Kết Lễ 

Update: 12/12/2019 by HH

Một số bài hát Kết Lễ có thể dùng từ phần Tận Hiến/Truyền Giáo

Tên Bài Hát  Tác Giả    Date 
Bài Ca An Bình Ra Đi  Cao Minh Thắng   Jun 05
Bài Ca Đức Tin Trầm Thiên Thu   Oct 12
Bài Ca Phục Vụ Mi Trầm    
Bài Ca Tạ Lễ  Cao Minh Thắng   Jun 05
Bình Minh Đang Lên  Sơn Dương   Jun 12
Ca Phó Thác           MIDI  Hải Nguyễn   Jun 07
Cảm Tạ Chúa           MIDI  Vũ Thái Hoà   Jun 05
Cảm Tạ Hồng Ân Hồng Trần Pham Ðình Ðài    
Cánh Đồng Truyền Giáo - MP3 Phạm Đức Huyến   Oct 30, 19
Cầu Cho Việt Nam Trầm Thiên Thu   Jul 27
Chúa Dẫn Bước Ta  Sơn Dương   Jun 12
Chúa Sai Tôi Đi   MP3  Linh Trần Thy   Feb 18
Chúng Con Xin Tạ Ơn Chúa  Nguyễn Paul   Oct 16
Chứng Nhân Tin Mừng Thái Nguyên   Mar 06
Con Sẽ Ra Đi Lm Phạm Văn Đẩu   Jul 17
Con Ra Đi  Nguyễn Văn Hiển Imp Aug 18
Con Tim Yêu Thương  Sơn Dương   Jun 12
Có Chúa Song Hành  Hải Ánh   Feb 04
Cùng Vui Bước Ngọc Linh    
Dựng Xây Yêu Thương  Sơn Dương   Jun 12
Đem Tin Mừng Martinô    
Để Tình Yêu Lớn Lên  Kim Ân   Aug 16
Đi Gieo Tin Mừng  Kiều Hữu Chiến Imp Jan 17
Đi Theo Chúa ?    
Đi Trong An Bình Kim Ân   Jan 11
Đức Tin Phải Có Hành Động   Mai Lợi Imp Nov 18
Đường Đi Có Chúa ?    
Đường Hy Vọng   Midi Nguyễn Văn Thuận, Thu An   May 13
Đường Ta Đi  Thái Nguyên    
Đường Thập Giá ?    
Gieo Hạt Đức Tin  Trầm Thiên Thu   Jul 13
Hãy Ra Ði Bình An  Nguyên Hô   Feb 04
Khúc Ca Hoà Bình  Sơn Dương   Jun 12
Khúc Hát Tri Ân  Nhật Minh Imp Jun 15
Kinh Phục Vụ Trầm Thiên Thu   Jan 13
Kinh Tạ Lễ ?    
Kinh Tạ Lễ  Nguyễn Hùng Cường    
Lạy Cha Xin Cho (KL) Kim Long    
Lạy Chúa Con Tin Nguyễn Duy   Oct 12
Lên Ðường  Nguyên Hô   Feb 04
Lên Đường Thực Thi  Nhật Minh Imp Jun 15
Lễ Hết Mi Trầm    
Lễ Ðã Xong  Nguyên Hô   Feb 04
Loan Báo Tin Mừng  Trầm Thiên Thu   Nov 10
Loan Báo Tin Mừng  Nhật Minh Imp Jun 15
Lời Cha Sơn Ca Linh    
Lời Chúa (4) ?    
Lúa Chín Đầy Đồng Hoa Phượng Vi   May 11
Lúa Chín Đầy Đồng  Sơn Dương   Jun 12
Nào Ta Ra Đi Ngọc Cẩn   Jul 09
Người Là Đường  ?    
Người Sai Ta Đi  Khổng Vĩnh Thành Imp Jan 06
Nhân Chứng Trầm Thiên Thu   Sep 12
Như Giêsu ?    
Niềm Tin Vào Đời  Sơn Dương   Jun 12
Niềm Vui Trong Đức Tin  Kim Ân   Nov 12
Niềm Xác Tín Hiền Hoà Imp Feb 15
Ở Phía Trước  Ngọc Cẩn   Feb 08
Phúc Âm Hóa  Trầm Thiên Thu   Dec 13
Sống Bác Ái Theo Tin Mừng  Nhật Minh Imp Jun 15
Sống Phúc Âm Hằng Ngày  Nhật Minh Imp Jun 15
Ra Khơi  Trầm Thiên Thu   Jul 12
Ra Khơi Giữa Lòng Đời  Nguyễn Ngọc Tiến Imp Dec 12, 19
Ra Về An Bình  Trầm Thiên Thu   Nov 12
Ra Về Bình An  Lữ Hành   Feb 12
Ra Về Với Mẹ  Đạt Đức Imp Dec 14
Ra Khơi Giữa Lòng Đời  Nguyễn Ngọc Tiến   Jan 10
Sống Như Người Phục Vụ  Đạt Đức Imp Dec 14
Sống Thánh Lễ Cuộc Đời Thái Nguyên   Mar 06
Sống Phục Vụ  Đạt Đức Imp Dec 14
Ta Ra Về  Hải Ánh   Feb 04
Tạ Ca           MIDI  Hải Nguyễn   Jun 07
Tạ Lễ     MP3 Phạm Đức Huyến   Jun 10, 19
Tạ Lễ Truyền Giáo  Nguyễn Chánh   Aug 04
Tạ Ơn Chúa  Hải Nguyễn   Jan 13
Tạ Ơn Chúa 1  Đạt Đức Imp Dec 14
Tạ Ơn Chúa 2  Đạt Đức Imp Dec 14
Tạ Ơn Tình Yêu Chúa  Đạt Đức Imp Dec 14
Tâm Ca Mục Vụ Gia Đình  Trầm Thiên Thu   Jun 10, 19
Thánh Lễ Cuộc Đời  Lữ Hành   Feb 12
Thánh Lễ Cuộc Đời      
Thánh Lễ Đã Hết  Đạt Đức Imp Dec 14
Thánh Lễ Đã Hết Rồi Lê Phú Hải    
Thánh Lễ Hết Rồi  Đạt Đức Imp Dec 14
Thánh Lễ Kết Nối  Hải Ánh   Feb 04
Thánh Lễ Nối Dài  Xuân Đàn Imp Dec 14
Thánh Lễ Xong  Nguyên Hô   Feb 04
Thắp Sáng Trong Con Trầm Hương    
Tiệc Thánh Lm Phạm Văn Đẩu   Jul 17
Tín Nguyện Trầm Thiên Thu   Oct 12
Tình Chúa Yêu Ta Nguyễn Paul   Jul 16
Tình Yêu Sứ Vụ Trầm Thiên Thu   Oct 13
Tuyên Xưng Đức Tin Nguyễn Chánh   Oct 12
Trong An Bình Nguyễn Duy    
Truyền Rao Đi ?    
Về Trong Ơn Chúa  Nguyễn Paul   Jul 16
Vui Lên Ðường  Hải Ánh   Feb 04
Xây Dựng Nước Trời Thái Nguyên   Mar 06
Xin Chào Chúa  Hải Nguyễn   Jan 13
Xin Ngài Dạy Con ?    
Xin Ơn An Bình  Hồng Trần - Phạm Ðình Ðài    

Last Database Updated: Jan 10, 2019 by hvh

Slottica