Chúa Kitô Vua 

Update 11/12/19 by HH

Tên Bài Hát  Tác Giả    Update 
Ðáp Ca và Alleluia (Năm A) NămB NămC  Phần Ðáp Ca    
Chiên Hiến Tế  Trầm Thiên Thu   Nov 14
Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (Thiếu Nhi)  Nguyễn Duy    
Chúa Giêsu Vua  Thảo Vy, Hoàng Nam   Oct 15
Chúa Là Vua  Hải Triều    
Chúa Là Vua  Hải Triều, Liên Bình Định   Jun 08
Chúa Là Vua  Nhật Minh   Oct 15
Chúa Là Vua, 3 bè   MIDI  Hương Đan, NNT   Oct 13
Chúa Oai Phong (Tv92)  MP3 Trần Minh Hứa   May 11
Con Chiên      Oct 15
Giêsu Khởi Thắng      
Giêsu Vua  Huyền Linh    
Giêsu Vua Tình Yêu  Thái Nguyên   Oct 15
Giêsu Vua Tình Yêu  Vincent Đoàn   Oct 15
Halleluia - Lễ Chúa Kitô Vua  MIDI Cao Thanh Hoàng   Oct 15
Hát Lên Bài Ca Mới  Duy Thiên   Apr 10
Hãy Hát Lên      Oct 14
Hoàn Cầu Mừng Vui  Tri Văn Vinh    
Hoan Hô Chúa  Ðỗ Vy Hạ    
Hoan Hô Vua Giêsu       
Hoan Hô Vua Giêsu       
Hoan Hô Vua Giêsu  Liên Bình Định   Apr 10
Khải Hoàn Ca  Handel, Thanh Hoàng   Oct 13
Lạy Chúa Là Vua  Duy Thiên    
Lạy Ðức Kitô  Tiến Linh    
Lạy Trái Tim Chúa  ?    
Lễ Chúa Kitô Vua  Hoàng Kim    
Người Là Vua   Thu An   Oct 12
Nhạc Khúc Lên Đền MIDI Cao Thanh Hoàng   Oct 15
Ôi Giêsu (Giêsu Vua)  Huyền Linh - Liên Bình Định   Feb 06
Suy Tôn Chúa Là Vua  Huyền Linh   Oct 15
Thiên Vương Tối Cao   MP3 Trầm Thiên Thu   Nov 12, 19
Tôn Vinh Giêsu Vua  Cao Thanh Hoàng   Nov 05
Tôn Vinh Giêsu Vua (có phối khí)   MIDI  Cao Thanh Hoàng   Oct 12
Trước Nhan Vua Trời  Thế Thông   Oct 15
Tung Hô Vua Muôn Vua  Trần Thế   Aug 11
Vạn Tuế Chúa Là Vua  Hải Ánh   Oct 15
Vạn Tuế Kitô Vua  Trầm Thiên Thu   Nov 14
Vua Đất Trời  Trần Công Hoán   Oct 15
Vua Giêsu  MIDI  Hải Nguyễn   Dec 07
Vua Hiển Trị  Tiến Linh    
Vua Hiển Trị  Thái Nguyên   Oct 15
Vua Hiển Vinh  Kim Long, Handel    
       

Database Updated: April 24, 16 by Trần Thế

Slottica