Các Thánh - Thiên Thần

Update 09/10/19 by HH

Chú thích: Những hát mầu GREEN là những bài viết với phần nhạc đệm
  Những bài có star (
* ) dùng ngoài Phụng Vụ

Các Thiên Thần  Tác Giả    Notes 
Lưỡi Gươm Micae Trầm Thiên Thu   Sep 14
Thiên Thần Bản Mệnh Trầm Thiên Thu   Aug 12
Xin Lỗi Thiên Thần Bản Mệnh Trầm Thiên Thu   Oct 18
Các Thánh (chung)  Tác Giả     
Ai Ra Đi Thế Thông   Oct  09
Alleluia Lm Xuân Thảo    
Bài Ca Trên Núi Nguyễn Duy    
Bước Theo Đoàn Chứng Nhân Ngọc Khánh Imp Jul 06
Ca Mừng Các Thánh  Hoài Chiên    
Ca Mừng Các Thánh  Hoài Chiên - Liên Bình Định   Apr 09
Ca Mừng Các Thánh  Liên Bình Định   Apr 09
Ca Mừng Các Thánh  Nguyễn Duy    
Ca Mừng Các Thánh Thế Thông   Oct 09
Chư Thánh Trầm Thiên Thu Imp Feb 16
Của Lễ Anh Hài Hải Nguyễn Imp Mar 16
Của Lễ Hiến Tế Ngọc Khánh Imp Jul 06
Đáp Ca: Tv23 Này Là Dòng Dõi Mi Trầm    
Ðáp Ca: Tv23   Hoàng Kim    
Ðáp Ca: Tv23  Kim Long    
Ðáp Ca Tv23  Minh Tâm    
Ðáp Ca Tv23  Xuân Thảo    
Đáp Ca Tv23  Loan Hảo   Oct 15
Đệ Nhất Tình Yêu  Trầm Thiên Thu   Jun 10
ĐGH Phaolô VI  Trầm Thiên Thu   Jul 18
Hãy Ðến Lãnh Nhận  Hoài Bắc    
Khải Hoàn Ca  MIDI  Cao Thanh Hoàng   Oct 12
Mừng Các Thánh  Hoài Đức   Oct 07
Mừng Chư Thánh  Hải Triều   Nov 06
Mừng Chư Thánh  Kim Long    
Mừng Kính Các Thánh Anh Hài Hải Nguyễn Imp Mar 16
Mừng Kính Thánh (...)  Hải Nguyễn   May 15
Nào Cùng Vui Hoàng Vũ    
Ngày Trở Về  Trầm Thiên Thu   May 15
Ngày Về  Kim Long    
Ngợi Mừng Các Thánh       
Nhập Lễ - Các Thánh Tử Đạo Hải Nguyễn Imp Mar 16
Phúc Thay Cho Ai Trần Thế   Oct 13
Phúc Thật Tám Mối Trần Thế   Oct 13
Thánh Đồng Trinh  Trầm Thiên Thu   Aug 18
Thánh Sử  Trầm Thiên Thu   May 15
Thánh Sử (2)  Trầm Thiên Thu   Aug 18
Thánh Tiến Sĩ  Trầm Thiên Thu   Jul 29, 19
Thánh Tông Đồ  Trầm Thiên Thu Imp Feb 16
Xin Hát Lời Tụng Ca Mi Giáng   May 15
Cha Trương Bửu Diệp  Tác Giả     
Bên Cha Yêu Thương  Nhật Minh Imp Jun 15
Cha TBD, Chứng Nhân Tin Mừng  Loan Hảo   Mar 16
Gương Sáng Cha Diệp  MP3 Trầm Thiên Thu   Sep 15
Nhân Chứng Đức Tin  MP3 Trầm Thiên Thu   Sep 15
       
Mẹ Teresa Calcutta  Tác Giả     
Cầu Mẹ Thánh Têrêsa  Trầm Thiên Thu   Sep 16
Mẹ Têrêsa Calcutta  Trầm Thiên Thu   Apr 13
Mẹ Teresa Calcutta  Tuấn Kim   Oct 17
       
Thánh Agatha (Feb 05) Tác Giả     
Thánh Agatha  MID  Liên Bình Định   Nov 16
Thánh Angela Merici Tác Giả     
Trinh Nữ Khôn Ngoan  Trầm Thiên Thu   Jan 14
Thánh Anna & Gioakim (Jul 26) Tác Giả     
Song Thân Đức Mẹ  Trầm Thiên Thu   May 10
Thánh Antôn (June 13)  Tác Giả     
Thánh Antôn & Phanxicô  Anh Tuấn   Nov 05
Tri Ân Thánh Antôn Lm Xuân Đường   May 16
Đáp Ca (Tv15)    MP3 hvh   Jun 18
Thánh Bosco (Jan 31)  Tác Giả     
Nguyện Xin Thánh Gioan Bosco  MIDI  Nguyên Hồ   Aug 04
Ngọn Đuốc Yêu Thương  Lê Đăng Ngôn   Feb 08
Noi Gương Gioan Bosco  Lê Đăng Ngôn   Feb 08
Thánh Catarina (April 29)  Tác Giả     
Giọt Hồng Catarina  Trầm Thiên Thu   Nov 13
Tiến Sĩ Đồng Trinh  Trầm Thiên Thu   Jan 13
Trinh Nữ Catarina  Trầm Thiên Thu   Jul 19
       
Thánh Cecilia (Nov 22)  Tác Giả     
Bài Ca Cecilia Thế Thông   Oct 09
Ca Khúc Cecilia  Thế Thông - Miên Ly    
Chào Mừng Cecilia  Thế Thông    
Ca Mừng Thánh Quan Thầy Cecilia  Liên Bình Định   Aug 09
Cecilia  Kim Ân   Jan 06
Cung Đàn Cecilia  Trầm Thiên Thu   Nov 13
Cung Lòng Ngợi Ca  MIDI Cao Thanh Hoàng   Jan 13
Thánh Cecilia (4 bè) Hoài Chiên - Tiến Linh    
Thánh Cecilia (2 bè) Hoài Chiên   Nov 03
Thánh Cecilia  Liên Bình Định   Mar 06
Thánh Cecilia  Nhật Minh Imp Jun 15
       

Thánh Đaminh (Aug 8)  Tác Giả     
Thánh Đaminh  Nhật Minh Imp Jun 15
Trắng Đen Đaminh  Trầm Thiên Thu   Jul 13
Thánh Faustina (Oct 5)  Tác Giả     
Con Nhà Nghèo  Trầm Thiên Thu   Sep 15
Thánh Faustina  Trầm Thiên Thu   Apr 16
Thánh Gioan XXIII  Tác Giả     
Thánh Gioan XXIII  Trầm Thiên Thu   Mar 14
Thánh Gioan Lasan  Tác Giả     
Tình Yêu Gioan Lasan  Trầm Thiên Thu   June 13
Thánh Gioan Phaolo II  Tác Giả     
Ca Mừng Chân Phước Gioan PhaoLo II  Cao Thanh Hoàng   Mar 14
Khấn Thánh Gioan PhaoLo II  Liên Bình Định   Dec 14
Sứ Giả Hoà Bình  Trầm Thiên Thu Imp Feb 16
Thánh Gioan Phaolô II  Phạm Trung imp Mar 16
Thánh Gioan Vianney (Aug 4)  Tác Giả     
Gioan Vianney  Thái Nguyên   Nov 05
Gioan Vianney  Trầm Thiên Thu   Apr 13
Thánh Gioan Tông Đồ (Dec 27)  Tác Giả     
Gioan Tông Đồ  Thái Nguyên   Nov 05
Thánh Sử  Trầm Thiên Thu   May 15
Tình Gioan Tông Đồ  Trầm Thiên Thu   Nov 18
Thánh Gioan Tiền Hô (Jun 24)  Tác Giả     
Ai Cao Trọng Hơn  Hải Ánh   Apr 07
Có Một Người  Phạm Ðình Nhu - Tiến Linh    
Dâng Lời Cảm Tạ Anh Tuấn    
Chúa Biết Rõ Con  Trầm Thiên Thu   Jun 16
Chúa Đã Biết Con (Tv138)  Hải Triều    
Dâng Lời Ngợi Ca  Anh Tuấn   Nov 05
Ðây Là Ðấng  Hải Triều    
Ðáp Ca Lễ Vọng Tv70   MIDI  Mi Giáng   Jul 08
Ðáp Ca Lễ Vọng Tv70   hvh   Nov 13
Ðáp Ca Tv138   MIDI  Mi Giáng   Mar 08
Ðáp Ca Tv138  Mi Trầm    
Ðáp Ca & Alleluia  Mi Trầm - hvh    
Ðáp Ca Tv138 Cảm Tạ Chúa  Hoàng Kim    
Ðáp Ca Tv138 Chúa Dựng Nên Con  Hải Triều    
Đáp Ca Tv138 & Alleluia  hvh    
Đáp Ca Tv138 (version 2)  mp3 hvh   Jun 12
Đáp Ca Tv138  Ngọc Cẩn   Jun 09
Đáp Ca Tv138  YOUTUBE Hoa Phượng Vi   Jun 12
Đáp Ca Tv138 Mai Tam   Nov 14
Đáp Ca Tv138 Xuân Minh   Jun 12
Đáp Ca Tv138 Nguyễn Paul   Feb 16
Đáp Ca Tv138 Loan Hảo   Jun 18
Gioan Tẩy Giả  Trầm Thiên Thu   Nov 13
Gioan Tiền Hô  Thái Nguyên   Jan 05
Gói Trọn Tình Yêu  Trầm Thiên Thu   Nov 13
Hài Nhi Tên Gioan       
Hài Nhi Tên Gioan (2)       
Huyền Thoại Gioan  MIDI  Hải Nguyễn   Jun 07
Kính Thánh Gioan Tiền Hô       
Ngài Lớn Lên  Trần Thy Yên      
Ngày Vui Gioan Chào Ðời       
Người Ðến Từ Sa Mạc  Nguyễn Duy    
Người Là Ai ?  Nguyễn Bách    
Thánh Gioan Tiền Hô  Kim Long    
Theo Gót Gioan Tiền Hô  Phương Anh    
Theo Gương Gioan Tiền Hô  Thái Nguyên   Jan 05
Tôi Biết, Tôi Đã Tin Vào Ai  Hoàng Kim    
Từ Tấm Bé  M. Phú    
       
Thánh Giuse (March 19)  Tác Giả     
Ca Nguyện Thánh Giuse  Viết Chung    
Cất Tiếng Hát Mừng Viết Chung    
Cầu Xin Thánh Gia  Phạm Ðình Nhu, Nguyễn Khác Tuần    
Cha Công Chính  Ngọc Cẩn   Jan 08
Cha Giuse - YOUTUBE Trầm Thiên Thu Imp May 10
Chúc Tụng Thánh Giuse  Hải Linh    
Cùng Cha Dâng Lễ  La Thập Tự   Sep 18
Ðáp Ca & Alleluia (Tv88)  Hoàng Kim    
Ðáp Ca & Alleluia (Tv88)  Vũ Thành An    
Ðáp Ca (Tv88)  Kim Long    
Ðáp Ca (Tv88)  Xuân Thảo    
Ðây Người Quản Gia  Phan Sinh    
Đến Cùng Cha Thánh Giuse  MP3 Liên Bình Định   Apr 16
Đến Cùng Giuse  Thế Thông   May 10
Dòng Ðavít  Viết Chung    
Giuse Bầu Cử  Hải Linh - Minh Ðệ    
Giuse Công Chính  Trầm Thiên Thu   Feb 13
Giuse, Mẫu Gương Gia Đình  MIDI  Liên Bình Định   Mar 18
Giuse Trong Âm Thầm  Thái Nguyên   Jan 05
Hạt Muối Giuse  Trầm Thiên Thu   Mar 14
Hãy Đến Cùng Giuse  Xuân Đàn   May 15
Hãy Đến Cùng Thánh Giuse  La Thập Tự, Liên Bình Định   Mar 17
Hãy Ðến Với Yuse  Ðỗ Vy Hạ    
Hoan Ca Yuse  Nguyễn Bách   Jan 12
Kính Mừng Giuse   MIDI  Hải Nguyễn   Jan 09
Kính Mừng Thánh Giuse Trầm Thiên Thu   Jun 15
Lạy Cha Giuse  Ðại Hồng, Nguyễn Minh Trí    
Lạy Cha Giuse 2       
Lạy Thánh Giuse  Anh Tuấn    
Lạy Thánh Giuse  Minh Ðệ    
Lạy Thánh Giuse  Liên Bình Định   Mar 10
Lạy Thánh Giuse  Xuân Đàn   May 15
Lễ Thánh Giuse (Hiệp Lễ) Trần Văn Huyến Imp May 27, 19
Lễ Thánh Giuse (Nhập Lễ) Trần Văn Huyến Imp May 27, 19
Mái Ấm Yêu Thương Trầm Thiên Thu   Mar 18, 19
Mừng Bổn Mạng Giuse  Sơn Dương   Jun 12
Mừng Kính Thánh Giuse  Nguyễn Văn Hiển Imp Aug 18
Ngợi Ca Thánh Cả Giuse  Trần Ðại Phước    
Nguyện Xin Thánh Giuse   MIDI  Hải Nguyễn   Jan 09
Người Cha Hiền  Hồng Trần    
Người Như Bóng Mát  Viết Chung    
Noi Gương Thánh Gia  Nhật Minh Imp Jun 15
Tạ Ơn Thánh Cả Giuse  Phạm Trung imp Mar 16
Tán Dương Tháng Giuse  Trầm Thiên Thu   Apr 12, 19
Thánh Cả Giuse  Vũ Ðình Ân    
Thánh Giuse  Liên Bình Định    
Thánh Giuse  Hải Linh, Minh Ðệ    
Thánh Giuse  Kim Long    
Thánh Giuse  Quốc Vinh    
Thánh Giuse  Trần Văn Huyến    
Thánh Giuse 1  Kim Long    
Thánh Giuse Bạn Ðức Trinh Nữ       
Thánh Giuse, Người Của Sự Vượt Qua  Tuấn Kim, lời: ĐGM Vũ Duy Thống   Oct 17
Thánh Giuse Thợ  Chính Trung    
Tiếng Vang       
Tung Hô Thánh Giuse  Hàn Thư Sinh Imp Sep 13
Về Bên Thánh Giuse  Loan Hảo   Mar 16
Về Bến Thiên Ðàng  Minh Ðệ    
Yuse Tôi Tớ  Tín Trung  Ðỗ Vy Hạ    
Thánh Goretti (July 6)  Tác Giả     
Bông Huệ Đẫm Máu  Trầm Thiên Thu Imp Feb 16
Maria Goretti Lm Xuân Đường   May 16
Thánh Martinô (Nov 3)  Tác Giả     
Có Một Tấm Lòng  Lữ Hành   Jan 13
Kính Thánh Martin  Hải Nguyễn   Jan 13
Nguyện Thánh Martino  Nhật Minh Imp Jun 15
Sắc Mầu Yêu Thương  Trầm Thiên Thu   Nov 15
Tấm Lòng Vàng  Lữ Hành   Jan 13
Thánh Martino  Lữ Hành   Jan 13
Thánh Martin  MIDI   Nguyên Hồ   Aug 04
Thánh Martinô      Feb 06
Thánh Monica (Aug 27)  Tác Giả     
Ca Mừng Thánh Monica Hải Nguyễn Imp Mar 16
Giọt Lệ Monica  Trầm Thiên Thu   May 10
Gương Nguyện Cầu  Trầm Thiên Thu   Apr 13
Mừng Kính Thánh Nữ Monica  MIDI Hải Ánh   Aug 04
Nguyện Cầu Thánh Nữ Monica  MIDI  Nguyên Hồ   Aug 04
Người Mẹ Công Giáo  Trầm Thiên Thu   Apr 13
Thánh Monica  Nhật Minh Imp Jun 15
Thánh Monica Hiền Mẫu (Kết Lễ)  hvh   Aug 14
Thánh Nữ Monica Hải Nguyễn Imp Mar 16
       
Thánh Pampuri  Tác Giả     
Dâng Hương Kính Thánh Pamouri  Thế Thông   May 10
Thánh Phanxicô Assissi (Khó Khăn) Tác Giả     
Ca Mừng Cha Thánh   MIDI  Hải Nguyễn   Jun 07
Đáp Ca (Tv1)  MIDI  Hải Nguyễn   Jun 07
Đời Nghèo Phanxicô  Trầm Thiên Thu   Sep 10, 19
Phanxicô Assisi   MIDI  Hải Nguyễn   Jun 07
Thánh Phanxicô Xavier (Truyền Giáo) Tác Giả     
Nhà Truyền Giáo (St Francis Xavier)  Trầm Thiên Thu   Dec 15
Thánh Phaolô Trở Lại (Jan 25)  Tác Giả     
Ðáp Ca TV116 Lễ Thánh Phaolô Trở Lại  Xuân Thảo    
Một Lần Ngã Ngựa  Trầm Thiên Thu   Jan 28
Phaolô Yêu Thương  Nguyễn Chánh   Feb 04
Tin Yêu Ca (Lễ Thánh Phaolô)  Nguyễn Thắng    
Tôi Biết Tôi Đã Tin Vào Ai ( Lễ Thánh Phaolo)  Hoàng Kim   Jan 08
Tôi Sống Trong Niềm Tin (Thánh Phaolo)  Cao Nguyên   Jan 08
       
Thánh Phêrô & Phaolô (Jun29)  Tác Giả     
Alleluia Elizabeth Kim Nguyễn    
Chìa Khóa Phêrô  Nguyễn Duy    
Con Thuyền Phêrô Thế Thông - Miên Ly    
Cầu Cho Giáo Hội  hvh   Jun 05
Ðây Những Anh Hùng  Trần Mừng    
Đáp Ca Lễ Vọng Tv18   MIDI  Mi Giáng   Jul 08
Đáp Ca Lễ Vọng Tv18   Ngọc Cẩn   Jun 09
Đáp Ca Lễ Vọng Tv18   Nhật Minh Imp Jun 15
Đáp Ca Lễ Vọng Tv18   hvh   Jun 14
Đáp Ca Lễ Vọng Tv18 Nguyễn Paul   Feb 16
Đáp Ca Tv18a (Lễ Vọng)  Mai Tam   Nov 14
Ðáp Ca Lễ Vọng Phero-Phaolo Tv18   MIDI Cao Thanh Hoàng   Jun 08
Ðáp Ca Tv33   MIDI Cao Thanh Hoàng   Jun 08
Alleluia   MIDI Cao Thanh Hoàng   Jun 08
Ðáp Ca Tv33   MIDI  Mi Giáng   Mar 08
Ðáp Ca & Alleluia TV33  Mi Trầm    
Ðáp Ca TV33  Hoàng Kim ?    
Ðáp Ca & Alleluia  Hoàng Kim ?    
Ðáp Ca TV18B Lễ Vọng       
Ðáp Ca TV33  Hoàng Kim    
Ðáp Ca TV33  Phan Sinh    
Ðáp Ca Tv33  hvh    
Ðáp Ca Tv33  Elizabeth Kim Nguyễn    
Đáp Ca Tv33 Xuân Minh   Jun 12
Đáp Ca Tv33  Ngọc Cẩn    
Đáp Ca Tv33  Quốc Thái   Feb 21, 19
Đáp Ca Tv33  Mai Tam   Nov 14
Đáp Ca Tv33  Nhật Minh   Jun 15
Đáp Ca Tv33 Nguyễn Paul   Feb 16
Đáp Ca Tv33 - MIDI Văn Duy Tùng   Jun 18
Đáp Ca Tv33 - YOUTUBE Hoa Phượng Vi   Jun 17
Hai Tông Đồ  Ngọc Cẩn   Feb 08
Hai Vị Thánh  MIDI  Hải Nguyễn   Jun 07
Tv33  Nguyễn Chánh   Jun 04
Lễ Thánh Phêrô & PhaoLô  Nguyễn Duy    
Mừng Hai Thánh Tông Ðồ  Mi Trầm    
Mừng Hai Thánh Tông Ðồ 2       
Mừng Hai Thánh Tiên Phong  Minh Tâm    
Mừng Thánh Phêrô Phaolô       
Mừng Thánh Phêrô Phaolô  Liên Bình Định   Mar 10
Ngươi Là Đá (2 bè)  Trần Minh Hứa   May 11
Ngươi Là Đá (4 bè)  Trần Minh Hứa   Jul 15
Ông Thánh Phêrô  Trần Anh Linh    
Phêrô Con Là Đá  Nhật Minh Imp Jun 15
Phêrô và Phaolô  Trầm Thiên Thu   May 10
Thánh Phêrô       
Tuyên Xưng  Hải Triều, Liên Bình nh   Apr 08
       
Thánh Piô (Sep 23) Tác Giả     
Dấu Đời Piô  Trầm Thiên Thu   Mar 18
Năm Dấu Đời Piô  Trầm Thiên Thu   Sep 18
Thánh Stephano (Dec 26) Tác Giả     
Cửa Trời Mở Ra  Trầm Thiên Thu   Jul 13
Thánh Thomas Aquinô (Jan 28) Tác Giả     
Thomas Tiến Sĩ  Trầm Thiên Thu   May 10
Tiến Sĩ Thiên ThầnMP3 Trầm Thiên Thu   Nov 12
Dâng Lễ Với Thánh Tôma Trầm Thiên Thu   Jan 15
Thánh Têrêsa Hài Đồng (Oct 1)  Tác Giả     
Đáp Ca  (Phần Đáp Ca Đặc Biệt)    
Bài Ca Têrêsa  Việt Khôi   Nov 05
Bông Hồng Têrêsa  MIDI  Mi Giáng   Aug 07
Đóa Hồng Tình Yêu  Trầm Thiên Thu   Jun 10
Hãy Mưa Hoa Hồng  MIDI  Hải Nguyễn   Jun 07
Hoa Hồng Ân  Kim Ân   Jan 06
Mừng Thánh Têrêsa  Nguyễn Chánh   Sep11
Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng  Hải Ánh   Apr 07
Thánh Têrêsa  Liên Bình Định    
Têrêsa  Thái Nguyên   Nov 05
Têrêsa - Tình Yêu  Tuấn Kim, Xuân Ly Băng   Sep 17
Tình Mến Đơn Sơ  Trầm Thiên Thu   Sep 14
Tuổi Xuân Dâng Chúa  - YOUTUBE Trầm Thiên Thu Imp Jun 10
Từng Bông Hoa Nhỏ (2 bè)  Trần Thế   Aug 11
Từng Bông Hoa Nhỏ (3 bè)  Trần Thế   Aug 11
Xin Là Bông Hoa Nhỏ  MP3  Nguyễn Văn Hiển   Sep 17
Thánh Vinh Sơn (Apr 5) Tác Giả     
Thánh Vinh Sơn  Nhật Minh Imp Jun 15
Thánh Vinh Sơn  Trầm Thiên Thu   Apr 16
       

Các Thánh Tử Đạo VN (Nov 24) 

Tên Bài Hát  Tác Giả     
Alleluia Phạm Đức Huyến, Đỗ Vy Hạ    
Anh Hùng Tử Đạo Tuấn Kim   Apr 18
Anh Hùng Tử Đạo Hồ Khanh    
Anh Hùng Tử Đạo (4 bè)   Midi Hồ Khanh, NNT   May 13
* Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam Vũ Đình Trác   Mar 12
* Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam (4 bè)   Midi Vũ Đình Trác, NNT   May 13
Bao Đấng Anh Hùng   MIDI Linh Trần Thy   Feb 15
Bài Ca Ngàn Trùng (2 bè) Kim Long    
Bài Ca Ngàn Trùng (3 bè) Hoàng Khánh, Kim Long   Mar 12
Bia Đá Ngàn Thu  Thái Nguyên   Nov 05
Bước Tử Hùng  Đinh Công Lý   Jun 05
Ca Mừng Các Thánh Tử Đạo (2 bè)  Liên Bình Định   Nov 15
Ca Mừng Các Thánh Tử Đạo (4 bè)  MIDI  Liên Bình Định   Nov 15
Ca Mừng Tử Đạo Trần Minh Hứa   Oct 11
Ca Vang Khải Hoàn  MIDI Kim Long    
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam  Thái Sơn   Jan 18
Cầu Xin Thánh Gẫm Trầm Thiên Thu   Nov 12
Chứng Nhân Việt Nam Trầm Thiên Thu   Aug 5, 19
Cầu Xin Thánh Tịnh (Lê Bảo Tịnh) Trầm Thiên Thu   Jun 13
Chào Mừng Thánh Tử Đạo      
Chứng Nhân Việt Nam Trầm Thiên Thu   Aug 5, 19
Ðáp Ca  (Phần Ðáp Ca Ðặc Biệt)    
Đoàn Người Anh Dũng Mi Trầm    
Đường Thập Giá      
Hạt Giống Giuse Thị Trầm Thiên Thu   Oct 14
Hạt Lúa Andre Dũng Lạc Trầm Thiên Thu   Jul 16
Hùng Ca Tử Đạo Trầm Thiên Thu   Jun 10
Khải Hoàn Ca - Lift Up Your Head (The Messiah)       Sep 12
Lễ Vật Hồng Trầm Thiên Thu   Sep 16
Lòng Trung Nghĩa Nguyễn Bang Hanh    
Lưu Danh Thiên Thu  Kim Long    
Máu Chứng Niềm Tin  Thái Nguyên   Oct 05
Máu Đào Rồng Tiên  Thu An   Jul 13
Máu Đào Rồng Tiên (3 bè)   YOUTUBE  Thu An   Nov 17
Máu Hiến Dâng  Thái Nguyên   Oct 05
Máu Hồng Tử Đạo Việt Nam, Youtube Trầm Thiên Thu   Jun 10
Mừng Các Thánh Tử Đạo VN  Kim Ân   Jan 06
Mừng Thánh Giuse Hiển  Trần Thế   May 16
Mừng Thánh Tử Đạo Việt Nam  YOUTUBE Liên Bình Định   Jun 05
Nêu Gương Anh Hùng  Trần Thế   Aug 11
Ngành Vạn Tuế  Hoa Anh   Nov 03
Ngày Vinh Thăng  Liên Bình Định   Mar 10
Ngày Vinh Thắng  Ngô Duy Linh   Mar 10
Người Đi Kim Long    
Người Ði trong Nước Mắt  Kim Long    
Nhân Chứng Đức Tin   MIDI  Hải Linh, Xuân Thảo    
Nhân Chứng Đức Tin (Cha Diệp)   Trầm Thiên Thu   Jan 13
Nhân Chứng Tình Yêu Thái Nguyên   Oct 05
Những Giọt Máu   MIDI Phương Anh    
Những Giọt Máu Đào Đinh Công Huỳnh   Jun 05
Niềm Tin Kiêu Hùng Mi Trầm    
Niềm Vui Tử Đạo Trầm Thiên Thu   Jun 10
Pháp Trường Máu Đan Tâm   Jul 13
Tạ Ơn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam   MIDI  Hải Nguyễn   Aug 09
Thánh Tử Đạo Trầm Thiên Thu   Nov 14
Tiếng Nhạc Oai Hùng Hải Linh    
Tình Nào Lớn Hơn  Ân Đức   Jul 10
Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam  Đức Độ   Nov 13
Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam  MIDI   Lời ViệtL Nguyên Hạnh, HÂ TĐP   Nov 05
Vết Tử Hùng  Tâm Bảo - Văn Thi   Nov 05
Vinh Ca Anh Hùng Tử Đạo  MIDI Văn Duy Tùng   Nov 16

Update database Jan 08, 2019 by hvh

Slottica