Chúa Ba Ngôi

Bài Hát

Tác Giả

 

Date

Abba Lạy Cha  Nguyên Hữu    
Alleluia: Lễ Chúa Ba Ngôi       
Ba Ngôi Thiên Chúa  Cao Minh Thắng   Jun 05
Ba Ngôi Thiên Chúa  Liên Bình Định   Aug 09
Cầu Xin Ba Ngôi Trầm Thiên Thu   Aug 26, 19
Chúa Ba Ngôi  Thy Yên    
Chúc Tụng Ba Ngôi  Lữ Hành   Feb 12
Chúc Tụng Ba Ngôi Trầm Thiên Thu   Mar 11, 19
Chúc Tụng Một Chúa Ba Ngôi  Hoàng Kim    
Dâng Lễ: Ca Khúc Trầm Hương  Dao Kim    
Dâng Lễ: Dâng Lên Ba Ngôi  Vũ Ðình Ân    
Dâng Lễ: Dâng Lên Ba Ngôi  Liên Bình Định   Jan 06
Dâng Lễ: Kính Dâng Ba Ngôi  Tri Văn Vinh    
Ðáp Ca: Thánh Ca Ða-ni-en  Ðỗ Vy Hạ   Năm A
Ðáp Ca: TV 32      Năm B
Hồng Ân Thiên Chúa  Hải Linh    
Mầu Nhiệm Ba Ngôi  Thành Nam    
Mầu Nhiệm Ba Ngôi  Thái Nguyên   Mar 06
Nào Hãy Chúc Tụng  Xuân Thảo    
Ngợi Khen Ba Ngôi  Ðỗ Vy Hạ    
Ngợi Khen Ba Ngôi  Hải Nguyễn Imp Dec 14
Ngợi Khen Cảm Tạ Chúa Ba Ngôi hvh    
Ngợi Khen Cảm Tạ Chúa Ba Ngôi (4 bè)   MIDI hvh, NNT   Jul 13
Nhân Danh Ba Ngôi  Trầm Thiên Thu   May 13
Thiên Chúa Ba Ngôi  Tường Vy    
Tôn Vinh  Khoa Tâm    
Tôn Vinh Ba Ngôi  Nam Hoa    
Vinh Danh Ba Ngôi  Ðỗ Vy Hạ    
Vinh Danh Ba Ngôi  Hải Nguyễn Imp Dec 14
Vinh Danh Ba Ngôi  Thái Nguyên   Mar 06
Vinh Danh Ba Ngôi  Xuân Thảo    
Vinh Danh Chúa  MIDI  Thế Phong   May 08

Database updated: Jan 09, 2019 by hvh

Slottica