Nhạc sĩ Thế Thông & Khương Huệ

Hình chụp 2 anh chị nhạc sĩ Thế Thông và Khương Huệ
với ĐGM Giuse Nguyễn Văn Yến, GM Phát Diệm
dịp 2 anh chị ra Bắc dạy nhạc (July 2002)

Slottica