Lòng Thương Xót Chúa

Update 09/10/19 by HH

Tên Bài Hát  Tác Giả    Update 
Bàn Tiệc Thương Xót  Trầm Thiên Thu   Mar 16
Bao La Lòng Chúa Thương Xót Trầm Thiên Thu   Apr 12
Bao La Tình Chúa (Tình Chúa Thương Con) Giang Ân   Jun 09
Bóng Cánh Lòng Thương Xót Trầm Thiên Thu   Apr 16
Ca Ngợi Chúa Tình Thương  Ngọc Hân Imp Nov 16
Cảm Tạ Lòng Thương Xót Chúa  Nguyễn Văn Hiển Imp Aug 18
Cảm Tạ Lòng Thương Xót Chúa  Phạm Trung imp Mar 16
Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Chúa  Phạm Trung Imp Jan 18
Chúa Cất Tiếng Mời  Thái Nguyên Imp Feb 16
Chúa Chạnh Lòng Thương  Thái Nguyên Imp Feb 16
Chúa Vẫn Trọn Tình Thương  Thái Nguyên Imp Feb 16
Chúc Tụng Lòng Thương Xót Chúa  Tuấn Kim, thơ: Trầm Thiên Thu   Oct 17
Chứng Nhân Của Lòng Chúa Thương Xót Kiều Hữu Chiến Imp Sep 09, 19
Cúi Xuống Thật Gần  Thái Nguyên Imp Feb 16
Đại Dương Lòng Thương Xót  Trầm Thiên Thu   Apr 15
Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa  Phạm Trung imp Mar 10
Đừng Sợ  Trầm Thiên Thu   Jan 16
Giờ Xót Thương Lm Xuân Đường   May 16
Hết Lòng Tha Thứ  Thái Nguyên Imp Feb 16
Khuôn Mặt Thương Xót   MP3 Trầm Thiên Thu   Apr 15
Khúc Hát Tri Ân  Phạm Đức Huyến   Feb 16
Kinh Lòng Thương Xót Chúa  Đạt Đức Imp Dec 14
Lễ Dâng Lòng Thương Xót Trầm Thiên Thu   Apr 16
Loan Truyền Lòng Thương Xót Trầm Thiên Thu   Apr 16
Lòng Cha Khoan Nhân  MP3 Liên Bình Định   Oct 16
Lòng Chúa Xót Thương  Trầm Thiên Thu   Apr 11
Lòng Chúa Xót Thương  Liên Bình Định   Feb 16
Lòng Thương Xót  Lm Trường Cửu    
Lòng Thương Xót Chúa  hvh   Mar 08
Lòng Thương Xót Chúa  Trầm Thiên Thu   Feb 11
Lòng Thương Xót Chúa - MP3 Tuấn Kim   Jul 29, 19
Lòng Thương Xót Chúa 1  Nguyễn Chánh   Apr 07
Lòng Thương Xót Chúa 2  Nguyễn Chánh   Apr 07
Lòng Thương Xót Chúa 3  Nguyễn Chánh   Apr 07
Lòng Thương Xót Chúa 4  Nguyễn Chánh   Apr 07
Lòng Thương Xót Chúa 5  Nguyễn Chánh   Apr 08
Lòng Thương Xót Chúa 6  Nguyễn Chánh   Aug 08
Lòng Thương Xót Chúa 7  Nguyễn Chánh   Sep 08
Lòng Thương Xót Chúa 8  Nguyễn Chánh   Sep 08
Nguyện Xin Lòng Thương Xót  Trầm Thiên Thu   Apr 12
Quyến Rũ Trầm Thiên Thu   May 16
Tán Tụng Hồng Ân  Hải Linh 
Tạ Ơn Lòng Thương Xót Chúa  Nguyễn Paul Mar 18
Tâm Ca Thương Xót  Trầm Thiên Thu   Jan 16
Thương Xót Như Chúa Cha  Thái Nguyên Imp Feb 16
Tin Vào Lòng Chúa Thương Xót  Kim Ân   May 09
Tin Vào Tình Thương Chúa  Kim Ân   Jan 19
Tín Thác Lòng Thương Xót Trầm Thiên Thu   Apr 16
Tín Thác Vào Lòng Thương Xót Chúa  Phạm Trung imp Mar 10
Tình Ca Lòng Thương Xót  Trầm Thiên Thu   Feb 12
Tình Yêu Một Chiều  Thái Nguyên Imp Feb 16
Tôn Nhan Thương Xót   MP3 Trầm Thiên Thu Sep 15
Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót  Thái Nguyên Imp Feb 16
Vì Đã Yêu Nhiều  Thái Nguyên Imp Feb 16
Xin Cho Con Quả Tim Mới  Ngọc Hân Imp Nov 14
Xin Lòng Chúa Thương Xót  Thái Nguyên Imp Feb 16
Xin Lòng Chúa Xót Thương 2  Ngọc Hân Imp Nov 14
Xuân Thương Xót  Trầm Thiên Thu   Jan 16
Xưng Tụng Lòng Thương Xót Trầm Thiên Thu   Apr 16
       

Database Updated: Jan 10, 2019 by hvh

Slottica