Thánh Vịnh Đáp Ca

Ghi Chú: Mỗi Thánh Lễ có (các) Đáp Ca riêng. Những Đáp ca này đều được Giáo Hội chọn lựa rất cẩn thận từ câu Đáp cho đến các câu Xướng cho phù hợp với các bài đọc và ý nghĩa của phần Phụng Vụ Lời Chúa. Trong thánh lễ, ngoài Bộ Lễ ra thì bài Đáp Ca là bài phải tuân thủ khắt khe hơn các bài hát khác. Xin xem các hướng dẫn sau đây:

[Mùa Thường Niên] [Mùa Vọng & Giáng Sinh] [Mùa Chay] [Phục Sinh] [Các Lễ Riêng]


Mùa Thường Niên Năm A

update 11/23/10 by HH

Ý Lễ

Đáp Ca / Alleluia

Chúa Chịu Phép Rửa  - Tv28 Đáp Ca Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (Đỗ Vy Hạ)
- Tv28 Thần Dân Chúa (Hải Triều)
- Tv28 Chúa Tuôn Đổ Phúc Lành (Xuân Thảo) 
- Tv28 (Thái Nguyên)
 
Thường Niên 2A  - Tv39 Đáp Ca Thường Niên 2A (Đỗ Vy Hạ)
- Tv39 Này Con Xin Đến
- Tv39 Này Con Xin Đến (Hoàng Kim)
 
Thường Niên 3A
(TV này có thể dùng hát thay thế cho các đáp ca mùa thường niên) 
- Tv26 Đáp Ca Thường Niên 3A (Đỗ Vy Hạ)
- Tv26 Không Sợ Ai (Kim Long)
- Tv26 Chúa Là Nguồn Ánh Sáng (Hải Triều)
- Tv26 Nguồn Ánh Sáng (Hoàng Kim)
 
Thường Niên 4A  - Tv145 Đáp Ca Thường Niên 4A (Đỗ Vy Hạ)
- Tv145 (Martinô)
- Tv145 Xin Hãy Đến (Phương Anh)
 
Thường Niên 5A  - Tv111 Đáp Ca Thường Niên 5A (Đỗ Vy Hạ)  
Thường Niên 10A  - Tv49 (Kim Long)
- Tv49 (hvh)
 
Thường Niên 11A
(TV này có thể dùng hát thay thế cho các đáp ca mùa thường niên) 
- Tv99 (Hoàng Kim)
- Tv99 (Kim Long)
- Tv99 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv99 (Tiến Linh)
- Tv99 (Xuân Thảo)
 
Thường Niên 12A  - Tv68 Xin Ðáp Lại (Hải Triều)
- Tv68 (Kim Long)
- Tv68 CN12A (Kim Long)
- Tv68
 
Thường Niên 13A  - Tv88 (Vũ Thành An)
- Tv88 (Xuân Thảo)
- Tv88 Con Sẽ Luôn Ca Tụng (Hải Triều)
- Tv88 Con Muốn Ca Tụng (Kim Long)
- Tv88 (Kim Long)
 
Thường Niên 14A
(TV này có thể dùng hát thay thế cho các đáp ca mùa thường niên) 
- Tv144 (Xuân Thảo)
- Tv144 Tâu Thánh Thượng (Hải Triều)
 
Thường Niên 15A  - Tv64 Hạt Giống Gieo Vào Ðất (Hải Ánh)
- Tv64 Chúa Viếng Thăm
- Tv64
- Tv64
 
Thường Niên 16A  - Tv85 Chúa Nhân Hậu (Tiến Linh)
- Tv85 Chúa Nhân Hậu
 
Thường Niên 17A  - Tv118 (Thái Nguyên)
- Tv118 (Kim Long)
 
Thường Niên 18A  - Tv144 (Thái Nguyên)
- Tv144 (Tiến Linh)
 
Thường Niên 19A  - Tv84 (Thái Nguyên)
- Tv84 (Kim Long)
- Tv84 (Nguyễn Duy)
- Tv84 Xin Tỏ Lòng Chúa (Hải Triều)
 
Thường Niên 20A  - Tv66 (Thái Nguyên)
- Tv66 Chư Dân (Kim Long)
- Tv66 Hãy Hát Mừng Chúa
- Tv66 Ước Gì (Hải Triều)
 
Thường Niên 21A  - Tv137 (Thái Nguyên)
- Tv137 (Kim Long)

- Tv137 (Phan Sinh) 
Thường Niên 22A
Tv 62, 2, 3-4, 5-6, 8-9
 
- Tv62 (Thái Nguyên)
- Tv62 (Kim Long)
- Tv62 (Tiến Linh)
- Tv62 (Xuân Thảo)
- Tv62 (Martinô)
- Tv62
- Tv62
- Tv62
- Tv62 (Ðỗ Vy Hạ)
 
Thường Niên 23A  - Tv94
- Tv94 Ðừng Cứng Lòng
- Tv94 Ðừng Cứng Lòng (Hải Triều)
- Tv94 (Kim Long)
- Tv94 Ngày Hôm Nay (Tiến Linh)
- Tv94 (Thái Nguyên)
- Tv94 (Trần Ðại Phước)
- Tv94
- Tv94 (Ðỗ Vy Hạ)
 
Thường Niên 24A  - Tv102
- Tv102
- Tv102 (Thái Nguyên)
- Tv102 Chúa Là Ðấng Xót Thương
- Tv102 Ðấng Từ Bi (Viết Chung)
- Tv102 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv102
 
Thường Niên 25A  - Tv144 (Thái Nguyên)
- Tv144 (Kim Long)
- Tv144 (Xuân Thảo)
- Tv144
- Tv144 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv144 (Trần Ðại Phước) 
Thường Niên 26A  - Tv24 (Thái Nguyên)
- Tv24 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv24 (Kim Long)
- Tv24 (Hoàng Kim)
- Tv24 (Tiến Linh)
- Tv24
 
Thường Niên 27A  - Tv79 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv79 (Martinô)
- Tv79 (Kim Long)
- Tv79
- Tv79
 
Thường Niên 28A  - Tv22 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv22 (Tiến Linh)
- Tv22 Trong Nhà Chúa (Hải Triều) 
- Tv22 (KimLong) 
- Tv22 Hạnh Phúc Tuyệt Vời (Kim Long)
- Tv22 (Trần Ðại Phước)
- Tv22

- Tv22 Trong Cung Ðiện Chúa (Ngọc Cẩn)
- Tv22 (Xuân Thảo) 
Thường Niên 29A  - Tv95 (Hải Triều)
- Tv95 (Thái Nguyên)
- Tv95 (Kim Long)
- Tv95 (Xuân Thảo ?)
- Tv95

- Tv95 Hãy Dâng Chúa (Ngọc Cẩn)
- Tv95 (Ðỗ Vy Hạ) 
Thường Niên 30A - Tv17 (Thái Nguyên)
- Tv17 (Kim Long)
- Tv17
- Tv17 Con Mến Yêu Ngài (Ngọc Cẩn)
- Tv17 (Ðỗ Vy Hạ) 
Thường Niên 31A - Tv130 (Thái Nguyên)
- Tv130 (Thiên Lan)
- Tv130 (Martino)
- Tv130
- Tv130
- Tv130 (Ðỗ Vy Hạ) 
Thường Niên 32A
Tv 62, 2, 3-4, 5-6, 7-8 
- Tv62
- Tv62 (Ðỗ Vy Hạ)
(Xem CN Thường Niên 22A)
Thường Niên 33A
Tv 127, 1-2, 3, 4-5
(giống như lễ Cưới)
- Tv127 (Vịnh Ca 127)
- Tv127 Ðường Vinh Phúc (Trần Ðại Phước)
- Tv127 Vinh Phúc (Kim Long)
- Tv127 Kim Long
- Tv127 Phúc Thay (Cát Minh)
- Tv127 Hạnh Phúc Thay (Hải Triều)
- Tv127 Hạnh Phúc
- Tv127 Hạnh Phúc Thay (hvh)
- Tv127
- Tv127 (Ðỗ Vy Hạ) 
Chúa Kitô Vua (A)
(như  CN16B, CN4A-MC, CN4A-PS, Lễ Thánh Tâm, Lễ Thêm Sức, Lễ Truyền Chức, Lễ Cầu Hồn, Lễ Mình Máu Chúa)
- Tv22 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv22 (Xuân Thảo)
- Tv22 (KimLong) 
- Tv22 (Tiến Linh)
- Tv22 Chúa Chăn Nuôi Tôi (Quốc Vinh)
- Tv22 Lễ Chúa Kitô Vua
 

[Mùa Thường Niên] [Mùa Vọng & Giáng Sinh] [Mùa Chay] [Phục Sinh] [Các Lễ Riêng]

Home

Slottica