Chúa Thánh Thần

Update: 11/26/2019

Bài Hát

Tác Giả

 

Date

Ca Khen Thánh Linh  Nguyễn Bách   Jan 12
Ca Tiếp Liên - Lễ Hiện Xuống  Trầm Thiên Thu   May 10
Ca Tiếp Liên Lễ Ngũ Tuần  Tuấn Kim, thơ: Xuân Ly Băng   Oct 17
Cầu Chúa Thánh Thần  Thanh Ðạt    
Cầu Xin Chúa Thánh Thần T.N Phan - Phương Linh    
Cho Tình Người Hiệp Nhất Nguyễn Duy    
Chúa Thánh Thần Lê Đăng Ngôn   Apr13
Chúa Thánh Thần Ngự Đến  Phạm Đức Huyến   Jun 6, 19
Cơn Gió - Lửa Hồng  Trầm Thiên Thu   May 10
Ðã Bao Lần  Trần Mừng    
Hãy Chiếu Soi  Phanxicô    
Hoa Quả Thánh Thần  Xuân Thảo   Feb 05
Khơi Nguồn Lê Đăng Ngôn   Apr 13
Kinh Nguyện Chúa Thánh Thần  MIDI  Phaolo Đạt   Jun 07
Lạy Chúa  Việt Trì    
Lạy Chúa Thánh Thần       
Lạy Chúa Thánh Thần  Ðỗ Xuân Quế - Tiến Linh    
Lạy Chúa Thánh Thần  Khổng Vĩnh Thành Imp Jan 06
Lạy Chúa Thánh Thần  Nguyễn Duy    
Lạy Chúa Thánh Thần  Nguyễn Chánh   Jun 14
Lạy Chúa Thánh Thần  Trần Thế   Jul 11
Lạy Chúa Thánh Thần  Nhật Minh Imp Jun 15
Lạy Chúa Xin Sai      
Lạy Thánh Linh  Trần Mừng    
Lạy Thần Linh Lm Phạm Văn Đẩu   Jul 17
Lễ Hiện Xuống  M. Phú    
Lửa Thánh  Trầm Thiên Thu   May 15
Mong Chờ Thánh Linh  Thu An   Apr 10
Này Thần Linh Chúa      
Ngài Sai Tôi Ði  Ngọc Cẩn    
Ngôi Ba Thiên Chúa Ngô Duy Linh    
Ngọn Lửa Bình An Thu An   Sep 14
Ngọn Lửa Hồng Thiêng  Trầm Thiên Thu   May 15
Ngọn Nến Thánh Thần Phanxicô    
Nguồn Ơn Thánh Linh  Liên Bình Định   Mar 15
Ngài Sai Tôi Đi  Nhật Minh Imp Jun 15
Người Sai Tôi Ði  Nam Hải    
Ngợi Ca Thần Linh Chúa  Phạm Trung Imp Jan 18
Nguyện Ngôi Ba      
Nguyện Cầu Thánh Linh Nguyễn Bách   Feb 12
Nguyện Thánh Linh Nam Hoa    
Nguyện Thánh Thần Thái Nguyên   Mar 06
Nguyện Xin Bảy Ơn Chúa Thánh Thần  Kỳ Minh   May 13
Nguyện Xin Chúa Thánh Thần  Vương Diệu    
Nguyện Xin Ngôi Ba  Trần Thế   May 16
Nguyện Xin Tình Yêu Chúa  Khoa Tâm    
Nhân Chứng Tình Yêu Trầm Thiên Thu   Jun 10
Như Cha Đã Sai Thầy      
Ôi Thần Linh Chúa  Vinh Hạnh    
Ôi Thần Linh Chúa  Vinh Hạnh - Tiến Linh    
Ôi Thần Linh Chúa  Liên Bình Định   Aug 09
Thánh Linh Tình Yêu  Liên Bình Định, Dzuy Sơn Tuyền   Nov 26, 19
Thánh Thần Chân Lý  Nguyễn Duy    
Thánh Thần Chúa  Trần Văn Huyến    
Thánh Thần Chúa Ngự Trên Tôi  Thế Thông   Jan 10
Thánh Thần Hãy Ðến  Thành Tâm    
Thánh Thần Nguồn Ánh Sáng  Nguyễn Ngọc Tiến   Jan 10
Thánh Thần Thiên Chúa  Trầm Thiên Thu   May 13
Thần Khí Chúa       
Thần Khí Chúa  Hải Triều, Liên Bình Định   Jun 08
Thần Khí Chúa  Thiên Lan    
Thần Khí Chúa Sai Tôi       
Thần Khí Chúa Sai Tôi  Kim Long, Liên Bình Định   Jan 07
Thần Linh Chúa       
Thần Linh Chúa Hỡi  Tín Vy   Feb 12
Thần Linh Thiên Chúa  Hoàng Kim    
Trong Ơn Chúa Thánh Thần  Nguyễn Duy    
Từ Gốc Giet-Xê  M. Phú    
Veni Creator Spiritus       
Veni Sancte Spiritus  Trần Anh Linh    
Xin Ban Thánh Linh       
Xin Ban Thánh Thần  Trần Thế   Aug 11
Xin Ban Thánh Thần (Tv103)   MP3 Trầm Thiên Thu   Apr 16
Xin Chúa Ngôi Ba  Nguyễn Văn Vượng    
Xin Chúa Thánh Thần  Kim Long    
Xin Chúa Thánh Thần Ngự Ðến       
Xin Gửi Thần Khí (Tv103)  Trầm Thiên Thu   Apr 16
Xin Ngài Ngự Đến  MIDI  Hải Nguyễn   Jun 07
Xin Ngôi Ba Thiên Chúa  Kim Long    
Xin Thánh Thần  Hùng Lân    
Xin Thánh Thần Đến Canh Tân  Ngọc Hân   Apr 16
Xin Thánh Thần Ngự Đến   MIDI  Thế Phong   Apr 08

Database Updated: Jan 09, 2019 by hvh

Slottica