Lễ An Tng v Cầu Hồn

[Ma Thường Nin] [Ma Vọng & Ging Sinh] [Ma Chay] [ Phục Sinh] [Cc Lễ Trọng/Lễ Ring][Lễ An Tng & Cầu Hồn][Lễ Hn Phối]

Thnh Vịnh Đp Ca Th Dụ

Tv22, 1-3a, 3b-4, 5, 6
Cu Đp: Cha chăn nui ti, ti chẳng thiếu thốn chi
Hoặc Cu Đp: D bước đi trong thung lũng tối, ti khng lo mắc nạn, v Cha ở cng ti.

Xem trong Đp Ca Đặc Biệt - Lễ Cc Linh Hồn

Tv24, 6-7ab, 17-18, 20-21
Cu Đp: Lạy Cha, con vươn linh hồn con ln tới Cha
Hoặc Cu Đp: Lạy Cha, phm ai trng cậy Cha, ắt chẳng hổ ngươi

Xem trong Đp Ca Đặc Biệt - Lễ Cc Linh Hồn

Tv26, 1, 4, 7, v 8b v 9a, 13-14
Cu Đp: Cha l sự sng v l Đấng Cứu Độ ti
Hoặc Cu Đp: Ti tin rằng ti sẽ được nhn xem những ơn lnh của Cha trong ci nhn sinh.

Xem trong Đp Ca Đặc Biệt - Lễ Cc Linh Hồn

Tv41, 2, 3, 5bcd; Tv42, 3, 4, 5
Cu Đp: Hồn con kht Cha Trời, Cha Trời hằng sống, ngy no con được tm về ra mắt Cha Trời.

Tv41 (Cung Thương)
Tv41 (Loan Hảo)
Tv41 (Nguyễn Paul)
Tv41 (hvh) - MP3

Tv62, 2-3a, 3bc-4, 5-6, 8-9
Cu Đp: i lạy Cha, Cha l Thin Cha của con, linh hồn con kht khao mong đợi Cha.

Đp Ca CN-22A

Tv102, 8 v 10, 13-14, 15-16, 17-18
Cu Đp: Cha l Đấng từ bi v nhn hậu
Hoặc Cu Đp: Cha ban ơn cứu độ cho người cng chnh

Tv102 (Mỹ Sơn)
Tv102 (hvh)  MP3

Tv114, 5, 6,; Tv115, 10-11, 15-16ac
Cu Đp: Ti sẽ tiến đi trước thin nhan Cha trong miền đất của nhn sinh
Hoặc Cu Đp (ma Phục Sinh): Alleluia

Tv114 (hvh) - MP3

Tv121, 1-2, 3-4a, 4b-5, 6-7, 8-9
Cu Đp: Ti vui mừng, khi người ta ni với ti: Chng ta sẽ tiến vo nh Cha

Đp Ca CN Vọng-1A

Tv129, 1-2, 3-4ab, 4c-6, 7-8
Cu Đp: Từ vực su lạy Cha, con ku ln cng Cha
Hoặc Cu Đp: Con hy vọng vo Cha, con hy vọng ở Lời Người

Tv129 (Xun Thảo)
Tv129 (hvh) - MP3

Tv142, 1-2, 5-6, 7ab v 8ab, 10
Cu Đp: Lạy Cha, xin nghe lời con khẩn nguyện

Tv142 (Kim Long)
Tv142 (hvh) - MP3

 

Alleluia v Cu Xướng cho Lễ An Tng v Lễ Cầu Hồn: (Ma Chay khng c Alleluia):

1.     Mt 11, 25: Lạy Cha l Cha trời đất, Con xưng tụng Cha, v Cha đ mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những kẻ b mọn

2.     Mt 25, 34: Cha phn: Hy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chc phc, hy lnh lấy phần gia nghiệp l nước trời đ chuẩn bị cho cc ngươi

3.     Joan 3, 16: Thin Cha đ yu thương thế gian, đến nỗi ban Con Một mnh, tất cả tin ở Ngi, sẽ sống đời đời.

4.     Joan 6, 39: Cha phn: Đy l của Cha Ta, l hễ sự g Người đ ban cho Ta, Ta chẳng để hư mất, nhưng ngy sau hết, Ta sẽ cho n sống lại

5.     Joan 6, 40: Cha phn: Đy l của Cha Ta, l hễ ai tin vo Cha Con, th được sống đời đời, v ngy sau hết, Ta sẽ cho n sống lại

6.     Joan 11, 35a, 26: Cha phn: Ta l sự sống lại v l sự sống; ai tin Ta, sẽ khng chết đời đời

7.     Phil 3, 20: Qu hương chng ta ở trn trời, nơi đ chng ta mong đợi Đấng Cứu Chuộc l Đức Gisu Kit, Cha chng ta.

8.     2 Tim 2, 11-12a: Nếu chng ta cng chết với Cha Kit, th chng ta sẽ cng sống với Người; nếu chng ta kin tm chịu đựng, chng ta sẽ thống trị với Người

9.     Apoc 1, 5-6: Cha Gisu Kit l trưởng tử kẻ chết; nguyện chc Người được vinh quang v quyền lực mun đời.

10. Apoc 14, 13: Phc cho những ai đ chết được chết trong Cha; họ sẽ được nghỉ ngơi khỏi mọi gian lao; v cc việc họ đ lm, sẽ đều theo họ.

Slottica