Lm nhac sỹ Tri Văn Vinh thuộc Địa phận Vĩnh Long
Tác giả của nhiều bài hát, CD, và tài liệu về âm nhạc như Nhạc lý, Ca trưởng, vv.

Cha hiện là chánh xứ Nam Hoà và dạy nhạc tại Đại chủng viện Vĩnh Long

Update: 08/31/2007

Slottica