Đp Ca & Alleluia Lễ Hn Phối

[Ma Thường Nin] [Ma Vọng & Ging Sinh] [Ma Chay] [ Phục Sinh] [Cc Lễ Trọng/Lễ Ring][Lễ An Tng & Cầu Hồn][Lễ Hn Phối]

Thnh Vịnh Đp Ca Th Dụ

Tv33, 2-3. 4- 5. 6-7. 8-9
Cu Đp: Ti chc tụng Cha trong mọi lc.
Hoặc Cu Đp: Cc bạn hy nếm thử v hy nhn coi, cho biết Cha thiện hảo nhường bao

Đp Ca CN-19B

Tv111, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8, 9
Cu Đp: Phc thay người hết lng ham mộ luật php của Ngi.
Hoặc Cu Đp: Alleluia (Ma Phục Sinh)

Tv111 (Kim Long)
Tv111 (Xun Thảo)
Tv111 (hvh)

Tv127, 1-2. 3. 4-5
Cu Đp: Phc cho ai biết knh sợ Cha.
Hoặc Cu Đp: Đ l phc lộc dnh để cho người biết tn sợ Cha

Đp Ca Mồng 2 Tết (Tv127)

Tv144, 8-9. 10 v 15. 17-18
Cu Đp: Cha hảo tm với hết mọi loi

Tv144 (hvh)

Tv32, 12. 18. 20-21. 22
Cu Đp: Tnh thương của Thin Cha chan ho mặt đất
(Địa cầu đầy n sủng Cha)

Tv32 (Xun Thảo)
Tv32 (?)
Tv32 (Hong Kim)
Tv32 (hvh)

Tv102, 1-2. 8 v 13, 17-18a
Cu Đp: Lng yu thương của Cha vẫn tồn tại, từ thuở nọ tới thuở kia cho những ai knh sợ Người

Tv102 (Kim Long)
Tv102 (hvh)

Tv148, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12ab. 12c-14a
Cu Đp: No hy ca tụng uy danh Cha

Tv148 (Kim Long)
Tv148 (hvh)

ALLELUIA

(Chọn 1 trong 4 cu sau đy)

 

1 Ga 4, 7b:
Hễ ai thương yu th đ sinh ra bởi Thin Cha v nhận biết Thin Cha

1 Ga 4, 8 v 11:

    Thin Cha l tnh yu. Chng ta hy yu thương nhau, như Thin Cha đ yu thương chng ta.

1 Ga 4, 12:

      Nếu chng ta yu thương nhau, th Thin Cha ở trong chng ta, v tnh yu của Người nơi chng ta đ được thiện hảo

1 Ga 4, 16:

      Ai ở trong tnh yu l ở trong Thin Cha, v Thin Cha ở trong người ấy.

Alleluia (Vũ Hng Tn)
Alleluia (Hải Nguyễn)
Cu Xướng Ma Chay (hvh)

 

Slottica