Nhạc Sĩ Nguyễn-Duy

Nhạc sĩ Nguyễn-Duy và CT Lê Đình Hùng

NguyenDuy1014a.jpg (56744 bytes)

NguyenDuy1014b.jpg (74696 bytes)

NguyenDuy1014c.jpg (74542 bytes)

 

Slottica