Nhạc sĩ Phanxicô
Nguy
n Ðình Din

Click vào đây để đọc bài viết về Phanxicô

 

anh Ca trưởng Lê Ðình Hùng đến thăm nhạc sĩ Phanxicô
nhân dịp về thăm Việt Nam

Anh CT Lê Ðình Hùng đến thăm nhạc sĩ Phanxicô
trong chuyến về Việt Nam lần sau.

 

Slottica