nh Máu Thánh Chúa Kitô

Bài Hát

Tác Giả

 

Date

Ai Ăn Thịt Ta  Kim Long    
Alleluia - Mình Máu Thánh       
Bí Tích Tình Yêu  Thành Tâm    
Chính Mình Máu Chúa  Tri Văn Vinh    
Chúa Dưỡng Nuôi (Ca Nhập Lễ) hvh    
Chúa Nuôi Dân (Ca Nhập Lễ) Phương Anh ?    
Chúa Nuôi Dân Người (Ca Nhập Lễ) Xuân Thảo    
Chung Tấm Bánh       
Con Tiếp Rước Ngài  Ngô Trần    
Dâng Lễ: Ca Dâng Lễ  J.Vi    
Dâng Lễ: Dâng Bánh  Nguyễn Duy Vi    
Dâng Lễ: Dâng Lễ 1  Phạm Liên Hùng    
Dâng Lễ: Kinh Dâng Lễ  Văn Chi    
Dòng Nước Hằng Sống  Hải Triều, Liên Bình Định   Apr 08
Dự Tiệc Thánh  Vũ Kim    
Ðây Là Mình Thầy  Cát Minh    
Ðây Mình Ta  Hoàng Kim    
Đèn Chầu   MIDI  Văn Duy Tùng   Apr 10
Ðến Mà Ăn  Hoàng Kim    
Gần Bên Thánh Tâm  Thế Thông   Jan 10
Kính Lạy Máu Thánh Chúa  Trầm Thiên Thu   May 13
Mầu Nhiệm Yêu Thương  Nguyễn Duy    
Mình Máu Chúa Kitô  Thy Yên    
Mình Máu Thánh       
Người Ơi Hãy Ðến  Anh Tuấn    
Ôi Thần Linh Chúa  Vinh Hạnh    
Phút Linh Thiêng       
Sức Sống Tình Yêu  Lê Đăng Ngôn   May 13
Thánh Vịnh & Đáp Ca (xem ở phần Đáp Ca Đặc Biệt)      
Tiệc Thánh        
Tiệc Thánh Trần Gian       
Tình Cha  Lời Việt: CMT    
Tình Yêu Thập Giá  Nguyễn Ngọc Tiến   Jan 10
Trái Tim Tình Yêu  Nguyễn Ngọc Tiến   Aug 10
Yêu Thương Đến Cùng  Trầm Thiên Thu   May 14
       

Last database updated: Jan 10, 2019 by hvh

Slottica