Bộ Lễ

Uploaded: 01/07/19 by HH

Tên Bài Hát  Tác Giả    Date 
Amen Danish    
Bộ Lễ Andre     Liên Bình Định   Mar 14
Bộ Lễ Anh Đào     MIDI  Hải Nguyễn   Jul 10
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2   D-Major   F-Major  Kim Long   Mar 07
Bộ Lễ Ca Ngợi Thiên Chúa  Trần Đại Phước   Dec 07
Bộ Lễ Cầu Hồn  Mỹ Sơn   Feb 13
Bộ Lễ Cầu Hồn  Mỹ Sơn, hvh   Feb 13
Bộ Lễ Chúa Ba Ngôi  Xuân Minh   Nov 08
Bộ Lễ Chúa Phục Sinh   Cát Minh   Mar 07
Bộ Lễ Chúc Tụng Ca  Jos Quang Hiển   Sep 16
Bộ Lễ Dân Tộc  Lm Vũ Thái Hoà   Feb 10
Bộ Lễ Hồng Ân     MIDI  hvh   Jun, 06
Bộ Lễ Huyền Ca  MIDI Hải Nguyễn   Jun 07
Bộ Lễ Hương Kinh Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân   May 06
Bộ Lễ Hương Triều  Nhật Minh   Jun 15
Bộ Lễ Kitô Vua   Cao Minh Thắng    May 06
Bộ Lễ La Vang Thiên Duy   Mar 14
Bộ Lễ Laudate  MP3 Lm Văn Chi   Aug 17
Bộ Lễ Mẹ Vô Nhiễm Đỗ Vy Hạ    Nov 03
Bộ Lễ Phanxicô Trần Duy   May 13
Bộ Lễ Sám Hối Tín Vy   Aug 11
Bộ Lễ Seraphim & Thiên Thần 2005 Nguyễn Văn Hòa   Nov 05
Bộ Lễ Tạ Ơn Tín Vy   May 10
Bộ Lễ Tây Nguyên  MP3 Hải Ánh   Sep 11
Bộ Lễ Tây Nguyên  MIDI Hải Nguyễn   Jun 07
Bộ Lễ Tháng Năm Tiến Linh    Jul 06
Bộ Lễ Thánh Ca Tiệc Ly 2 Lm Ngô Duy Linh    
Bộ Lễ Thánh Cả Giuse  Jos Quang Hiển   Sep 16
Bộ Lễ Tháng Giêng, Mẹ Vô Nhiễm Công Hoán   Mar 11
Bộ Lễ Thiên Thần  MIDI   MP3 Hải Ánh   Feb 07
Bộ Lễ Thiếu Nhi  mp3 hvh   Mar, 07
Bộ Lễ Thiếu Nhi & Giới Trẻ  Cao Minh Thắng   Nov 07
Bộ Lễ Tôn Vinh Cha  Jos Quang Hiển   Sep 16
Bộ Lễ Vào Đời (2006)   Thành Tâm    Jun 06
Các Câu Đáp Kinh Tiền Tụng - Thiếu Nhi  Lữ Hành   Feb 12
Câu Tung Hô Sau Truyền Phép & Sau Kinh Lạy Cha  Văn Chi   May 06
Kinh Cầu Các Thánh  Xuân Thảo    
Kinh Cầu Các Thánh (Phục Sinh) Ðỗ Vy Hạ   Nov 03
Kinh Cầu Các Thánh (Thánh Hiến) Đỗ Vy Hạ   Nov 03
Kinh Cầu Các Thánh  Hoa Ðăng    
Kinh Cầu Các Thánh       
Kinh Lạy Cha (K'Ho)  MIDI  Hải Ánh   Mar 07
Kinh Lạy Cha (Tây Nguyên)  MIDI  Hải Ánh   Mar 07
Kinh Lạy Cha 1  Đỗ Vy Hạ   Nov 03
Kinh Lạy Cha 2  Đỗ Vy Hạ   Nov 03
Kinh Lạy Cha 1  Liên Bình Định   Jun 05
Kinh Lạy Cha 2  Liên Bình Định   Jun 13
Kinh Lạy Cha  Ngọc Cẩn   Feb 08
Kinh Lạy Cha 2  Ngọc Cẩn   Feb 08
Kinh Tin Kính (Các Tông Đồ)  MP3 Hoa Phượng Vi   Apr 10
Kinh Tưởng Niệm  Lm Vũ Thái Hoà   Feb 10
Vinh Tụng Ca  Lm Vũ Thái Hoà   Feb 10

Notes: Update database:
Jan 07, 2019 by hvh

Slottica