Mùa Vọng 

Updated 10/18/2002 by HL

Tên Bài Hát  Tác Giả  Upload 
Alleluia & Ðáp Ca  Xin coi phần Ðáp Ca   
Bài Ca Mùa Vọng Lê Đăng Ngôn Nov 05, 08
Bài Ca Mùa Vọng 2 Lê Đăng Ngôn Nov 05, 08
Bài Ca Lưu Đày Hạ Ðăng  
Ca Hiệp Lễ (Vọng 1)  Trần Văn Huyến Apr 12, 10
Ca Nhập Lễ (Vọng 1)  Trần Văn Huyến Apr 12, 10
Chúa Đã Gần Đến  Lê Đăng Ngôn  Imp Oct  06
Có Tiếng Kêu Kim Long   
Con Hướng Về Chúa   MIDI      
Con Mong Chờ Ngài Ðỗ Vy Hạ  
Con Nâng Tâm Hồn Lên Xuân Thảo   
Con Nâng Tâm Hồn Lên Xuân Thảo - Tiến Linh  
Ðêm Qua Rồi Hải Triều   
Ðổi Mới     
Hạt Mưa Thánh Ân  Thế Thông Apr 12, 10
Hãy Chỗi Dậy Kim Long  
Hãy Dọn Ðường  Mi Trầm Nov 03
Hãy Dọn Đường Chúa  Lê Đăng Ngôn  Imp Oct 06
Hãy Tỉnh Thức Phạm Quang   
Hãy Vùng Đứng Vinh Hạnh   
Hỡi Mây Ngàn   Midi  Hải Ánh Oct 04
Hỡi Muôn Dân  Midi  Hải Ánh Oct  04
Hướng Nhìn Chúa (Tv24) Viết Chung Oct  04
Hướng Về Chúa (2 bè)  4-bè Kim Long Nov 03
Hướng Về Trời Cao     
Lạy Trời  MIDI  Hải Nguyễn Mar7, 08
Lễ Dâng Trông Đợi Viết Chung   
Lời Nguyện Giữa Đời  Thế Thông Apr 12, 10
Lời Vọng Thái Nguyên 11/05
Maranatha MIDI  Thành Tâm  
Mau Mau Dọn Ðường Anh Tuấn   
Mây Ơi Mưa Xuống Nguyễn Duy Dec 06
Mong Chờ Giêsu  MIDI Negro Spiritual  
Mong Chúa Ðến Kim Long   
Mong Ðợi Chúa Ðến  Nguyễn Hùng Cường  
Mừng Vui Lên     
Này Dân Sion Nguyễn Khắc Xuyên  
Này Đây Trinh Nữ  Hải Triều & Liên Bình Định Apr 2, 08
Ngày Ấy  Vinh Hạnh   
Nguyện Mùa Vọng MIDI Hoàng Vũ  
Nguyện Xin Chúa Đến Khổng Vĩnh Thành Imp, Feb 16, 08
Ngước Mắt Trông Lên Cao  Đỗ Vy Hạ 11/04
Người Sẽ Đến Nguyễn Vân Nam Nov 30, 10
Nhập Lễ Mùa Vọng    11/05
Nước Trời Đã Gần Thành Tâm  
Sion Hãy Vui Mừng  Lê Đăng Ngôn Nov 05, 08
Thánh Ca Isaia12  Lê Đăng Ngôn  Imp, Oct 06
Thân Phận Lưu Đày MIDI  Xuân.Quế.Dũng   
Tiếng Gọi Trong Sa mạc MIDI  Xuân Thảo  
Trẻ Thơ Ấy Hải Triều   
Trời Cao   MIDI  Duy Tân   
Trời Cao Hỡi  Khổng Vĩnh Thành Imp, Feb 16, 08
Trời Cao Ơi   MIDI  Hải Nguyễn Aug26, 09
Trời Cao Sương Xuống Thế Thông  
Trông Chờ Chúa Đến MIDI Lan Thanh   
Trông Ðợi  Didier Rimaud - J. Bình  
Vì Chúa Sẽ Ðến   Nov 03
Vui Lên  Midi  Hải Ánh Oct 04
Vui Lên Mi Trầm   
Vui Lên Sion Thành Tâm  
Vùng Lên Giêrusalem  Hải Triều & Liên Bình Định Apr 2, 08
Vươn Lên Tới Chúa  Midi  Hải Ánh Oct 04
Xin Ban Hồng Ân Cứu Ðộ Viết Chung   
Xin Chúa Đến Kim Long   
Xin Chúa Đến  
Xin Chúa Xuống Nhạc: Didier Rimaud  Dec 06
Xin Ðổ Sương Mai Thế Thông Apr 12, 10
Xin Ðổ Sương Mai (Orchestra) Thế Thông Apr 12, 10
Xin Người Ðến Hải Triều   
Xin Như Mặt Trời Lên Ðỗ Vy Hạ  
Xin Trời Xanh  MIDI  Hải Nguyễn Aug26, 09
      

Database Updated: July 2, 07 by HH

Slottica