Dâng Lễ

Update 12/12/19 by HH

Tên Bài Hát  Tác Giả  IMP  Date
Bài Ca Cảm Tạ    MIDI  Hải Ánh   Feb 06
Bài Ca Dâng Hiến Trầm Hương, Dao Kim    
Bài Ca Yêu Thương  Từ Duyên   Apr 10
Bài Ca Yêu Thương (3 bè)   Midi  Từ Duyên, NNT   May 13
Bàn Tiệc Lễ Dâng  Thế Thông   Oct 09
Bàn Tiệc Thương Xót  Trầm Thiên Thu   Mar 16
Bánh Thơm Rượu Nồng (Nguyễn Duy)  Nguyễn Duy    
Bánh Rượu Cuộc Đời  Trầm Thiên Thu   Oct 13
Bánh Rượu Thượng Tiến  Trầm Thiên Thu   Sep 12
Bánh Rượu Tinh Tuyền  Hương Vĩnh   Oct 11
Bánh Trắng  Kim Long   Feb 05
Biết Bao Là Hạt Lúa  Xuân Thảo Imp Jun 07
Bốn Mùa Đời Con Trầm Thiên Thu   Jun 12
Ca Dâng Lễ (J. Vi) J. Vi    
Ca Khúc Trầm Hương   MIDI  Dao Kim    
Chẳng Biết Lấy Gì (Thành Tâm) Thành Tâm    
Chân Thành Hiệp Dâng  Nguyễn Paul   Sep16
Chén Cứu Độ  Trầm Thiên Thu   Jun 13
Chén Vàng và Lời Con Hát  Thế Thông   Oct 09
Chiều Yêu Thương  Trầm Thiên Thu   Jan 13
Chúc Tụng Chúa Muôn Đời Trầm Thiên Thu   Jun 12
Chút Lòng Thành Lữ Hành Imp Jan 13
Con Dâng Của Lễ  Lữ Hành Imp Feb 12
Con Kính Dâng Lên  Đạt Đức Imp Dec 14
Con Kính Dâng Lên Ngài   Ngọc Khánh Imp Jul 06
Con Kính Dâng Ngài  Nguyễn Paul Oct 16
Con Tiến Dâng   Kim Long   Mar 05
Con Xin Dâng   Kim Long   Mar 05
Con Xin Dâng   Trầm Thiên Thu   May 15
Con Xin Dâng (Mi Trầm Mi Trầm    
Con Xin Dâng Tiến Hải Nguyễn Imp Jan 13
Con Xin Tiến Dâng (Kim Long) Kim Long    
Con Xin Tiến Dâng  Nguyễn Duy   Jul 05
Còn Gì Dâng Ngài  Phanxicô   Jan 11
Cuộc Đời Con Dâng  Thế Thông   Oct 09
Cuộc Đời Con Dâng (3 bè)  Thế Thông   Nov 15
Cung Kính Dâng Lên  Trần Thế   Jul 11
Cùng Dâng Chúa  Trần Minh Hứa   May 11
Cùng Dâng Lên   Mai Lợi Imp Nov 18
Cùng Hiệp Dâng  Thế Thông   Oct 09
Cùng Tấm Bánh (KL) Kim Long    
Cùng Tiến Dâng (Phanxicô) Phanxicô    
Cùng Tiến Dâng Phanxicô - Liên Bình Định   Oct 08
Của Lễ Cậy Tin Hiền Hoà Imp Feb 15
Của Lễ Con Dâng  Liên Bình Định   Jan 06
Của Lễ Con Dâng  Nguyễn Mộng Huỳnh    
Của Lễ Con Dâng (3 bè)   MIDI  Nguyễn Mộng Huỳnh, NNT   Feb 14
Của Lễ Dâng Cha  Nguyễn Mộng Huỳnh   Oct 07
Của Lễ Dâng Chúa  MIDI  Hải Nguyễn Imp Jun 07
Của Lễ Dâng Lên  Nhật Minh Imp Jun 15
Của Lễ Đời Con Kim Ân   Jan 11
Của Lễ Đời Con (Phanxicô) Phanxicô    
Của Lễ Đời Con (Phanxicô) Phanxicô - Liên Bình Đi,nh   Oct 08
Của Lễ Đơn Hèn  Hạt Cát   Dec 12
Của Lễ Đơn Sơ  Nguyễn Ngọc Tiến Imp Jan 10
Của Lễ Đời Con Dâng Hàn Thư Sinh Imp Sep 13
Của Lễ Hiến Dâng   Xuân Hoàng Imp Apr 17
Của Lễ Hy Sinh  Thái Nguyên Imp Mar 06
Của Lễ Mới Thái Nguyên Imp Mar 06
Của Lễ Nhân Sinh (TM) Trần Mừng    
Của Lễ Sớm Mai  Thế Thông   Oct 09
Của Lễ Tinh Tuyền  Trầm Thiên Thu   Jun 15
Của Lễ Tình Con  Xuân Đàn Imp Dec 14
Của Lễ Tình Yêu   Midi  Hiếu Anh, Hồ Đăng Tín   Aug 05
Của Lễ Tình Yêu 1  (HA) Hiếu Anh    
Của Lễ Tình Yêu 1  Midi  Hiếu Anh, Hồ Đăng Tín   Aug 05
Của Lễ Tri Ân  Nhật Minh Imp Jun 15
Của Lễ Tri Ân  Trầm Thiên Thu   Jun 15
Của Lễ Vẹn Toàn   MIDI  Văn Duy Tùng   Apr 10
Của Lễ Yêu Thương  Nhật Minh Imp Jun 15
Dã Tràng Xe Cát  Trầm Thiên Thu   Feb 16
Dâng  Trầm Thiên Thu   Dec 10
Dâng  MIDI  Hải Nguyễn Imp Jun 07
Dâng 1  Cao Minh Thắng   Jun 05
Dâng 2  Cao Minh Thắng   Aug 05
Dâng (Anh Tuấn) Anh Tuấn    
Dâng (Nguyễn Duy) Nguyễn Duy    
Dâng & Kính Dâng Ngài Anh Tuấn    
Dâng Ba Ngôi  Thế Thông   Oct 09
Dâng Ba Ngôi Thái Nguyên Imp May 06
Dâng Bánh (NDV) Nguyễn Duy Vi    
Dâng Bánh Rượu Trần Minh Hứa   Jul 11
Dâng Bánh Rượu  Nhật Minh Imp Jun 15
Dâng Ca Chúc Tụng Trầm Thiên Thu   Oct 11
Dâng Cha Trầm Thiên Thu   Sep 12
Dâng Cha Rượu Lành Bánh Thơm Liên Bình Định   Oct 16
Dâng Cha 1 Hương Vĩnh   Aug 10
Dâng Cha 1 Thái Nguyên Imp May 06
Dâng Cha Nhân Hiền  Nhật Minh Imp Jun 15
Dâng Chén Cứu Độ  Trầm Thiên Thu   Jun 15
Dâng Chúa  Tuấn Kim   Oct 17
Dâng Chúa ?    
Dâng Chúa Lm Vũ Thái Hòa   Sep 13
Dâng Chúa Ba Ngôi  Trầm Thiên Thu   Jun 15
Dâng Chúa Bánh Rượu Trần Thế   Jul 11
Dâng Chúa Càn Khôn Hương Vĩnh   Oct 11
Dâng Chúa Cao Sang Trầm Thiên Thu   Jul 13
Dâng Chúa Của Lễ Đời Con   Xuân Hoàng Imp Apr 17
Dâng Chúa Đời Con Nguyễn Chánh, Sa Mạc Hồng   May 09
Dâng Chúa Đời Con Lữ Hành Imp Jan 13
Dâng Chúa Giai Điệu Xuân  Nguyễn Ngọc Tiến Imp Dec 12, 19
Dâng Chúa Lễ Vật   YOUTUBE Lê Hà   Mar 18
Dâng Chúa Niềm Vui Kim Ân   Sep 06
Dâng Chúa Toàn Năng  Thế Thông   Oct 09
Dâng Chúa Trời & Của Lễ Con Dâng Phanxicô    
Dâng Chúa Tuổi Thơ Liên Bình Định   Aug 07
Dâng Chúa Tuổi Thơ  Đạt Đức Imp Dec 14
Dâng Chúa Tuổi Trẻ ?    
Dâng Của Lễ  Viết Chung   Mar 10
Dâng Đời Con Sơn Dương Imp Jun 12
Dâng Đời Nắng Mưa Trầm Thiên Thu   Aug 12
Dâng Đời Viễn Xứ  Trần Thế   May 16
Dâng Đời Viễn Xứ 2  Trần Thế   Jun 16
Dâng Giáo Xứ  Trần Thế   Jul 14
Dâng Hiến  Thế Thông   Oct 09
Dâng Hiến  Nguyễn Mộng Huỳnh   Jul 08
Dâng Hồn Xác  Hùng Lân    
Dâng Hồn Xác  Hùng Lân, Liên Bình Định   Aug 05
Dâng Lên Cha    MIDI  Hải Nguyễn   Mar 08
Dâng Lên Cha   Ngọc Khánh Imp Jul 06
Dâng Lên Cha  Thái Sơn   Jan 18
Dâng Lên Chúa  Xuân Đạt Imp Dec 14
Dâng Lên Chúa  Nhật Minh Imp Jun 15
Dâng Lễ1 (PLH) Phạm Liên Hùng    
Dâng Lễ15 (PLH) Phạm Liên Hùng    
Dâng Lễ Khấn Dòng  Nguyễn Chánh   Apr 15
Dâng Lễ Với Ngài  Nguyễn Hùng Cường    
Dâng Lên (HT) Hải Triều    
Dâng Lên Ba Ngôi  Liên Bình Định   Jan 06
Dâng Lên Ba Ngôi  Vũ Đình Ân   Jun 09
Dâng Lên Cha  MIDI  Hải Nguyễn Imp Sep 07
Dâng Lên Chúa  MIDI  Hải Nguyễn Imp Sep 07
Dâng Lên Chúa  Kiều Hữu Chiến Imp Sep 09, 19
Dâng Lên Chúa       MIDI  Vũ Thái Hoà   Jun 05
Dâng Lên Chúa Nhân Từ Nguyễn Paul   Jan 17
Dâng Lên Ngài ?    
Dâng Lên Ngài Của Lễ  Nguyễn Paul   Jul 16
Dâng Lên Người Cuộc Đời Kim Ân   Jan 06
Dâng Lời Chúc Tụng Trầm Thiên Thu   Jul 13
Dâng Mùa  Lữ Hành Imp Feb 12
Dâng Ngài (TY) Thy Yên    
Dâng Ngài  Lm Vũ Thái Hoà   Jun 05
Dâng Ngài Ðời Con  Nguyễn Hùng Cường- Phương Ý    
Dâng Ngài Lễ Vật  Nguyễn Paul   Jun 16
Dâng Ngài Niềm Tri Ân  Nguyễn Hùng Cường    
Dâng Nén Trầm Hương  Xuân Đạt Imp Dec 14
Dâng Nguyện  Trầm Thiên Thu   July 14
Dâng Người  Phanxicô    
Dâng Những Buồn Vui  Nguyễn Hùng Cường    
Dâng Niềm Cảm Mến  Phanxicô   Jan 08
Dâng Niềm Cảm Mến  Phanxicô - Liên Bình Định   Sep 09
Dâng Niềm Cảm Mến (4 bè) - Midi Phanxicô - NNT   Jul 13
Dâng Niềm Cảm Mến (3 bè)   Midi  Phanxicô - NNT   May 13
Dâng Niềm Cậy Trông  Kim Ân   Mar 04, 19
Dâng Niềm Tin Yêu  ?   Feb 06
Dâng Niềm Tín Thác  Trầm Thiên Thu   Feb 14
Dâng Thiên Toà  Thế Thông   Oct 09
Dâng Tiến  Thế Thông   Oct 09
Dâng Tiến 4      
Dâng Tiến 4 (NVT) Nguyễn Văn Trinh    
Dâng Tiến Ngôi Hai Sơn Dương Imp Jun 12
Dâng Tin Trầm Thiên Thu   Mar 13
Dâng Tình Con  Hải Nguyễn Imp Dec 14
Dâng Trong Niềm Tin Trầm Thiên Thu   Apr 13
Dâng Trong Tin Yêu Phanxicô, Liên Bình Định   Mar 10
Dâng Trong Tin Yêu  Trầm Thiên Thu   Jun 15
Dâng Trọn Cho Ngài Trầm Thiên Thu   Jun 10
Dâng Trọn Cuộc Đời Phanxicô    
Dâng Tuổi Thơ Trầm Thiên Thu   Apr 12
Dâng Tuổi Xuân ?    
Dâng Về Chúa   MIDI  Hải Nguyễn Imp Jun 07
Dâng Về Chúa  Liên Bình Định Imp Feb 15
Dâng Về Chúa Cha (2 bè)  Liên Bình Định   Nov 08
Dâng Về Chúa Cha (3 bè)   MIDI  Liên Bình Định   Apr 15
Dâng Về Ngài   MIDI  Hải Nguyễn Imp Jun 07
Dâng Về Ngài Lữ Hành Imp Jan 13
Đây Bánh Miến (TL) Trọng Linh    
Đây Hy Lễ (KL) Kim Long    
Đây Hy Lễ Kim Long - Liên Bình Định   Oct 08
Điệu Lý Đời Dâng  Trầm Thiên Thu   Sep 15
Đoàn Con Xin Dâng  Hải Nguyễn Imp Dec 14
Đơn Sơ Lễ Vật  Liên Bình Định   Mar 10
Đời Con Dâng Chúa  Kim Ân   Mar 08
Đời Con Dâng Chúa  Sơn Dương Imp Jun 12
Đời Con Dâng Lên  Thế Thông   Oct 09
Đời Dâng  Trầm Thiên Thu Imp Jun 15
Đời Lao Tác Trầm Thiên Thu   Jun 10
Đời Miệt Mài Dâng Chúa ?    
Đôi Tay Con Trần Thế   Jul 11
Đôi Tay Này ?    
Đồi Xưa  Thái Nguyên Imp Jul 06
Giao Ước Cứu Độ  Sơn Dương Imp Jun 12
Giá Máu Đức Giêsu Trầm Thiên Thu   Apr 13
Giấc Mơ Chưa Tròn  Nhất Chi Vũ   Nov 06
Giọt Mồ Hôi   MIDI  Hải Nguyễn   Jan 09
Hi Lễ Tình Yêu  Nguyễn Ngọc Tiến   Jan 10
Hiến Dâng (3 bè)   MIDI Nguyễn Văn Trinh, NNT   Jan 14
Hiến Lễ  Lê Đăng Ngôn   Sep 06
Hiến Lễ Chiều Xưa Trầm Thiên Thu   Oct 12
Hiến Lễ Con Dâng (PĐH) Phạm Đức Huyến    
Hiến Lễ Cứu Độ  Nguyễn Ngọc Tiến Imp Dec 12, 19
Hiến Lễ Đời Con  Thái Nguyên   Nov 05
Hiến Lễ Tình Yêu  Nguyễn Hùng Cường    
Hiến Lễ Tình Yêu  Nguyễn Mộng Huỳnh    
Hiến Lễ Tình Yêu  Thế Thông - Miên Ly   Oct 09
Hiến Lễ Tình Yêu (version 2) Thế Thông - Miên Ly   Oct 09
Hiến Lễ Tình Yêu (version 3) Thế Thông - Miên Ly   Oct 09
Hiến Lễ Vượt Qua Thái Nguyên Imp Mar 06
Hiến Tế (36) ?    
Hiệp Dâng Liên Bình Định   Feb 14
Hiệp Dâng Thái Nguyên Imp Mar 06
Hiệp Dâng  Thế Thông   Oct 09
Hiệp Dâng  Trầm Thiên Thu Imp May 13
Hiệp Dâng Chúa  Lữ Hành Imp Feb 12
Hiệp Dâng Của Lễ Trầm Thiên Thu Imp Jul 13
Hiệp Dâng Lễ Vật  Liên Bình Định   Feb 09
Hòa Khúc Hát Dâng  Trầm Thiên Thu   Jan 13
Hương Thơm  Vinh Hạnh    
Hy Lễ  Trầm Thiên Thu   Aug 12
Hy Lễ Cuộc Đời  Xuân Đạt Imp Dec 14
Hy Lễ Cuộc Ðời  Văn Chi   Feb 04
Hy Lễ Cuộc Ðời  Văn Chi - Liên Bình Định   Oct 08
Hy Lễ Đoạn Trường   MIDI  Hải Nguyễn Imp Jun 07
Hy Lễ Đời Con  Xuân Đạt Imp Dec 14
Hy Lễ Đời Con  Nguyễn Ngọc Tiến Imp Jan 10
Hy Lễ Tình Yêu  Nguyễn Ngọc Tiến Imp Dec 12, 19
Hy Lễ Tình Yêu     MIDI  Thế Thông   Mar 06
Kinh Dâng Trầm Thiên Thu   Jun 13
Kính Dâng Chúa  Trầm Thiên Thu   Jun 15
Kinh Dâng Lễ Nguyễn Bách   Jan 12
Kinh Dâng Lễ Văn Chi    
Kinh Trầm Dâng Chúa Sơn Dương Imp Jun 12
Kính Dâng Trầm Thiên Thu   May 13
Kính Dâng Cha Liên Bình Định   Mar 09
Kính Dâng Cha  Trầm Thiên Thu   May 15
Kính Dâng Cha  (Bản Đệm Đàn Thái Sơn   Jan 18
Kính Dâng Ngài  Kiều Hữu Chiến Imp Jan 17
Kính Dâng Người Trần Minh Hứa   Sep 12
Kính Dâng Về Chúa  Trầm Thiên Thu   May 15
Kính Tiến Chúa  Xuân Đạt Imp Dec 14
Kính Tiến Dâng Cha  MIDI  Hải Ánh    Feb 04
Kính Tiến Dâng Cha  Hải Ánh - Liên Bình Định   Oct 08
Kính Tiến Lên Cha   MIDI  Liên Bình Định   Jul 29, 19
Khúc Hát Tạ Ơn (TY) Thy Yên    
Khúc Hoài Niệm ?    
Là Đây Của Lễ  Ngọc Linh   Aug 10
Là Một Giọt Nước  Thế Thông   Oct 09
Lạy Cha Rất Thánh (VD) Vương Diệu    
Lấy Gì Đáp Đền ?    
Lễ Ban Chiều  MIDI Hải Ánh    Nov  03
Lễ Dâng, 3 bè   MIDI  Trần Mừng, NNT Oct 13
Lễ Dâng  Nguyễn Mộng Huỳnh    
Lễ Dâng  Nhật Minh Imp Jun 15
Lễ Dâng (TH) Thu Hương    
Lễ Dâng  Trầm Thiên Thu   Jun 13
Lễ Dâng 1  Xuân Đạt Imp Dec 14
Lễ Dâng 2  Xuân Đạt Imp Dec 14
Lễ Dâng 2 ?    
Lễ Dâng Ao Ước  Hải Nguyễn Imp Mar 16
Lễ Dâng Cha  Lữ Hành Imp Feb 12
Lễ Dâng Cuộc Đời  Liên Bình Định   Aug 07
Lễ Dâng Đầu Mùa  Liên Bình Định   Jan 06
Lễ Dâng Đầu Mùa  Gioakim   Jan 10
Lễ Dâng Đầu Năm    MIDI  Văn Duy Tùng   Apr 10
Lễ Dâng Đền Tội Nguyễn Bách   Jan 12
Lễ Dâng Đời Con  Lữ Hành Imp Feb 12
Lễ Dâng Ðời Con  Nguyễn Hùng Cường    
Lễ Dâng Đời Con  Nhật Minh Imp Jun 15
Lễ Dâng Hôm Nay  Trầm Thiên Thu   Dec 12
Lễ Dâng Kết Hiệp  Sơn Dương Imp Aug 12
Lễ Dâng Kiếp Người   MIDI  Hải Nguyễn Imp Jun 07
Lễ Dâng Mọn Hèn Sơn Dương Imp Aug 12
Lễ Dâng Ngài Liên Bình Định Imp Sep 11
Lễ Dâng Sương Chiều  Lữ Hành Imp Feb 12
Lễ Dâng Thành Tâm Trầm Thiên Thu   Aug 10
Lễ Dâng Tình Yêu (DT) Đào Trung    
Lễ Dâng Tình Yêu Đinh Dũng, Đinh Công Huỳnh   Jan 12
Lễ Dâng Tình Yêu  Nhật Minh Imp Jun 15
Lễ Dâng Toàn Thiêu ?    
Lễ Dâng Tưởng Nhớ  Nhật Minh Imp Jun 15
Lễ Hy Sinh  Lữ Hành Imp Feb 12
Lễ Vật Dâng Cha  Hải Nguyễn   Feb 15
Lễ Vật Dâng Chúa  Nhật Minh Imp Jun 15
Lễ Vật Dâng Hiến (ND)  MIDI  Nguyễn Duy    
Lễ Vật Đầu Năm  Liên Bình Định   Aug 05
Lễ Vật Đơn Hèn  Nguyễn Paul   Jul 16
Lễ Vật Giao Hoà (NK) Nguyên Kha    
Lễ Vật Hòa Bình Mi Trầm    
Lễ Vật Hòa Bình Mi Trầm - Liên Bình Định   Feb 07
Lễ Vật Hòa Bình (3 bè) Mi Trầm - Liên Bình Định   Oct 08
Lễ Vật Hồng (Lễ CTTĐVN) Trầm Thiên Thu   Sep 16
Lễ Vật Huyền Siêu ?    
Lễ Vật Mọn Hèn  Xuân Đạt Imp Dec 14
Lễ Vật Thống Hối  Nguyễn Paul   Aug 16
Lễ Vật Tinh Tuyền Trầm Thiên Thu   Aug 12
Lễ Vật Tri Ân ?    
Lòng Cậy Tin Dâng Chúa Sơn Dương Imp Jun 12
Lòng Thành Dâng Cha  Liên Bình Định   Aug 09
Lời Ca Bay Cao  ?   Jan 17
Lời Chân Thành (2 bè) Kim Long   Jul 10
Lời Chân Thành (3 bè) Kim Long    
Lời Con Kêu Khấn (KL) Kim Long    
Lời Dâng Trầm Thiên Thu   Oct 12
Lời Dâng 1 Nguyễn Duy   Dec 06
Lời Dâng 2 Nguyễn Duy    
Lời Dâng (VC) Văn Chi    
Lời Kinh Yêu Thương  Cao Minh Thắng   Jul 05
Lời Nguyện Cầu  Nhật Minh Imp Jun 15
Lời Nguyện Con Dâng  Trầm Thiên Thu   Nov 12
Mong Là Lễ Dâng  Trầm Thiên Thu   Aug 12
Một Niềm Phó Thác  Nguyễn Mộng Huỳnh    
Nâng Cao 2 (HD) Hạ Đăng    
Nén Hương Lòng (VC)  MIDI  Viết Chung    
Nếu Con Chợt Nhớ (PA) Phương Anh    
Ngạt Ngào Khói Hương Mai Thiện, Viết Chung   Mar 10
Nguyện Chúa Đoái Nhận  Hải Nguyễn Imp Dec 14
Nguyện Chúa Thương Hải Nguyễn Imp Jan 13
Nguyện Dâng Chúa      
Nguyện Dâng Lên Chúa  Nguyễn Paul   Aug 16
Nguyện Dâng Lên Chúa  Thái Sơn   Jan 18
Nguyện Dâng Tiến Chúa  Đạt Đức Imp Dec 14
Nguyện Ngài Thánh Hóa Trầm Thiên Thu   May 13
Nguyện Xin Dâng Lên Sơn Dương Imp Feb 13
Nguyện Xin Kính Dâng  Nguyễn Paul   Oct 17
Nguyện Xin Dâng Lên Chúa  Đạt Đức Imp Dec 14
Như Áng Hhương Trầm (MT) Mi Trầm    
Như Áng Hương Trầm  Liên Bình Định   Nov 08
Như Hạt Miến (TT) Thành Tâm    
Như Hương Khói Trầm Sơn Dương Imp Feb 13
Như Làn Hương Thơm (2 bè)  Liên Bình Định   Apr 09
Như Làn Hương Thơm (3 bè)  Liên Bình Định   Apr 09
Như Lễ Tế Chiều Hôm  MIDI Hải Ánh    Nov  03
Như Nén Hương (HA) Hải Ánh    
Niềm Dâng  Trầm Thiên Thu   Jan 16
Nỗi Niềm Con Dâng  Hạt Cát   Dec 12
Phận Hèn Kiêu Sa  Trầm Thiên Thu   May 13
Rượu Nho Thắm Nồng  Thế Thông   Oct 09
Suối Nguồn Tình Yêu  Nguyễn Ngọc Tiến   Jan 11
Sứ Thần Hiệp Dâng  Hồng Trần Phạm Đình Đài   Sep 04
Tâm Tình Dâng   MIDI  Hải Nguyễn Imp Jun 07
Tâm Tình Dâng Chúa  MIDI  Hải Nguyễn Imp Jun 07
Tâm Tình Dâng Chúa  Tri Văn Trinh   Mar 12
Tâm Tình Xin Dâng Trầm Thiên Thu   Jun 10
Tấm Bánh Đời Con Thanh Lâm   Oct 11
Tấm Bánh Miến (KL) Kim Long    
Tặng Vật Cho Ngài (ND) Nguyễn Duy    
Thánh Lễ Tạ Ơn (MT) Mi Trầm    
Thành Tâm Dâng Chúa Sơn Dương Imp Feb 13
Thân Lúa Miến (MT) Mi Trầm    
Thiếu Nhi Dâng Lễ 1   Nguyễn Chánh   May 16
Thiếu Nhi Dâng Lễ 1   hvh   Sep 10
Thiếu Nhi Dâng Lễ 2   hvh   Sep 10
Thượng Tiến Dâng Lên   MIDI  Văn Duy Tùng   Apr 10
Thượng Tiến Lên Ba Ngôi   Nguyễn Quang Hưng   Feb 16
Tiến Chúa Trời  Thế Thông   Oct 09
Tiến Dâng  Hoàng Khánh - Kim Long    
Tiến Dâng  Trầm Thiên Thu   May 13
Tiến Dâng Ba Ngôi  Nhật Minh Imp Jun 15
Tiến Dâng Ba Ngôi (4 bè)  Nhật Minh Imp Jun 15
Tiến Dâng Cha      
Tiến Dâng Cha (TT) Thành Tâm    
Tiến Dâng Của Lễ  Lữ Hành Imp Feb 12
Tiến Dâng Của Lễ  Trầm Thiên Thu   Jun 15
Tiến Dâng Lên ?    
Tiến Dâng Lên  Nhật Minh Imp Jun 15
Tình Cha  Hải Ánh   Mar 04
Tình Cha, 3 bè   MIDI  Hải Ánh, NNT Oct 13
Tình Con Dâng Ngài  Nguyễn Paul   Nov 17
Tình Chúa Chiều Xưa  Trầm Thiên Thu Imp Jan 13
Tình Dâng Trầm Thiên Thu   Mar 12
Tình Yêu Mến ?    
Trầm Hương Con Dâng  Nguyễn Văn Chánh   Feb 04
Trên Bàn Thánh  Thế Thông - Khương Huệ   Oct 09
Trên Đĩa Thánh (MT) Mi Trầm    
Trọn Đời Xin Dâng Trầm Thiên Thu   Aug 12
Từ Tay Thiên Sứ  Thế Thông   Oct 09
Tựa Hạt Miến ?    
Tựa Làn Trầm Hương Đỗ Vy Hạ    
Tựa Làn Trầm Hương (3 bè)   Midi Đỗ Vy Hạ, NNT   May 13
Tựa Làn Trầm Hương (4 bè)   Midi Đỗ Vy Hạ, NNT   May 13
Từng Giọt Rượu (ND) Nguyễn Duy    
Tựa Trầm Hương Ngọc Linh   Oct 11
Tuổi Thơ Dâng Chúa ?    
Từ Ruộng Đất (VC)  MIDI  Viết Chung    
Về Đi ?    
Với Cả Tâm Tình Kim Ân   Aug 18
Xin Chúc Tụng Chúa (HB) Hoài Bắc    
Xin Dâng  Nhật Minh Imp Jun 15
Xin Dâng  Hương Vĩnh Imp Jun 07
Xin Dâng  Ngọc Kôn   Nov 11
Xin Dâng Sơn Dương Imp Jun 12
Xin Dâng Trầm Thiên Thu   Apr 13
Xin Dâng 2       
Xin Dâng Cha Huy Hoàng    
Xin Dâng Cha Huy Hoàng - Liên Bình Định   Oct 08
Xin Dâng Cha Trầm Thiên Thu   Jun 13
Xin Dâng Cha 2 (PQ) Phạm Quang    
Xin Dâng Cha Tấm Bánh Ly Rượu   MIDI   Liên Bình Định   Mar 18
Xin Dâng Chúa  ? , Liên Bình Định   Apr 10
Xin Dâng Chúa  Thế Thông   Mar 10
Xin Dâng Chúa  Đạt Đức Imp Dec 14
Xin Dâng Kiếp Sống  Thế Thông   Oct 09
Xin Dâng Lên  Nguyễn Mộng Huỳnh    
Xin Dâng Lên  Nhật Minh Imp Jun 15
Xin Dâng Lên (4 lời 4 bè)  Nhật Minh Imp Jun 15
Xin Dâng Lên & Hy Lễ Cuộc Đời ? , Văn Chi    
Xin Dâng Lên 4 Hoàng Vũ    
Xin Dâng Lên 4 (4 bè)MIDI Hoàng Vũ, NNT   Jul  13
Xin Dâng Lên 6 Mi Trầm    
Xin Dâng Lên Cha  Nguyễn Mộng Huỳnh   Jul 02
Xin Dâng Lên Chúa  Kiều Hữu Chiến Imp Jan 17
Xin Dâng Lên Chúa  Sơn Dương   Sep 13
Xin Dâng Lên Cha  Trần Hoà Yên    
Xin Dâng Lên Ngài  Nguyễn Paul   Jul 18
Xin Dâng Lên Ngài  Liên Bình Định   Aug 05
Xin Dâng Lên Ngài  Thế Thông   Oct 09
Xin Dâng Ngài  Xuân Đàn Imp Mar 16
Xin Dâng Tiến Ngài Sơn Dương Imp Jun 12
Xin Hãy Thánh Hoá Trầm Thiên Thu   May 15
Xin Mở Mắt Con  Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Xin Tiến Dâng Cha   MP3  Linh Trần Thy   Feb 18
Xin Tiến Dâng Lên  Xuân Đàn Imp Mar 16
       

Update Database để Search:

Jan 08, 2019 by hvh