Mùa Chay

Chú Ý: Một số bài trong phần này có thể xử dụng cho phần Cầu Hồn, hoặc ngược lại

updated: 12/02/19 by HH

Tên Bài Hát  Tác Giả    Date 
14 Chặng Thánh Giá Trầm Thiên Thu   Mar 12
(Alleluia) Các Câu Xướng CN Mùa Chay Đỗ Vy Hạ    
Alpha Omega  Tín Vy Imp Feb 12
Anh Em Đã Chỗi Dậy  Nguyễn Chánh   Feb 07
Anh Em Hãy Sám Hối  Trần Thế   Jul 11
Ăn Năn  Lê Đăng Ngôn Imp Oct 06
Ăn Năn Sám Hối  Trần Thế   Jul 11
Bao La Tình Chúa  Ðinh Công Huỳnh Imp  
Bao Năm  Lm Vũ Thái Hoà   Feb 15
Bài Ca Lưu Đày (Chay 4B) Hạ Ðăng    
Bài Ca Sám Hối Lữ Hành Imp Feb 12
Bài Ca Sám Hối Trầm Thiên Thu   Mar 12
Bài Ca Thống Hối Hoàng Ái Việt    
Bài Ca Thống Hối       
Bài Ca Thống Hối  Khổng Vĩnh Thành Imp July 09
Bài Ca Thương Khó  Phương Anh Imp Oct 06
Bài Ca Tro Bụi Trầm Thiên Thu   Mar 12
Bên Bờ Sông - 3 bè   MIDI  (Chay 4B) Tấn Anh, NNT   Oct 13
Bên Bờ Sông (Chay 4B) Tri Văn Vinh   Mar 12
Bụi Tro  Liên Bình Định   Apr 11
Bụi Tro  Phanxico   Feb 04
Bụi Tro  Ngọc Kôn Imp Feb 04
Bụi Tro Phận Người  Nguyễn Chánh   Jan 13
Bước Nhanh Quay Về  Nguyễn Paul   Aug 29, 16
Bốn Mươi Ngày Chay Tịnh  Mai Lợi Imp Feb 12
Ca Nhập Lễ - Lễ Tro  hvh    
Ca Nhập Lễ - Lễ Tro (Chúa Vẫn Nhân Từ)  Trầm Thiên Thu   Dec 12
Ca Nhập Lễ - Chay I (Nương Bóng Chúa)  Trầm Thiên Thu   Dec 12
Ca Nhập Lễ - Chay II (Nguyện Cầu)  Trầm Thiên Thu   Dec 12
Ca Nhập Lễ - Chay III (Lời Yêu Thương)  Trầm Thiên Thu   Dec 12
Ca Nhập Lễ - Chay IV (Mừng Vui Lên)  Trầm Thiên Thu   Dec 12
Ca Nhập Lễ - Chay V (Tới Bàn Thờ Chúa)  Trầm Thiên Thu   Dec 12
Cám Dỗ (CN I Chay)    Youtube Trầm Thiên Thu   Mar 14
Cảm Tạ Đức Chúa  (Tv143) Trầm Thiên Thu   Feb 15
Cát Bụi Phận Người Xuân Đàn Imp Dec 14
Cha Ơi Con Đã Về  Nguyễn Quang Hiển   Oct 07
Cha Vẫn Chờ Con  Thái Nguyên Imp Nov 05
Chẳng Ai Nhận Diện  Tri Văn Vinh   Mar 12
Chỉ Là Phù Hoa Từ Duyên Imp Mar 16
Chiên Hoang Trở Về  Ðinh Công Huỳnh Imp  
Chiều Mùa Chay  Trầm Thiên Thu   Mar 15
Chiều Xưa Đó  Sơn Dương Imp Jun 12
Chiều Xưa Thập Giá   MIDI  Hải Ánh   Feb 04
Cho Con Tìm Về  Nguyễn Chánh   Feb 04
Cho Trọn Tình Yêu   Mai Lợi Imp Nov 6, 18
Chờ đến Bao Giờ  Mi Trầm    
Chúa Cấm Con Thất Vọng Mi Trầm    
Chúa Dìu Con Về  Thế Thông   Jan 10
Chúa Đành Bỏ Con  Thái Nguyên Imp Feb 06
Chúa Là Đấng Cứu Độ  Khổng Vĩnh Thành Imp Feb 08
Chúa Là Vĩnh Hằng  Sơn Dương Imp Feb 13
Chúa Một Niềm Thương Xót Hoàng Kim   Jan 12
Chúa Nhân Từ      
Chúa Nhật 1 MC (Hiệp Lễ)  Trần Anh Linh Imp May 27, 19
Chúa Nhật 1 MC (Nhập Lễ)  Trần Anh Linh Imp May 27, 19
Chúa Nhật 3 MC (Hiệp Lễ)  Nguyễn Như Yêng Imp May 27, 19
Chúa Nhật 3 MC (Nhập Lễ)  Trần Văn Huyến Imp May 27, 19
Chúa Nhật 4 MC (Hiệp Lễ)  Nguyễn Như Yêng, Trần Văn Huyến Imp May 27, 19
Chúa Nhật 4 MC (Nhập Lễ)  Trần Văn Huyến Imp May 27, 19
Chúa Nhật 5 MC (Hiệp Lễ)  Trần Anh Linh Imp May 27, 19
Chúa Nhật 5 MC (Nhập Lễ)  Trần Văn Huyến Imp May 27, 19
Chúa Rất Nhân Từ  Tri Văn Vinh   Mar 12
Chúa Thương Tình  Tri Văn Vinh   Mar 12
Chúa Từ Bi  Thái Nguyên Imp Feb 06
Chúa Vẫn Tha Thứ  Thái Nguyên Imp Feb 06
Chúa Yêu Thế Gian  Thái Nguyên Imp Mar 06
Chút Lòng Son  Hồng Trần - Phạm Ðình Ðài    
Có Chúa Trong Đời Giang Ân Imp Mar 06
Con Đã Đắc Tội Hải Nguyễn Imp Mar 16
Con Đường Chúa Đã Qua Văn Chi    
Con Hân Hoan Đi Tìm (Tv26)  Mi Trầm Imp  
Con Nay Trở Về Hùng Lân Imp  
Con Nay trở Về  Thái Nguyên Imp Feb 06
Con Nghiêng Sâu      Oct 07
Con Quyết Trở Về  Liên Bình Định   Mar 09
Con Sẽ Trở Về   MIDI  Văn Duy Tùng   Apr 10
Con Thưa Cùng Chúa  MIDI  Hải Ánh   Feb 06
Con Van Xin Ngài (Tv 141) Trầm Thiên Thu   Feb 15
Con Về Với Cha Giang Ân Imp Feb 06
Con Xin Trở Về  Khổng Vĩnh Thành Imp Apr 07
Con Xin Trở Về  Liên Bình Định   Mar 10
Còn Đó Tình Giêsu  Sơn Dương Imp Feb 13
Của Lễ Con Dâng  Thái Nguyên Imp Feb 06
Của Lễ Tinh Tuyền  Trầm Thiên Thu   Jun 15
Dã Tràng Xe Cát  Trầm Thiên Thu   Feb 16
Dâng Lòng Thống Hối  Trầm Thiên Thu   Feb 13
Dâng Lời Sám Hối  Thái Nguyên Imp Feb 06
Dâng Thân Phận  Thái Nguyên Imp Feb 06
Dấu Chân Tìm Về Hiền Hoà Imp Feb 15
Dấu Chay  Trầm Thiên Thu   Mar 06, 19
Dấu Hoang  Trầm Thiên Thu   Mar 16
Dấu Lệ Sầu  Trầm Thiên Thu   Feb 15
Dòng Đời Giang Ân   Mar 12
Dù Con Chưa Thấy Ngài Nguyễn Duy    
Dưới Chân Thập Giá Kim Ân   Dec 2, 2019
Đáp Ca Mùa Chay  (Phần Thánh Vịnh & Đáp Ca)    
Đêm Giã Từ  Khuất Duy Linh   Jan 05
Đến Với Chúa  Thái Nguyên Imp Feb 06
Đỉnh Cao Tha Thứ  Trầm Thiên Thu   Mar 16
Đỉnh Cao Thập Giá Trầm Thiên Thu   Jun 15
Đừng Cứng Lòng Nữa      
Đừng Xé Áo  Tuấn Kim, thơ: Xuân Ly Băng   Oct 26, 17
Đường Bay Hạt Bụi Trầm Thiên Thu   Mar 12
Đường Lên Canvê    MIDI Liên Bình Định   Feb 15
Đường Ta Đi  Thái Nguyên Imp Feb 06
Đường Thập Tự  Đỗ Vy Hạ   Apr 08
Đường Thánh Giá  Nguyễn Bách   Jan 12
Giêsu Giêsu  Thành Tâm   Feb 13
Giêsu Vua Tình Yêu  Thái Nguyên Imp Mar 06
Giêsu Xin Nhớ  Đến Tôi  Hạt Cát   Feb 26, 18
Giọt Lệ Ăn Năn Giang Ân Imp Mar 06
Giọt Lệ Thống Hối      
Giọt Lệ Thống Hối Văn Chi    
Giọt Mặn  Trầm Thiên Thu   June 15
Giờ Tử Nạn Hoài Đức    
Giờ Tử Nạn Hoài Đức, hvh   Sep 15
Giờ Tử Nạn Lữ Hành Imp Feb 12
Hành Trình Sa Mạc  Trầm Thiên Thu   Jan 13
Hạt Bụi  Phanxico   Jan 05
Hạt Bụi  Văn Duy Tùng   Apr 14
Hạt Bụi Nhân Gian Trầm Thiên Thu   Mar 1, 17
Hạt Phù Sa  Nguyễn Chánh   Mar 14
Hãy Chỗi Dậy  Kim Long   Jan 08
Hãy Đến Với Chúa Lê Phú Hải    
Hãy Nhớ Cho  Kim Long Imp Feb 04
Hãy Quay Trở Về Thế Thông   Jan 10
Hãy Quay Về Mi Trầm    
Hãy Tỉnh Thức (3 bè) Phạm Quang, NNT   May 13
Hãy Trở Về      
Hãy Trở Về Ngọc Kôn   Feb 10
Hãy Trở Về Với Cha  Nguyễn Chánh   Feb 04
Hãy Về Với Chúa  Nhật Minh Imp Jun 15
Hãy Xé Lòng & Giọt Lệ Sầu      
Hoài Niệm (Tv142) Trầm Thiên Thu   Feb 15
Hôm Nay Trở Về  Nhật Minh Imp Jun 15
Hồng Ân Hoà Giải 2  Khổng Vĩnh Thành Imp Jul 09
Hỡi Người Hãy Nhớ Kim Long Imp  
Hướng Nhìn Về Chúa  Thái Nguyên Imp Feb 06
Hy Lễ Chiều Xưa      Mar 06
Khấn Nguyện Mùa Chay Trầm Thiên Thu   Mar 11, 19
Kiếp Bụi Tro Trầm Thiên Thu Imp Mar 12
Kiếp Bụi Tro Thế Thông   Jan 8, 19
Kiếp Cỏ Hoang      
Kiếp Người Trầm Thiên Thu   Feb 12
Kiếp Phù Du Trầm Thiên Thu   Mar 14
Kinh Chay  Nguyễn Duy    
Kinh Đầu Lễ Huyền Linh Imp  
Kinh Sám Hối  Nguyễn Bách   Jan 12
Kinh Sám Hối Nguyễn Mộng Huỳnh   Aug 11
Kinh Yêu Trầm Thiên Thu   Apr 5, 19
Là Bụi Tro Sẽ Trở Về Bụi Tro  Liên Bình Định   Mar 10
Là Kẻ Tội Nhân  Tri Văn Vinh   Mar 12
Lạy Chúa      
Lạy Chúa Trời Con  Lan Thanh   Jan 05
Lễ Chay  Trầm Thiên Thu   Mar 23, 19
Lễ Dâng Mùa Cứu Độ  Viết Chung Imp Feb 05
Lễ Tro (Hiệp Lễ)  Lm Nguyễn Hữu Triết Imp May 27, 19
Lễ Tro (Nhập Lễ)  Phan Bích Hợp, Trần Văn Huyến Imp May 27, 19
Lễ Tro (Xức Tro)  Lm Nguyễn Hữu Triết Imp May 27, 19
Lệ Dâng Hải Nguyễn Imp Mar 16
Lệ Kinh - Youtube Trầm Thiên Thu Imp Mar 12
Lệ Sầu  Trầm Thiên Thu   Mar 16
Lìa Đường Tội Lỗi Thế Thông   Jan 10
Lòng Thành Sám Hối Đạt Đức Imp Dec 14
Lòng Thống Hối Hiền Hoà Imp Feb 15
Lỗi Tại Con  Trầm Thiên Thu   Mar 14
Lời Ăn Năn  Lữ Hành Imp Jan 13
Lời Cầu Tội Nhân  Ân Đức   Mar 12
Lời Kinh Nguyện Trầm  Đỗ Vy Hạ    
Lời Ngôn Sứ Tuấn Kim   Apr 20, 18
Lời Người Chuộc Tội Đỗ Vy Hạ    
Lời Người Thống Hối  Khổng Vĩnh Thành Imp Jul 09
Lời Người Trộm Lành  Kiều Hữu Chiến Imp Jan 25, 17
Lời Trần Tình  Thái Nguyên Imp Feb 06
Lý Điệu Mùa Chay  Trầm Thiên Thu   Jan 13
Mầu Nhiệm Thập Giá Trầm Thiên Thu   Jan 15
Mẹ Hoài Đứng Đó Đỗ Vy Hạ    
Mối Tình Giêsu Giang Ân   Mar 12
Một Lần Ăn Năn Trầm Thiên Thu   Mar 12
Một Lần Ngài Đã Đến  Sơn Dương Imp Jun 12
Một Lòng Tự Hối  Kim Ân   Sep 11, 18
Một Thời Nhân Gian  Trầm Thiên Thu   Aug 31, 17
Mùa Chay Thánh  MP3 Linh Trần Thy   Feb 05, 18
Mùa Cứu Rỗi Lm Phạm Văn Đẩu   Jul 13, 17
Mùa Hồng Ân Cứu Rỗi Nguyễn Paul   Jan 02, 18
Mùa Sám Hối Lm Xuân Đường   May 11, 16
Mùa Sám Hối Nguyễn Chánh   Feb 12
Mùa Trai Tịnh Trầm Thiên Thu   Mar 07, 19
Mừng Vui Lên (CN-IV)  Nguyễn Văn Hiển Imp Aug18
Nay Con Trở Về Mi Trầm    
Nay Con Xin Trở Về Nguyễn Paul   Jan 02, 18
Nép Vào Lòng Chúa  Sơn Dương Imp Feb 13
Ngài Ơi  Tri Văn Vinh   Mar 12
Nguyện Chúa Chí Ái Kim Long Imp  
Nguyện Chúa Thứ Tha Thái Sơn   Jan 05, 18
Nguyện Xin Chúa  Khổng Vĩnh Thành Imp Feb 08
Nguyện Xin Thương Con Xuân Đàn Imp Mar 16
Người Có Biết Chăng   MIDI Linh Trần Thy   Feb 15
Người Con Hoang  Thế Thông   Jan 10
Người Con Hoang (2 bè)  Thế Thông   Jan 10
Người Là Bụi Tro  Vũ Đình Ân, Phạm Đức Huyến   Feb 07
Người Là Bụi Tro  Lm Nguyễn Hữu Triết Imp May 27, 19
Người Ơi      Feb 04
Người Ơi Chớ Quên  Phanxicô Imp Feb 07
Người Ơi Hãy Nhớ Trầm Thiên Thu Imp Mar 12
Người Ơi Nhớ Chăng  Tri Văn Vinh   Mar 12
Người Ta Không Sống  Trần Anh Linh   Sep 15
Nhìn Lên Thánh Giá  Trầm Thiên Thu   Apr 14
Nhìn Lên Thánh Giá  Sơn Dương Imp Jun 12
Nhìn Lên Thánh Giá Thế Thông   Jan 10
Nhìn Lên Thánh Giá (2 bè) Thế Thông   Jan 10
Nhìn Lên Thánh Giá (4 bè) Thế Thông   Jan 10
Nhớ Bóng Thập Hình Nguyễn Vân Nam    
Niềm Hạnh Phúc (CN II Chay)  Trầm Thiên Thu   Mar 14
Niệm Khúc Mùa Chay Trầm Thiên Thu   Feb 14
Nỗi Niềm  Nguyễn Văn Hiển Imp Aug 18
Nơi Con Ẩn Náu Kim Ân   Feb 16
Nước Mắt Ăn Năn Trầm Thiên Thu   Mar 12
Nương Bóng Chúa  Ngọc Linh   Jan 05
Nước Hằng Sống (CN III Chay)  Trầm Thiên Thu   Jun 13
Nước Mắt Tím Trầm Thiên Thu   Feb 14
Ôi Thân Phận Người      
Ơn Tha Thứ Kim Ân   May 25, 19
Phận Người Bụi Tro  Lê Đăng Ngôn Imp Oct 06
Phúc Thay Cho Ai  Nguyễn Chánh   Feb 07
Quê Hương Chúng Ta Trên Tri  Nguyễn Chánh   Feb 07
Quỳ Bên Cung Thánh      
Sám Hối  Tuấn Kim, thơ: Mặc Trầm Cung   Oct 26, 17
Sám Hối Trầm Thiên Thu   Jan 16
Sám Hối  Nguyễn Bách   Jan 12
Sám Hối  Thái Nguyên Imp Feb 06
Sám Hối Ăn Năn   MIDI  Liên Bình Định   May 27, 19
Sống Mùa Chay Trầm Thiên Thu   Mar 12
Tạ Tội      
Tâm Sự Bụi Tro Trầm Thiên Thu   Sep 12, 18
Tâm Sự Hoang Đàng 1 Thế Thông   Jan 10
Tâm Sự Hoang Đàng 2 Thế Thông   Jan 10
Tâm Sự Mùa Chay Trầm Thiên Thu   Mar 12
Tâm Tình Ăn Năn  Anh Tuấn   Feb 06
Tâm Tình Người Con Thứ   MIDI  Hải Nguyễn   Feb 09
Tâm Tình Sám Hối Đạt Đức Imp Dec 14
Tâm Tình Sám Hối  Nguyễn Duy   Feb 06
Tâm Tình Sám Hối  Thái Nguyên Imp Feb 05
Tấm Lòng Mùa Chay  Trầm Thiên Thu   Feb 15
Tân Ca Madalena  Văn Chi   Feb 05
Tế Phẩm Yêu Thương Trầm Thiên Thu   Jul 29, 19
Thân Bụi Tro      
Thánh Giá Chúa Ngồn Cứu Độ  Kim Ân    
Thánh Giá Suối Nguồn MIDI Thiên Uyên - Nguyên Hồ   Feb 06
Thân Con Bụi Đất Giang Ân   Mar 12
Thập Giá Giêsu  Sơn Dương   Sep 13
Thập Giá Hy Sinh  Hạt Cát   Dec 12
Thập Tự Canvê  Ðinh Công Huỳnh Imp  
Thấy Chúa Là Trọn Vui  (Tv16) Trầm Thiên Thu   Feb 15
Theo Đường Chúa Đi  Thái Nguyên Imp Feb 06
Theo Đường Lối Chúa  Trầm Thiên Thu   Apr 04, 17
Thiết Tha Trai Tịnh  Trầm Thiên Thu   Apr 12, 19
Thiếu Nhi Sám Hối Đạt Đức Imp Dec 14
Thời Gian Vẫn Trôi      
Tiếng Chúa Kêu Mời Trầm Thiên Thu   Mar 12
Tìm Gặp Cố Nhân Trầm Thiên Thu   Mar 12
Tìm Về Nhan Chúa  Sơn Dương Imp Feb 13
Tình Cha Lữ Hành Imp Feb 12
Tình Cha Thương Lữ Hành Imp Feb 12
Tình Người Tử Nạn Trầm Thiên Thu   Mar 12
Tình Thánh 2      
Tình Trời Bao Dung Lữ Hành Imp Feb 12
Tình Yêu Mời Gọi Giang Ân Imp Feb 06
Tình Yêu Trên Thánh Giá Sơn Dương Imp Aug 12
Tỉnh Thức  Nguyễn Bách   Jan 12
Trên Con Đường Trở Về      
Trong Khi... Trầm Thiên Thu Imp Mar 12
Trong Ngàn Nỗi Gian Truân  Lê Đăng Ngôn Imp Oct 06
Trở Lại Thiên Đường      
Trở Về Trầm Thiên Thu   Mar 12
Trở Về  Nhật Minh Imp Jun 15
Trở Về Bên Chúa Hải Nguyễn Imp Mar 16
Trở Về Bên Cha Liên Bình Định Imp Feb 15
Trở Về Bên Chúa Đỗ Vy Hạ    
Trở Về Cát Bụi      Feb 04
Trở Về Đi  Lê Đăng Ngôn Imp Oct 06
Trở Về Lòng Thương Xót  Nguyễn Chánh   Feb 09
Trở Về Với Cha Trầm Thiên Thu   Feb 15
Trở Về Với Chúa  Trầm Thiên Thu   Mar 13
Trở Về Với Chúa   Mai Lợi Imp Nov 6, 18
Từ Trần Tục Trầm Thiên Thu   Mar 12
Từng Giọt Lệ Trầm Thiên Thu   Mar 12
Tv50    Lê Đăng Ngôn   Feb 09
Vác Thánh Giá    Nguyễn Chánh   Mar 09
Về Bên Chúa  MIDI  Hải Nguyễn Imp Jun 07
Về Bên Chúa  Kim Ân   Feb 08
Về Bên Chúa  Nguyễn Paul   Sep 14
Về Bên Lòng Cha  Đỗ Vy Hạ    
Về Với Cát Bụi  Thái Nguyên   Feb 06
Về Với Cha  Liên Bình Định   Mar 12
Vết Xưa      
Vì Tội Chúng Con  Thái Nguyên   Feb 06
Vì Yêu Tôi Thế Thông - Miên Ly   Jan 10
Vui Sống Tình Cha Thế Thông   Jan 10
Vững Trọn Niềm Tin  Tri Văn Vinh   Mar 12
Vươn Cao Linh Hồn  Nguyễn Duy    
Vượt Trên Mọi Tình Yêu  Sơn Dương Imp Feb 13
Xa Mặt Trời Hoàng Nam   Nov 06
Xin Cha Dủ Thương Hải Nguyễn Imp Dec 14
Xin Chúa Thứ Tha Đức Dũng   Feb 08
Xin Chúa Thương  Vinam    
Xin Đừng Ẩn Mặt  Ngọc Cẩn   Feb 08
Xin Đừng Xa Con  Sơn Dương Imp Feb 13
Xin Dắt Con Về Thế Thông    Jan 10
Xin Dâng 2       
Xin Gục Đầu Sám Hối  Đỗ Vy Hạ    
Xin Lắng Nghe  Lm Vũ Thái Hòa   Sep 13
Xin Ngài Đến Ngay Bên  Đỗ Vy Hạ    
Xin Ngài Tha Thứ  Nguyễn Vân Nam    
Xin Ngài Thương Con Thành Tâm    
Xin Tha Thứ Tội Con  Sơn Dương Imp Jun 12
Xin Thương Con  Thái Nguyên Imp Feb 06
Xin Thương Con  Lm Phạm Văn Đẩu   Oct 29, 17
Xin Thương Tha  Tri Văn Vinh   Mar 12
Xin Vác Lấy Thập Giá  Đỗ Vy Hạ    
Xin Xót Thương Con Đỗ Vy Hạ    
Xin Xót Thương Con  Hồng Trần - Phạm Ðình Ðài    
Yêu Nhiều Thì Được Tha Nhiều Thế Thông   Jan 10
Yêu Như Chúa Yêu  Thái Nguyên Imp Feb 06
       

Notes: Update database:
Apr 23, 2016 by TranThe

Slottica