  Kim Long    
Chúa Sống Lại       
Chúa Sống Lại  Trầm Thiên Thu   Mar 12
Chúa Sống Lại Hiển Vinh Nguyễn Paul   Jan 30, 17
Chúa Sống Lại Khải Hoàn  Nguyễn Paul   Sep 12, 16
Chúa Sống Lại Rồi  Thành Tâm    
Chúa Thống Trị  Hoàng Kim    
Chúa Từ Cõi Chết Sống Lại  Ngọc Linh   Mar 06
Chúa Vẫn Trọn Tình Thương (Tv117)  Thu An   Feb 11
Chúa Về Trời, Con Vào Đời  Trầm Thiên Thu Imp Apr 12
Chúc Tụng Chúa Đi  Nguyên Hữu, Tiến Linh    
Con Hãy Nhớ   Kim Long    
Con Hãy Nhớ Rằng   Hoàng Kim    
Cuộc Lễ Sự Sống  Trầm Thiên Thu   Mar 23, 19
Dân Chúa Hỡi  Hoàng Kim   Oct 15
Dâng Hiến  Nguyễn Mộng Huỳnh   (link)
Dâng Lễ Phục Sinh 1  Nguyễn Chánh   Feb 07
Dâng Lễ Phục Sinh 2  Nguyễn Chánh   Feb 28, 18
Dâng Lễ Phục Sinh  Trần Thế   Aug 11
Đáp Ca Mùa Phục Sinh  Trong phần Đáp Ca    
Đây Đoàn Chiên Mới Sinh  Nguyễn Ngọc Tỉnh    
Đêm Khải Hoàn  Lữ Hành Imp Feb 12
Đoàn Người Sống Lại       
Đôi Cánh Phục Sinh  Trầm Thiên Thu   Apr 03, 19
Đức Kitô  Hoàng Kim    
Ðức Kitô Ðã Phục Sinh  Hải Ánh   Feb 04
Đức Kitô Đã Sống Lại  Xuân Thảo    
Đức Kitô Đã Sống Lại Rồi Đạt Đức Imp Dec 14
Ðức Kitô Quang Lâm  Nguyễn Chánh   Mar 04
Đức Kitô Phục Sinh  Kim Ân   Mar 09
Đức Kitô Sống Lại Hiển Vinh  Kim Long   Feb 05
Đường Emmau  MIDI  Hải Ánh   Mar 07
Đường Emmau  Nguyễn Bách   Jan 12
Exsultet  Nguyễn Văn Hòa    
Exultet (bản ngắn) 
> Cách dùng 
Nguyễn Văn Hòa    
Exsultet - Trổi Vang Lên  Hoàng Kim    
Giai Điệu Phục Sinh  Trầm Thiên Thu   Ap 11
Giêsu Khởi Thắng       
Giêsu Đấng Cứu Độ  Nhật Minh Imp Jun 15
Giêsu: Con Xin Ngài  ?   Feb 06
Gió Phục Sinh  Trầm Thiên Thu   Mar 23, 19
Hào Quang Phục Sinh   MP3 Trầm Thiên Thu Imp Mar 12
Hát Lên Mừng Chúa  Tiến Linh    
Hãy Loan Tin  Ngọc Linh    
Hãy Cảm Tạ Thiên Chúa  Tiến Linh    
Hãy Đặt Tay       
Hãy Mừng Vui  Kim Long    
Hãy Tạ Ơn Chúa (tv117)  Ngọc Cẩn    
Hãy Vui Lên  Kim Ân    Feb 11
Hãy Vui Lên  Quốc Vinh    
Hãy Vui Lên    MIDI  Hải Nguyễn Imp Jun 07
Hãy Xỏ Vào Đây  Tiến Linh    
Hiến Lễ Con Dâng  Ngọc Khánh Imp Jul 06
Hiến Lễ Phục Sinh      Apr 10
Hiến Lễ Vượt Qua  Thái Nguyên Imp Mar 06
Hoà Bình Viên Mãn  Kim Long    
Hò Reo Lên       
Hoan Ca Phục Sinh  Nguyễn Duy    
Hoan Ca Phục Sinh  Hùng Lân    
Hoan Ca Phục Sinh  Thế Thông   Mar 06
Hỡi Muôn Người Thế  Nguyên Hữu    
Hỡi Người Bộ Hành  Tuấn Kim, thơ: Xuân Ly Băng   Oct 26, 17
Hy Lễ Phục Sinh  Trầm Thiên Thu   Mar 15
Hy Lễ Vượt Qua  Kim Ân   Jan 06
Hy Vọng Của Con  Kim Ân   Oct 06
Kết Lễ: Thánh Lễ Cuộc Đời       
Khải Hoàn Ca (2 bè)  Nguyễn Bách    
Khải Hoàn Ca (4 bè)  Nguyễn Bách   Jan 12
Khải Hoàn Ca (4 bè)  Nguyễn Bách, Nguyễn Lam Sơn   Jan 12
Khải Hoàn Ca  Nguyễn Duy    
Khúc Ca Phục Sinh  Nguyễn Chánh   Feb 04
Khúc Ca Phục Sinh 2  Nguyễn Chánh   Mar 11
Khúc Hát Vượt Qua  Viết Chung    
Khúc Khải Hoàn  Loan hảo   Feb 16
Kinh Cầu Các Thánh       
Kinh Cầu Các Thánh  Đỗ Vy Hạ    
Lạy Cha Hằng Hữu  Đỗ Vy Hạ   Apr 13
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng       
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng  Thiện Cẩm - Tiến Dũng   Apr 04
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng  Khổng Vĩnh Thành Imp Apr 07
Lên Núi Sion  Hùng Lân, Vũ Văn Tuynh    
Lòng Thương Xót Chúa (link)  Lòng Thương Xót Chúa    
Miền Phục Sinh  Trầm Thiên Thu   Apr 16
Maria Hỡi Hãy Nói Đi       
Mỗi Lời Kinh (Dâng Lễ)  Kim Long    
Một Ngày Mới  Mi Trầm    
Một Ngày Mới & Chúa Phục Sinh  Mi Trầm    
Mừng Ca Khải Hoàn  Nhật Minh Imp Jun 15
Mừng Chúa Phục Sinh  Kim Ân   Jan 06
Mừng Chúa Phục Sinh  Liên Bình Định   Apr 09
Mừng Chúa Phục Sinh  Vũ Đình Ân   Mar 06
Mừng Chúa Sống Lại  ?   Feb 06
Mừng Chúa Sống Lại  Nguyễn Chánh   Feb 08
Mừng Chúa Sống Lại (4 bè)  Ngọc Linh   Oct 15
Mừng Ngày Phục Sinh  Đỗ Xuân Quế    
Mừng Vui Lên  Minh Phú    
Mừng Vui Lên  Hải Nguyễn Imp Jan 13
Mừng Vui Lên Xuân Đàn Imp Dec 14
Mừng Vui Lên Hải Nguyễn Imp Dec 14
Này Chị Maria Madalena  Xuân Thảo   Mar 08
Này Người Ngủ Mê  Hoàng Kim   Oct 15
Nai Tới Suối  Nguyễn Khắc Xuyên, Duy Tân   Jun 05
Nào Hãy Vui Lên Nguyễn Paul   Jan 29, 18
Nào Ta Hãy Mừng Vui  Kim Long    
Nếu Các Con       
Ngày Chúa Tạo Thành       
Ngày Đức Kitô  Thái Nguyên Imp Mar 06
Ngày Mới  Trầm Thiên Thu    
Ngày Phục Sinh  Thái Nguyên Imp Mar 06
Ngày Vượt Qua  Hoàng Kim   Feb 06
Người Sai Tôi Đi  Nam Hải    
Nhận Ra Chúa  Hải Triều, Liên Bình Định   Jun 08
Nhận Ra Chúa (2)  Liên Bình Định, Hải Triều   Oct 13
Như Trẻ Sơ Sinh       
Niềm Vui Phục Sinh  Văn Chi   Oct 15
Nữ Vương Thiên Đàng  Thái Nguyên Imp Mar 06
Phục Sinh  Nguyên Thanh    
Phụng Vụ Phép Rửa  Hoàng Kim   Mar 06
Rảy Nước: Từ Cạnh Sườn Chúa  Kim Long    
Reo Mừng Lên  Thái Nguyên Imp Mar 06
Rồi Sau Ba Hôm  Tri Văn Vinh   Mar 12
Rượu Nồng Bánh Thơm  Ngọc Khánh Imp Jul 06
Sing Alleluia (English)       
Tay Chúa Quan Phòng (tv32)  Nguyễn Bách    
Thánh Ca Phục Sinh  Monsigny    
Thánh Ca Phục Sinh 2  Monsigny    
Tiến Ca Phục Sinh & Xin Dâng Chúa       
Tiến Ca Phục Sinh       
Tiến Ca Phục Sinh  Cát Minh    
Tiếng Chuông Phục Sinh  Vũ Đình Ân, Phạm Đức Huyến   Mar 07
Tin Mừng Phục Sinh  Nguyễn Duy    
Tin Mừng Phục Sinh  Trầm Thiên Thu   Mar 12
Tin Mừng Sống Lại  Nguyễn Duy Vi    
Tình Thương Chúa  Trần Anh Linh    
Tình Thương Của Chúa  Cao Nguyên    
Tình Yêu Chúa Thúc Bách Tôi  Thu An imp Apr 10
Tình Yêu Chiến Thắng  Nguyễn Duy   Apr 07
Toàn Thể Địa Cầu  Cao Nguyên    
Tôi Đã Thấy       
Tôi Đã Thấy  Nguyễn Bách   Jan 12
Tôi Ðã Thấy Nước      Feb 04
Tung Hô: Chúc Tụng Chúa Đi  Nguyễn Như    
Tôma Hãy Tin      Feb 05
Trên Đĩa Thánh  Ánh Đăng    
Trên Đường Emmau  Thành Tâm    
Trong Ánh Lửa Phục Sinh  Mạnh Tuyên   Mar 06
Từ Lòng Đất       
Tung Hô Tin Mừng       
Tin Mừng Phục Sinh  Trầm Thiên Thu   Mar 12
Vào Đời  Trầm Thiên Thu   Mar 12
Vinh Quang Phục Sinh  Trầm Thiên Thu   Mar 12
Vinh Quang và Phục Sinh      Mar 09
Vì Chúa Ðã Sống Lại      Feb 04
Vì Chúa Đã Sống Lại  Khổng Vĩnh Thành Imp Apr 07
Vui Ca Phục Sinh  Hoài Bắc    
Vượt Qua  Trầm Thiên Thu   Mar 15
Xác Thân Làm Bánh  Bach - VKP    
Xin Dâng Chúa (Dâng Lễ)       
Xin Ngài       
Xin ở Lại Với Con  Hải Triều    
Xuất Hành Hoàng Kim, Trần Duy   May 8, 16
       

Lễ Chúa Lên Trời

Tên Bài Hát  Tác Giả    Date 
Biệt Khúc Thăng Thiên  Lê Đăng Ngôn   May 13
Bỡ Ngỡ Làm Chi  Trầm Thiên Thu   Mar  12
Câu Xướng: Chúa Lên Trời & TT       
Ca Mừng Chúa Lên Trời  Thế Thông    May 04 
Chúa Đã Lên Trời  Phanxicô    May 04 
Chúa Đã Sống Lại   MIDI Liên Bình Định   Mar 16
Chúa Đã Về Trời  Thế Thông - Miên Ly   Jan 10
Chúa Lên Trời       
Chúa Lên Trời  MIDI  Hải Nguyễn Imp Jun 07
Chúa Lên Trời  Hoài Đức    May 04 
Chúa Lên Trời    May 04 
Chúa Lên Trời  Ngô Duy Linh    May 04 
Chúa Lên Trời  Trầm Thiên Thu Imp Mar 12
Chúa Về Trời  Thái Nguyên  Imp  Mar 06 
Chúa Lên Trời  Nguyễn Văn Hiển  Imp May 15
Chúa Lên Trời (Ca Nhập Lễ)  Nguyễn Văn Hiển Imp Aug 18
Chúa Về Trời - Con Vào Đời  MP3 Trầm Thiên Thu   Mar 12
Đừng Đứng Đó  Mi Trầm   Jan 10
Đáp Ca & Alleluia  (Trong phần Đáp Ca Mùa Phục Sinh)     
Hôm Nay Chúa Lên Trời  Nguyễn Chánh   Apr 07
Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời       
Hãy Ca Mừng Chúa  Thái Nguyên  Imp  Mar 06 
Kèn Vang  Mi Trầm     
Lễ Chúa Lên Trời (Ca Nhập Lễ)  Trần Văn Huyến   May 18, 17
Lễ Chúa Lên Trời (Ca Hiệp Lễ)  Trần Văn Huyến   May 18, 17
Mừng Chúa Về Trời  Nhật Minh Imp Jun 15
Này Các Bạn  Xuân Thảo  Imp  May 04 
Thầy Sẽ Ở Cùng Các Con       
Trần Hoàn Vang Trổi  Lữ Hành Imp Jan 13
       

Database updated:
Apr 26, 2016 by TranThe

Slottica