Lm Trần Sỹ Tín

Trong dịp chia sẻ về cuộc đời truyền giáo của cha cho người Thượng
tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Garland, TX (Nov 29, 2005)

Slottica