Nhạc sĩ Vũ Đình Ân

anh Lê Ðình Hùng đến thăm nhạc sĩ Vũ Ðình Ân
trong chuyến về Việt Nam.

Slottica