Linh Mục nhạc sĩ Hoàng Diệp

Tác giả của "Ḱa Bà Nào", "Hội Nhạc Thiên Quốc",...

Slottica